Manja slova Veća slova RSSVijesti

07.04.2015.

Najava: Prezentacija Agrobudžeta za 2015. godinu u Bijelom Polju i Beranama

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja organizovaće sjutra, 8.aprila, informativnu radionicu za poljoprivredne proizvođače sa područja opština Bijelog Polja i Berana.

04.04.2015.

Veterinarska uprava donijela uputstvo za kretanje preživara i kontrolu na stočnim pijacama

Veterinarska uprava Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja donijela je danas, 4. aprila, Stručno uputstvo o uslovima za kretanje (premještanje) preživara i mjerama za kontrolu preživara na mjestima za promet i okupljanje životinja radi zaštite zdravlja peživara od bolesti plavog jezika. Ovim su stvoreni uslovi za “otvaranje” stočnih pijaca i za promet preživara, ali uz kontrolisano kretanje (premještanje) i kontrolu preživara na mjestima za promet i okupljanje životinja, shodno novom uputstvu.

03.04.2015.

Saopštenje: Poljoprivrednici sa područja Danilovgrada upoznati sa mjerama podrške iz Agrobudžeta za ovu godinu

Saopštenje: Poljoprivrednici sa područja Danilovgrada upoznati sa mjerama podrške iz Agrobudžeta za ovu godinu

Poljoprivrednicima sa područja Danilovgrada danas su predstavljene mjere podrške iz Agrobudžeta za 2015. godinu. Poljoprivredne proizvođače, sa mjerama podrške iz Agrobudžeta za 2015. godinu, su upoznali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i savjetodavnih službi. Prezentovane su mjere podrške za biljnu i stočarsku proizvodnju sa osvrtom na kriterijume prihvatljivosti i procedure prijave. Naznačene su novine, u odnosu na prošlogodišnju podršku, koje imaju za cilj da dodatno stimulišu razvoj crnogorske poljoprivrede.

03.04.2015.

Uz podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja 50 maslinara učestvovalo na Sajmu maslinara i uljara u Hrvatskoj

Uz podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja 50 maslinara učestvovalo na Sajmu maslinara i uljara u Hrvatskoj

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja podržalo je i ove godine odlazak crnogorskih maslinara, njih 50, na trodnevni Sajam maslinara i uljara „Noćnjak“, koji se održao proteklog vikenda u Hrvatskoj. Regionalno najznačajnija i najveća manifestacija za uljare i maslinare održava se svake godine u drugom dalmatinskom gradu, ove godine u Trogiru.

02.04.2015.

Saopštenje: Održana radionica na temu: „Crna Gora i ekosistemski pristup u ribarstvu i akvakulturi“

Saopštenje: Održana radionica na temu: „Crna Gora i ekosistemski pristup u ribarstvu i akvakulturi“

Ekosistemski pristup u sektoru ribarstva je poželjan za održivo upravljanje u tom sektoru i dio je Zajedničke ribarske politike EU, koji na putu evropskih integracija treba da počne primjenjivati i Crna Gora, ocijenila je generalna direktorka Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo Danijela Stolica otvarajući radionicu koja se na tu temu održala danas u Podgorici. Radionica „Crna Gora i ekosistemski pristup u ribarstvu i akvakulturi“ organizovana je uz podršku Organizacije za poljoprivredu i hranu Ujedinjenih nacija (FAO), s ciljem da se sa tim pristupom upoznaju predstavnici institucije koje su uključene u oblasti upravljanja ribarstvom u Crnoj Gori.

02.04.2015.

Saopštenje: Uspješne aktivnosti na FAO projektu podrške usaglašavanju sa standardima u oblasti zdravlja riba i školjki

U Crnoj Gori se uspješno sprovode planirane aktivnosti regionalnog Projekta FAO „Pomoć zemljama zapadnog Balkana za unaprjeđenje usaglašenosti sa međunarodnim standardima za zdravlje životinja akvakulture“. U okviru projekta u martu je održana i nacionalna radionica o zdravlju životinja akvakulture, za uzgajivače riba i školjki u Crnoj Gori. Prisustvovali su predstavnici FAO projekta i nadležnih institucija- Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Veterinarske uprave i Uprave za inspekcijske poslove, odnosno veterinarske inspekcije.

02.04.2015.

Najava: Prezentacija Agrobužeta 2015 za proizvođače iz Danilovgrada

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja organizovaće sjutra, 3.aprila, informativnu radionicu za poljoprivredne proizvođače sa područja Danilovgrada.

02.04.2015.

Izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2014. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje Izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2014. godinu, u skladu sa članom 15 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12) kojim je između ostalog propisano da organ državne uprave informiše nevladine organizacije o svom radu objavljivanjem godišnjeg programa rada i izvještaja o radu, na svojoj internet stranici.

02.04.2015.

Saopštenje: Poljoprivrednicima iz Podgorice predstavljene mjere Agrobudžeta za 2015. godinu i proces usklađivanja sa EU politikom

Poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Podgorica informisani su detaljnije o mogućnostima za podršku iz Agrobudžeta za 2015. u svim sektorima proizvodnje. Na info-radionicama održanim u Tuzima i Golubovcima, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i avjetodavnih službi predstavili su mjere podrške, u dijelu u dijelu prihvatljivih investicija, visine podrške, potrebne dokumentacije i načina podnošenja zahtjeva.

01.04.2015.

Najava: Radionica na temu „Crna Gora i ekosistemski pristup u ribarstvu i akvakulturi“

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja održaće sjutra, 02.aprila, radionicu na temu „Crna Gora i ekosistemski pristup u ribarstvu i akvakulturi“, koja se organizuje uz podršku Organizacije za poljoprivredu i hranu Ujedinjenih nacija (FAO).