Manja slova Veća slova RSSVijesti

04.03.2016.

Javni poziv za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima za 2016. godinu

Javni poziv za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima za 2016. godinu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i budžetskom linijom 2.3.1. – Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima za 2016. godinu.

04.03.2016.

Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u adaptaciju planinskih katuna za 2016. godinu

Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u adaptaciju planinskih katuna za 2016. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i budžetskom linijom 2.3.1. – Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u adaptaciju planinskih katuna za 2016. godinu.

03.03.2016.

Prezentacija Agrobudžeta za 2016. godinu na Cetinju

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja organizovaće u petak, 04. marta prezentaciju Agrobudžeta za poljoprivredne proizvođače sa područja opštine Cetinje.

03.03.2016.

Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka

Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje Javni Poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2016. godinu. Poziv se objavljuje u okviru Agrobudžeta za 2016. godinu i budžetske linije 2.1.11 Podrška unapređenju kvaliteta sirovog mlijeka.

03.03.2016.

Javni poziv za dodjelu podrške za upravljanje stajskim đubrivom za 2016. Godinu

Javni poziv za dodjelu podrške za upravljanje stajskim đubrivom za 2016. Godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i budžetskom linijom 2.2.4. – Podrška upravljanju stajskim đubrivom, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za upravljanje stajskim đubrivom za 2016. godinu.

03.03.2016.

Javni poziv za podršku preradi na gazdinstvima

Javni poziv za podršku preradi na gazdinstvima

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i budžetskom linijom 2.1.8. - Podrška investicijama u preradu na gazdinstvima, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u preradu na gazdinstvima za 2016. godinu.

02.03.2016.

Javni poziv za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora slatkovodne akvakulture za 2016. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i budžetskom linijom B.2 Podrška razvoju sektora slatkovodnog ribarstva i slatkovodne akvakulture, mjera B-2.2.1 objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora slatkovodne akvakulture za 2016. godinu.

02.03.2016.

Javni poziv za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture za 2016. Godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i i programom B.1 Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, mjerom B-1.2. Unapeđivanje sektora marikulture, budžetskom linijom B-1.2.1. objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture za 2016. godinu.

02.03.2016.

Javni poziv za dodjelu podrške za poboljšanje zaštite uzgajališta školjki od predatora za 2016. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i programom B.1 Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, mjerom B-1.2. Unapeđivanje sektora marikulture, budžetskom linijom B-1.2.2. objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za poboljšanje zaštite uzgajališta školjki od predatora za 2016. godinu.

02.03.2016.

Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju ribarske flote u malom privrednom ribolovu za plovila do 10 m LOA

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i budžetskom linijom B.1 Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, Mjera B.1.1.3, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju ribarske flote u malom privrednom ribolovu za plovila do 10 m LOA.