Manja slova Veća slova RSSVijesti

05.09.2019.

Vlada usvojila Informaciju vezanu za rizik od pojave bolesti afričke kuge svinja u Crnoj Gori: Odgovorno u suočavanju i sa ovim rizikom

Vlada usvojila Informaciju vezanu za rizik od pojave bolesti afričke kuge svinja u Crnoj Gori: Odgovorno u suočavanju i sa ovim rizikom Kako bi se spriječilo da se u Crnoj Gori pojavi bolest afričke kuga svinja, koja se širi evropskim kontinentom i u julu ove godine se pojavila i u susjednoj Srbiji, Uprava za bezbjednost hrane i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja pravovremeno su preduzeli sve propisane mjere i u kontinuitetu prate njihovu realizaciju, saopštila je direktorica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vesna Daković...

05.09.2019.

Novi IPARD javni poziv za podršku preradi – novih 15,6 miliona eura bespovratne podrške

Novi IPARD javni poziv za podršku preradi – novih 15,6 miliona eura bespovratne podrške

Nakon prvog javnog poziva za podršku preradi kroz IPARD program objavljenog u 2018. godini, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja nastavlja sa dodjelom podrške kroz novi javni poziv koji je objavljen danas.

02.09.2019.

Počela kampanja za odgovorno držanja pasa - “Drug iz snova, a bez krova“

Počela kampanja za odgovorno držanja pasa - “Drug iz snova, a bez krova“

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u okviru aktivnosti vezanih za dobrobit životinja i rješavanje aktuelnih izazova u ovoj oblasti, započelo je sprovođenje posebne kampanje za odgovorno držanje pasa, pod sloganom “Drug iz snova, a bez krova“.

29.08.2019.

U Beranama počelo naučno stručno savjetovanje – „Veterinarski dani 2019“ i održana sjednica Savjeta za zaštitu životinja

U Beranama počelo naučno stručno savjetovanje – „Veterinarski dani 2019“ i održana sjednica Savjeta za zaštitu životinja

U organizaciji Veterinarske komore Crne Gore, u Beranama je danas počelo dvodnevno međunarodno savjetovanje „Veterinarski dani 2019“.

26.08.2019.

Poziv na javnu raspravu o predlogu donošenja Planova upravljanja rječnim slivovima (Jadranskim i Dunavskim)

U skladu sa Članom 31 Zakona o vodama ("Službeni list Crne Gore", br. 084/18 od 26.12.2018), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja organizuje javnu raspravu i upućuje

12.08.2019.

Ažurirana lista država iz kojih je zabranjen uvoz i tranzit pošiljki živih domaćih i divljih svinja, mesa i proizvoda od domaćih i divljih svinja zbog prijave sumnje na pojavu ove bolesti u Republici Srbiji

U skladu sa tačkom 1. Naredbe o zabrani uvoza i tranzita pošiljki živih domaćih i divljih svinja, mesa i proizvoda od svinja radi sprečavanja unošenja opasne zarazne bolesti afričke kuge svinja ("Sl. list CG", br. 70/18), kojom je propisano da se radi sprečavanja unošenja naročito opasne zarazne bolesti afričke kuge svinja u Crnu Goru, zabranjuje uvoz i tranzit pošiljki živih domaćih i divljih svinja, mesa i proizvoda od domaćih i divljih svinja preko teritorije Crne Gore, porijeklom iz država, odnosno područja država Evropske unije i drugih država u kojima prema podacima Međunarodne organizacije za zdravlje životinja postoji sumnja, odnosno u kojima je potvrđena bolest afričke kuge svinja.

06.08.2019.

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2019. godinu

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Podrška afirmaciji poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu“ br. 320-239/19-1 objavljenim dana 01.03.2019. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, Komisija za raspodjelu sredstava Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja je donijela Odluku o raspodjeli sredstava.

05.08.2019.

Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu boravio u Rožajama: Uočene nepravilnosti prilikom kontrole koncesije

Od početka aprila, kada je odlukom Vlade formiran, Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu održao je osam sjednica. Predstavnici tog radnog međuresorskog tijela bili su na terenu u više crnogorskih opština, posebno obilazeći područne jedinice u kojima su šume ugrožene bespravnim aktivnostima.

01.08.2019.

Isplata premija za preradu mlijeka na gazdinstvu: Za pola godine uplaćeno više od pola miliona eura

Isplata premija za preradu mlijeka na gazdinstvu: Za pola godine uplaćeno više od pola miliona eura

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2019. godinu, isplatilo je farmerima premiju za mlijeko prerađeno na gazdinstvima, za period januar – jun.

31.07.2019.

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u oblasti zaštite dobrobiti životinja

Na osnovu Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list CG“, br. 39/11 i 37/17) i Javnog konkursa za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite dobrobiti životinja br: 32/19-0104-5/2, Podgorica, 01.03.2019. godine, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti zaštite dobrobiti životinja Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosamitarne poslove donijela je odluku o raspodjeli sredstava.