Manja slova Veća slova RSSVijesti

21.02.2017.

ODRŽAN PRVI SASTANAK STRUČNE RADNE GRUPE ZA VODE

Jedna od obaveza predviđena Nacionalnom strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim planom za period 2016-2020 bila je formiranje stručne radne grupe za vode. Radna grupa zamišljena je kao stalno tehničko tijelo koje će se redovno sastajati, a sve sa ciljem poboljšanja koordinacije između institucija nadležnih za oblast upravljanja vodama.

21.02.2017.

Javni poziv za dodjelu podrške u povrtarskoj proizvodnji

Javni poziv za dodjelu podrške u povrtarskoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške u povrtarskoj proizvodnji za 2017. godinu. Poziv se objavljuje u okviru Agrobudžeta za 2017. godinu i programa 2.1.7 Podrška povrtarskoj proizvodnji. Ovim Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava.

17.02.2017.

Javni poziv za dodjelu podrške podizanju i opremanju voćnih zasada

Javni poziv za dodjelu podrške podizanju i opremanju voćnih zasada

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podrške za podizanje i modernizaciju/opremanje proizvodnih voćnih zasada za 2017. godinu, kroz koji poljoprivredno gazdinstvo može dobiti bespovratnu podršku do 50 odsto ukupne investicije.

14.02.2017.

Počinje kampanja jačanja svijesti o održivoj upotrebi pesticida

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u naredne dvije sedmice realizovaće kampanju jačanja svijesti o održivoj upotrebi pesticida u Crnoj Gori.

14.02.2017.

Javni poziv za dodjelu podrške vinogradarstvu i vinarstvu

Javni poziv za dodjelu podrške vinogradarstvu i vinarstvu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u vinogradarstvu i vinarstvu. Poziv se objavljuje u okviru Agrobudžeta za 2017. godinu i programa 2.1.4 Podrška razvoju vinogradarstva i vinarstva. Ovim Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava.

13.02.2017.

Poziv za davanje sugestija na predlog granica vinogradarskih područja

U okviru projekta „Tehnička podrška izradi nove rejonizacije vinogradarskih područja Crne Gore“ koji je finansiran od strane EU, a implementiran u okviru Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, definisani su prijedlozi granica određenih vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Crne Gore.

10.02.2017.

Počela realizacija IPA projekta “Jačanje kontrole i upravljanja u ribarstvu”

Cilj je da se kroz projekat, vrijedan 450.000 eura, osnaži i unaprijedi informacioni sistem, kao i da se obuči administracija, ribarska inspekcija, naučnici i ribari za korišćenje informacionih tehnologija u svrhu efikasnije kontrole i jednostavnijeg izvještavanja i upravljanja ribarskim sektorom u Crnoj Gori.

10.02.2017.

Mjere podrške iz Agrobudžeta predstavljene poljoprivrednicima iz Kolašina i Mojkovca

Mjere podrške iz Agrobudžeta predstavljene poljoprivrednicima iz Kolašina i Mojkovca

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja održali su juče, 9. februara, prezentaciju mjera Agrobuđžeta za 2017. godinu, poljoprivrednim proizvođačima sa područja opština Kolašin i Mojkovac.

10.02.2017.

Procjene UNECE – a o potencijalima za održivi razvoj u slivu rijeke Save

Crna Gora je u oblasti upravljanja vodnim resursima u prethodnom periodu intezivirala saradnju sa međunarodnim institucijama u toj oblasti, a pogotovo sa UNECE-om (Ekonomska Komisija Ujedinjenih Nacija za Evropu).

09.02.2017.

Agrobudžet za 2017. godinu predstavljen u Gusinju, Plavu, Petnjici i Rožajama

Agrobudžet za 2017. godinu predstavljen u Gusinju, Plavu, Petnjici i Rožajama

Za poljoprivredne proizvođače sa područja opština Gusinje, Plav, Petnjica i Rožaje tokom prethodna dva dana održana je prezentacija Agrobudžeta za 2017. godinu.