Manja slova Veća slova RSSMPRR

Kodeks dobre poljoprivredne prakse

Vijesti

06.02.2013.

SAOPŠTENJE: Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petar Ivanović sastao se sa ambasadorkom SAD-a Sue K. Brown i Susan Kozinski Fritz, direktorkom kancelarije Američke agencije za međunarodni razvoj u Crnoj Gori

SAOPŠTENJE: Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petar Ivanović sastao se sa ambasadorkom SAD-a Sue K. Brown i Susan Kozinski Fritz, direktorkom kancelarije Američke agencije za međunarodni razvoj u Crnoj Gori Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petar Ivanović sastao se sa ambasadorkom SAD-a Sue K. Brown i tom prilikom razgovarao o dosadašnjim projektima koji su realizovani u sektoru poljoprivrede, a čiju realizaciju je podržao USAID.

05.02.2013.

Prezentovan IV Javni poziv za MIDAS grantove - podrška za investicije u poljoprivredna gazdinstva u Podgorici i Cetinju

Prezentovan IV Javni poziv za MIDAS grantove - podrška za investicije u poljoprivredna gazdinstva u Podgorici i Cetinju

Posjetama u Podgorici i Cetinju započeta je informativna kampanja Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja za IV javni pozivi za MIDAS grantove. Službenici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja su pred oko 300 poljoprivrednika prezentovali IV javni poziv.

05.02.2013.

Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petar Ivanović u radnoj posjeti Nikšiću

Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petar Ivanović u radnoj posjeti Nikšiću

Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petar Ivanović boravio je juče u radnoj posjeti Nikšiću. Tokom posjete, ministar Ivanović obišao je više poljoprivrednih prozivođača - korisnika MIDAS projekta i razgovarao o benefitima i problemima sa kojima su se susreli tokom realizacije investicija...

05.02.2013.

U Nikšiću potpisani ugovori o dodjeli bespovratne podrške poljoprivrednim proizvodjačima iz osam opština

U Nikšiću potpisani ugovori o dodjeli bespovratne podrške poljoprivrednim proizvodjačima iz osam opština

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja organizovalo je juče u Nikšiću svečano potpisivanje 35 ugovora o dodjeli bespovratne podrške. Vrijednost potpisanih ugovora je 371.588,06 €. Od navedenog iznosa, iz MIDAS projekta obezbijedjena je bespovratna podrška u visini od 60%, odnosno 222.952,84 €

04.02.2013.

Najava: Nastavlja se obuka trenera za savjetovanje u šumarstvu i organizuje se novi set obuka interesnih grupa od strane trenera za savjetovanje iz Uprave za šume

Najava: Nastavlja se obuka trenera za savjetovanje u šumarstvu i organizuje se novi set obuka interesnih grupa od strane trenera za savjetovanje iz Uprave za šume

Nakon uspješno organizovane radionice „Obuka trenera za savjetovanje u šumarstvu“ koja se održala u periodu od 12. do 17. novembra 2012. godine u Pljevljima, nastaviće se sa obukom trenera za savjetovanje u šumarstvu u periodu od 4. do 7. febraura 2013. godine i organizovaće se novi set radionica interesnih grupa od strane trenera za savjetovanje iz Uprave za šume.

02.02.2013.

Info kampanja za IV poziv za MIDAS grantove

U okviru Četvrtog javnog poziva za MIDAS grantove, koji je otvoren za apliciranje od 1. februara do 30. aprila 2013., biće organizovane radionice / prezentacije programa.

01.02.2013.

Brisel: Predstavljeni propisi u oblasti bezbjednosti hrane, veterinarstvu i fitosanitarnom nadzoru

Brisel: Predstavljeni propisi u oblasti bezbjednosti hrane, veterinarstvu i fitosanitarnom nadzoru

Petodnevni sastanak bilateralnog analitičkog pregleda za 12. poglavlje, na kojem je predstavljeno crnogorsko zakonodavstvo u oblasti bezbjednosti hrane, veterinarstvu i fitosanitarnom nadzoru, završen je danas u Briselu. Članovi radne grupe su kroz 30 prezentacija predstavili crnogorski zakonodavni i strateški okvir koji reguliše pitanja bezbjednosti hrane, pravila veterinarske politike, kao i pravila fitosanitarne politike i genetski modifikovanih organizama.

30.01.2013.

Počinje isplata staračkih naknada za mjesec JANUAR 2013. godine

30.01.2013. godine počinje isplata staračkih naknada za mjesec JANUAR 2013. godine. Za ove namjene iz Budžeta Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja obezbijeđena su sredstva u iznosu od 209.960,00 € za 5249 korisnika.

28.01.2013.

Saopštenje: Objavljen IV javni poziv za dodjelu (grant) bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredna gazdinstva - MIDAS

Saopštenje: Objavljen IV javni poziv za dodjelu (grant) bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredna gazdinstva - MIDAS

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u okviru Projekta instutucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede (projekat MIDAS) objavljuje IV poziv za grantove. U okviru ovog Poziva, aplikacije će se dostavljati u periodu od 1 februara do 30 aprila 2013. Nakon dostavljanja alplikacija slijedi administrativna i terenska provjera i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratne podrške, nakon čega proizvođači mogu krenuti sa konkretnom implementacijom investicije.

27.01.2013.

Saopštenje: Održana radionica “Priprema nacrta Nacionalne šumarske strategije“

Saopštenje: Održana radionica “Priprema nacrta Nacionalne šumarske strategije“

Na radionici je predstavljen Plan rada na pripremi Nacrta Nacionalne šumarske strategije kao i ključne teme koje će ovaj dokument obraditi: Veza između održivog gazdovanja šumama i drvoprerade; Uloga šumarstva u ruralnom razvoju – promocija preduzetništva i šumska/ruralna infrastruktura; Odnos između gazdovanja šumama, upravljanja zaštićenim i slivnim područjima uključujući upravljanje Naturom 2000; Zaštita of požara i prilagođavanje na klimatske promjene i Finansiranje. Ciljevi na pomenute ključne obrađeni su u okviru rada radnih grupa na radionici.