Manja slova Veća slova RSSMPRR

Kodeks dobre poljoprivredne prakse

Vijesti

07.03.2013.

Ažurirana lista provjerene i bezbjedne stočne hrane na dan 6. mart 2013. godine

Nastavlja se vraćanje u promet hrane za životinje koja je nakon laboratorijskih ispitivanja ocijenjena kao bezbjedna (aflatoxin ispod maksimalno dozvoljene količine).

04.03.2013.

Stočna hrana podijeljena proizvođačima mlijeka

Stočna hrana podijeljena proizvođačima mlijeka

Nakon što je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja potpisalo Sporazum o distribuciji koncentrovane stočne hrane visokog kvaliteta porijeklom iz Slovenije sa mljekarama „Šimšić Montmilk“ i „Srna“ i sirarama „Monte Bjanco“, ZZ„ Čevo“ i Niksen-Trade-Čavor“, započeta je distribucija stočne hrane... Video

02.03.2013.

Ažurirana lista provjerene i bezbjedne stočne hrane na dan 1. mart 2013. godine

Nastavlja se vraćanje u promet hrane za životinje koja je nakon laboratorijskih ispitivanja ocijenjena kao bezbjedna (aflatoxin ispod maksimalno dozvoljene količine).

02.03.2013.

Ažurirana lista provjerenih i bezbjednih serija mlijeka na dan 1. mart 2013. godine

Lista provjerenih i bezbjednih serija mlijeka:

01.03.2013.

Saopštenje: Uvozićemo mlijeko koje isključivo zadovoljava standarde u Crnoj Gori

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, od pojave problema sa aflatoksinom do danas, u kontinuitetu radi na ostvarivanju cilja u sprovođenju svih mjera i politika Vlade i resora na zaštiti zdravlja građana Crne Gore.

01.03.2013.

Ažurirana lista provjerene i bezbjedne stočne hrane na dan 28. februara 2013. godine

Nastavlja vraćanje u promet hrane za životinje koja je nakon laboratorijskih ispitivanja ocijenjena kao bezbjedna (aflatoxin ispod maksimalno dozvoljene količine). Lista provjerene i bezbjedne hrane za životinje (proizvođači i uvoznici), ažurirana 28. februara 2013. godine:

01.03.2013.

Ažurirana lista provjerenih i bezbjednih serija mlijeka na dan 28. februar 2013. godine

Lista provjerenih i bezbjednih serija mlijeka:

27.02.2013.

Instrukcije za postupanje sa pošiljkama mlijeka koje uvoznik vraća inoisporučiocu

Poštovane kolege, U skladu sa članom 79 Zakona o bezbjednosti hrane, veterinarski inspektor kod postupanja sa nebezbjednom hranom može da naredi uništavanje pošiljke hrane za koju se utvrdi da je nebezbjedna odnosno vraćanje pošiljke inoisporučiocu na zahtjev uvoznika.

27.02.2013.

Informacija o stanju na tržištu mlijeka i hrane za životinje

Nastavljaju se laboratorijska ispitivanja povučenih serija mlijeka. Lista proizvođača i uvoznika hrane za životinje koja je nakon laboratorijskih ispitivanja ocijenjena kao bezbjedna (aflatoxin ispod maksimalno dozvoljene količine).

27.02.2013.

Ažurirana lista provjerenih i bezbjednih serija mlijeka na dan 27. februar 2013. godine

Lista provjerenih i bezbjednih serija mlijeka: