Manja slova Veća slova RSSMPRR

Kodeks dobre poljoprivredne prakse

Vijesti

03.08.2012.

JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi djelimične privatizacije i/ili dokapitalizacije putem izgradnje fabrike Novog duvanskog kombinata

Tenderska komisija Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte objavila je JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za učešće na tenderu radi djelimične privatizacije i/ili dokapitalizacije putem izgradnje fabrike Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica.

03.08.2012.

Prezentovan II Javni poziv za MIDAS grantove u Ulcinju

Prezentovan II Javni poziv za MIDAS grantove u Ulcinju

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja su pred više od 50 poljoprivrednih proizvođača u sali opštine Ulcinj prezentovali II Javni poziv za MIDAS grantove, detaljno su objašnjene procedure, neophodna dokumentacija i prihvatljivi uslovi za aplikaciju.

03.08.2012.

Završen javni poziv za pripremu Nacrta Zakona o maslinarstvu

Poziv za Javnu raspravu o Nacrtu zakona o maslinarstvu, objavljen je na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, 26. juna 2012. godine u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja Javne rasprave u pripremi zakona (Sl. list CG br. 12/12). U tom pozivu određen je rok od 20 dana za dostavljanje komentara, inicijativa, sugestija i predloga u pisanom i elektronskom obliku. Takođe, ministarstvo je uputilo poziv za učešće u konsultacijama na adrese 4 aktivna udruženja maslinara, kao i Biotehničkom fakultetu.

02.08.2012.

Prezentovan II Javni poziv za MIDAS grantove u Herceg Novom

Prezentovan II Javni poziv za  MIDAS grantove u Herceg  Novom

Sastanak sa poljoprivrednim proizvođačima u Herceg Novom je održan u sali Centra Opštine, na kome je prisutvovalo oko 40 poljoprivrednih proizvođača. Savjetnici iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja su predstavili MIDAS grantove i detaljno objasnili neophodnu proceduru potrebnu za aplikaciju.

01.08.2012.

Ministar Milošević otvorio manifestaciju „Zavičajne staze Bihor 2012“

Ministar Milošević otvorio manifestaciju „Zavičajne staze Bihor 2012“

Povodom tradicionalnog održavanja poljoprivredno-kulturne manifestacije “Zvičajne staze Bihor, 2012”, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Tarzan Milošević posjetio je Petnjicu. Ministar je tom prilikom razgovarao sa poljoprivrednicima, među kojima su mnogi korisnici sredstava iz MIDAS projekta, i predočio korake koje Miistarstvo preduzima u cilju stvaranja što povoljnijeg ambijenta za iniciranje i razvijanje poljoprivrednih aktivnosti...

01.08.2012.

Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Tarzan Milošević u radnoj posjeti u Opštini Kolašin

Ministar Milošević se sastao sa predsjednikom opštine Darkom Brajuškovićem i poljoprivrednim proizvođačima tog kraja i tom prilikom razgovarao o potencijalima razvoja poljoprivrede, II Javnom pozivu kroz MIDAS projekat, posljedicama suše i problematici ćumurana...

01.08.2012.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona o poljoprivrednim zadrugama

Javna rasprava će trajati 30 dana od datuma objavljivanja teksta Nacrta zakona o poljoprivrednim zadrugama na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja...

31.07.2012.

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke sjemena za vještačko osjemenjivanje krava sa tečnim azotom

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je objavilo poziv za otvoreni postupak javne nabavke sjemena za vještačko osjemenjivanje krava sa tečnim azotom.Poziv je objavljen na portalu Uprave za javne nabavke.

31.07.2012.

Najava: Ministar Milošević otvoriće poljoprivredno turističku manifestaciju „Zavičajne staze- Bihor 2012“

Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Tarzan Milošević otvoriće danas, 31. jula, u 19. 00 sati tradicionalnu poljoprivredno turističku manifestaciju“ Zavičajne staze-Bihor 2012“. U okviru manifestacije održaće se tribina Održivi razvoj poljoprivrede i turizma na prostoru petnjičkog i drugih ruralnih područja u Crnoj Gori, na kojoj će govoriti Ministar Tarzan Milošević...

31.07.2012.

Najava: Ministar Milošević u radnoj posjeti opštini Kolašin

Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Tarzan Milošević boraviće danas u radnoj posjeti opštini Kolašin. U 13.00 sati održaće se konferencija za medije u Kabinetu predsjednika opštine, g-dina Darka Brajuškovića.