Manja slova Veća slova RSSVijesti

07.03.2016.

Finalni dokumenti za upravljanje slivom rijeke Drine

U okviru Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na zapadnom Balkanu pripremljeni su finalni dokumenti Okvir za upravljanje životnom sredinom i društvom i Okvir politike preseljenja.

07.03.2016.

Prezentacija Agrobudžeta u Danilovgradu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja organizovaće 07. marta, prezentaciju Agrobudžeta za poljoprivredne proizvođače sa područja opštine Danilovgrad.

05.03.2016.

Poziv za predaju zahtjeva za dodjelu podrške mladim pčelarima početnicima za 2016. godinu

Poziv za predaju zahtjeva za dodjelu podrške mladim pčelarima početnicima za 2016. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i budžetskom linijom - 1.2.Program unapređivanja pčelarstva objavljuje Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za podršku za mladog pčelara početnika za 2016. godinu.

04.03.2016.

Javni poziv za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima za 2016. godinu

Javni poziv za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima za 2016. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i budžetskom linijom 2.3.1. – Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima za 2016. godinu.

04.03.2016.

Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u adaptaciju planinskih katuna za 2016. godinu

Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u adaptaciju planinskih katuna za 2016. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i budžetskom linijom 2.3.1. – Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u adaptaciju planinskih katuna za 2016. godinu.

03.03.2016.

Prezentacija Agrobudžeta za 2016. godinu na Cetinju

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja organizovaće u petak, 04. marta prezentaciju Agrobudžeta za poljoprivredne proizvođače sa područja opštine Cetinje.

03.03.2016.

Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka

Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje Javni Poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2016. godinu. Poziv se objavljuje u okviru Agrobudžeta za 2016. godinu i budžetske linije 2.1.11 Podrška unapređenju kvaliteta sirovog mlijeka.

03.03.2016.

Javni poziv za dodjelu podrške za upravljanje stajskim đubrivom za 2016. Godinu

Javni poziv za dodjelu podrške za upravljanje stajskim đubrivom za 2016. Godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i budžetskom linijom 2.2.4. – Podrška upravljanju stajskim đubrivom, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za upravljanje stajskim đubrivom za 2016. godinu.

03.03.2016.

Javni poziv za podršku preradi na gazdinstvima

Javni poziv za podršku preradi na gazdinstvima

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i budžetskom linijom 2.1.8. - Podrška investicijama u preradu na gazdinstvima, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u preradu na gazdinstvima za 2016. godinu.