Manja slova Veća slova RSSMPRR

Kodeks dobre poljoprivredne prakse

Vijesti

04.12.2014.

Najava: Prezentacija Nacrta zakona o vinu sjutra na Cetinju

Na Cetinju će sjutra, 05. decembra, biti organizovana prezentacija Nacrta zakona o vinu, koji je na javnoj raspravi od 18. novembra do 12. decembra 2014. godine. Tiribina će se održati u sali zgrade Opštine Cetinje, sa početkom u 12,00h.

04.12.2014.

Saopštenje: Projekat "Pčela i med" promoviše se u svim opštinama u Crnoj Gori

Saopštenje: Projekat "Pčela i med" promoviše se u svim opštinama u Crnoj Gori

U cilju edukacije najmlađe populacije o pčelarstvu, sektoru poljoprivredne proizvodnje koji u Crnoj Gori sve više dobija na značaju, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore realizuju projekat "Pčela i med".

03.12.2014.

Saopštenje: Priznati prvi klonovi crnogorskih autohtonih sorti vinove loze

Usaglašavanjem i harmonizovanjem zakonskih normativa sa zakonodavstvom Evropske unije, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja stvorilo je ambijent koji je motivisao kompaniju „13 jul Plantaže“ AD Podgorica da, kao istraživački centar, radi na klonskoj selekciji i izdvajanju genetičkog materijala povoljne proizvodno-upotrebne vrijednosti.

03.12.2014.

Reagovanje MPRR povodom tvrdnji u DN „Vijesti“, da ministarstvo krši preporuke DRI, vezano za reviziju prihoda od koncesija na šume

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja dostavilo je skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet izvještaj o ispunjavanju preporuka Državne revizorske institucije (DRI) o reviziji prihoda budžeta po osnovu ugovora o koncesijama za šume. Ministarstvo je u okviru svojih nadležnosti preduzelo mjere kontrole rada Uprave za šume u dijelu realizacije koncesionih ugovora, prije završetka kontrole koju je sprovela DRI. U daljoj kontroli Ministarstvo je postupalo po preporukama DRI.

03.12.2014.

Stvorene osnove za uspostavljanje GIS-a u sektoru voda Crne Gore

Crna Gora je stvorila tehničke i kadrovske osnove za uspostavljanje Geografskog informacionog sistema (GIS) u sektoru voda, što će omogućiti bolje upravljanje poplavama u slivu rijeke Lim. Imajući u vidu da poplave ne poznaju granice i da je za njihovo upravljanje neophodan regionalni pristup, projekat je realizovan kroz prekograničnu saradnju sa Srbijom, uz pretpristupnu podršku Evropske unije.

02.12.2014.

Najava: U Golubovcima savjetovanje o proizvodnji i standardima povrća

Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja organizovaće u srijedu, 3. decembra, savjetovanje iz povrtarske proizvodnje za proizvođače sa područja Glavnog grada.

02.12.2014.

Saopštenje: Podršku za modernizaciju voćnih zasada dobilo 17 proizvođača

Crnogorski voćari, njih 17, uz podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, uspostavili su ove godine u svojim zasadima sisteme za navodnjavanje, sisteme protivgradne zaštite i nabavili potporne stubove za specifične uzgojne oblike. Podrška u iznosu od 29.525€, isplaćena im je kroz agrobudžetsku mjeru „Podrška podizanju i modernizaciji proizvodnih voćnih zasada u 2014. godini“.

01.12.2014.

Isplaćeno 23.620 eura podrške za podizanje plantaža ljekovitog i aromatičnog bilja

Uslove za podršku podizanju plantažnih zasada višegodišnjeg ljekovitog i aromatičnog bilja, koja je po prvi put ove godine definisana agrobudžetom, ispunilo je 13 proizvođača, koji su zasadili ukupno 15,75 hektara. Ministarstvo im je isplatilo podršku u ukupnom iznosu od 23.620€.

01.12.2014.

Saopštenje: Potpisan još jedan ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta – na lokalitetu Ćeranića Gora u Nikšiću

Saopštenje: Potpisan još jedan ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta – na lokalitetu Ćeranića Gora u Nikšiću

Poljoprivredni proizvođač iz Nikšića Milica Radović zakupac je poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na lokalitetu Ćeranića Gora. Radović je danas u Podgorici sa ministrom poljoprivrede i ruralnog razvoja prof.dr Petrom Ivanovićem potpisala ugovor o zakupu 38,5 hiljada metara kvadratnih zemljišta, po cijeni od 578,05 eura, na godišnjem nivou.

30.11.2014.

U Fundini otvorene dvije kaptaže, a na Kakarickoj Gori obiđena istražna bušotina gdje je pronađena voda

U Fundini otvorene dvije kaptaže, a na Kakarickoj Gori obiđena istražna bušotina gdje je pronađena voda

Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja prof.dr Petar Ivanović sa saradnicima otvorio je danas vodovod u Fundini, čime je riješeno pitanje vodosnabdijevanja za 30 domaćinstava u nekoliko zaselaka ovog dijela Kuča. Izgradnju je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, a značajno učešće imali su i mještani, kroz ulaganje i u radovima. Realizaciju projekta pomogla je i Opština Podgorica...