Manja slova Veća slova RSSVijesti

24.03.2020.

Informacija o roku za dostavljanje ponuda na tender za izradu Glavnog projekta za regulaciju rijeke Bojane u okviru projekta „Integralno upravljanje rizicima od poplava u slivu rijeke Drim“

Ministarstvo poljoprivrede obavještava zainteresovane da je rok za dostavljanje ponuda na tender za izradu Glavnog projekta za regulaciju rijeke Bojane u okviru projekta "Integralno upravljanje rizicima od poplava u slivu rijeke Drim" produžen do 15. aprila.

21.03.2020.

Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za 2020. godinu

Na osnovu čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2020. godinu – Agrobudžet (“Službeni list CG” br. 4/20), program Mjera 2.1.13. – Podrška za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje, a u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za 2020. godinu, objavljenim dana 11. marta 2020. godine na internet stranici ovog Ministarstva i u dnevnom listu „DNEVNE NOVINE”, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavjestava

17.03.2020.

Privremeno obustavljeno podnošenje zahtjeva za premije u stočarstvu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavještava poljoprivredne proizvođače da je, u skladu sa mjerama i preporukama za sprječavanje pojave virusa korona, privremeno obustavljen prijem zahtjeva za premije u stočarskoj proizvodnji.

16.03.2020.

Kontakt telefoni za informisanje poljoprivrednih proizvođača

Kontakt telefoni za informisanje poljoprivrednih proizvođača

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja otkazalo je održavanje svih planiranih radionica na terenu namijenjenih informisanju i edukaciji poljoprivrednih proizvođača, u skladu sa privremenim mjerama za sprječavanje pojave virusa korona.

16.03.2020.

Bespovratna podrška stočarima da unaprijede uslove za boravak na katunu

Bespovratna podrška stočarima da unaprijede uslove za boravak na katunu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, kroz Agrobudžet za 2020. godinu objavilo je danas Javni poziv za dodjelu sredstava podrške investicijama u adaptaciju planinskih katuna za ovu godinu.

13.03.2020.

Mladim farmerima bespovratno 10.000 eura

Mladim farmerima bespovratno 10.000 eura

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja podržaće i ove godine sa bespovratnih 10.000 eura mlade koji žele da se bave poljoprivredom, da započnu uspješan biznis, budu gazde na svom imanju i obezbijede sebi i svojoj porodici egzistenciju.

13.03.2020.

Javni poziv za dodjelu podrške pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika za 2020. godinu

Javni poziv za dodjelu podrške pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika za 2020. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podrške pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika za 2020. godinu.

12.03.2020.

Prezentacija IPARD javnog poziva za primarne poljoprivredne prozvođače u Prijestonici Cetinje

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja nastavlja sa prezentacijama IPARD Javnog poziva za Mjeru 1 – „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“, poljoprivrednim proizvođačima i svim zainteresovanim stranama.

12.03.2020.

IPARD: Bespovratna podrška proizvođačima od 6.000 do 350.000 eura po projektu

IPARD: Bespovratna podrška proizvođačima od 6.000 do 350.000 eura po projektu

Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa mogućnostima bespovratne podrške za investicije u primarnu proizvodnju kroz IPARD javni poziv nastavljeno je organizovanjem terenskih radionica po opštinama.

11.03.2020.

Za nabavku poljoprivredne mehanizacije do 50 odsto bespovratne podrške

Za nabavku poljoprivredne mehanizacije do 50 odsto bespovratne podrške

Poljoprivredni proizvođači od danas mogu podnositi zahtjeve za bespovratnu podršku za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme, kroz javni poziv objavljen kroz Agrobudžet za 2020. godinu.