Manja slova Veća slova RSSMPRR

Kodeks dobre poljoprivredne prakse

Vijesti

25.06.2013.

Saopštenje: Održan sastanak šefova delegacija zemalja čalnica Međunarodne Komisije za zaštitu rijeke Dunav

Redovni sastanak šefova delegacija zemalja članica Međunarodne Komsije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) održan je u Sarajevu. Skupu je prisustvovalo četrnaest zemalja dunavskog sliva, uključujući i Crnu Goru, koja je 2008. godine potpisala Konvenciju o saradnji i održivom korišćenju rijeke Dunav, kao osnivački dokument te organizacije i time postala punopravna članica Komisije.

25.06.2013.

Saopštenje: Akcija kontrole ribolovnih aktivnosti na teritoriji Opštine Bar i Opštine Ulcinj

Saopštenje: Akcija kontrole ribolovnih aktivnosti na teritoriji Opštine Bar i Opštine Ulcinj

Uprava za inspekcijske poslove, Inspekcija za morsko ribarstvo u saradnji sa Graničnom plovnom policijom, izvršila je u nedjelju 23. juna 2013. godne opsežnu akciju kontrole ribolovnih aktivnosti na moru, na teritoriji Opštine Bar i Opštine Ulcinj. Akcija predstavlja početak dogovorenih aktivnosti između Uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Granične plovne policije i Instituta za biologiju mora. Riječ je o značajnom iskoraku, u cilju sprovođenja Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi, koji će u značajnoj mjeri smanjiti nelegalan ribolov u Crnoj Gori. U toku akcije pronađeno je i oduzeto više ribolovnih alata i opreme. Izdata su i dva prekršajana naloga. Takođe, ovom prilikom izvršena je kontrola sportsko-rekreativnog ribolova na moru, u pogledu upotrebe ribolovnih alata, količine ulova i obaveznog posjedovanja dozvole za ovu vrstu ribolova.

21.06.2013.

Saopštenje: Dodatnih 1,2 miliona eura opredijeljeno za Midas projekat

Saopštenje: Dodatnih 1,2 miliona eura opredijeljeno za Midas projekat

Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petar Ivanović sa saradnicima, sastao se sa timom Svjetske banke koji predvodi Malathi S. Jayawickrama (Malati Džajavikrama). Ministar Ivanović upoznao je sagovornike o dinamici realizacije projekta, problematici bezbjednosti hrane i aktivnostima oko institucionalnog jačanja Sektora za plaćanje. Zajednički je konstatovano da je, kao rezultat veoma dobro sprovedene promotivne kampanje, odziv poljoprivrednih proizvođača na Četvrti poziv za MIDAS grantove iznad prvobitnih očekivanja. Primljeno je blizu 500 aplikacija, ukupne vrijednosti investicija preko 13 miliona eura. Susret je rezultirao dogovorom da se predviđenoj sumi dodaju neugovorena sredstva iz prethodnih poziva u visini od 1,2 miliona eura.

20.06.2013.

Saopštenje: Početak vakcinacije protiv zarazne bolesti antraxa

U cilju sprječavanja širenja, suzbijanja i iskorjenjivanja zarazne bolesti antraksa, tokom ove nedelje, počinje vakcinacija prijemčivih životinja na distriktnim područjima na teritoriji opština: Žabljak, Ulcinj i Andrijevica. Vakcinacija goveda protiv antraksa, na distriktnom području u Opštini Andrijevica, vrši se od 1997. godine, a u Opštini Ulcinj od 2010. godine.

19.06.2013.

Saopštenje: Potpisan Ugovor o kupovini akcija Novog duvanskog kombinata

Saopštenje: Potpisan Ugovor o kupovini akcija Novog duvanskog kombinata

Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petar Ivanović, gradonačelnik Podgorice dr Miomir Mugoša i predstavnik konzorcijuma Novi duvanski kombinat Podgorica g-din Jovan Ašanin potpisali su danas Ugovor o kupovini akcija Novog duvanskog kombinata, nakon čega su dali izjave za medije...

19.06.2013.

Saopštenje: Uspješna izložba crnogorskih vina u Italiji

Saopštenje: Uspješna izložba crnogorskih vina u Italiji

Na Festivalu vina i ribe (MOSTRA del VINO e del PESCE, 12-16. jun 2013. godine) u Monfalcone-u, u saradnji sa Opštinom Monfalcone i Conf-cooperative FVG, predstavljena su vina iz Crne Gore. Na štandu su bila izložena vina kompanije „13 jul Plantaže“, Vinarije „Vučinić“ i Vinarije „Burić“.

19.06.2013.

Najava: Potpisivanje Ugovora o kupovini akcija Novog duvanskog kombinata

Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petar Ivanović, gradonačelnik Podgorice dr Miomir Mugoša i predstavnik konzorcijuma Novi duvanski kombinat Podgorica Jovan Ašanin potpisaće danas, 19. juna, Ugovor o kupovini akcija Novog duvanskog kombinata.

18.06.2013.

Saopštenje: "Ekosistemski pristup ribarstvu i akvakulturi" u Rimu

Konferencija "Ekosistemski pristup ribarstvu i akvakulturi" u organiziciji FAO, održana je u Rimu, sa ciljem predstavljanja procesa planiranja upravljanja ribarstvom koji obuhvata principe održivog razvoja, uključujući ne samo ekološke komponente, već socio-ekonomske i društvene elemenate održivosti. Radionici su prisustvovali predstavnici naučnih i administrativnih institucija zemalja članica Generalne komisije za ribarstvo u Mediteranu, čiji je Crna Gora punopravni član od 2008 godine.

18.06.2013.

Saopštenje: Održana radionica „Žene poljoprivrednice u Crnoj Gori"

U okviru projekta Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore (MIDAS projekat), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja organizovalo je radionicu “Žene poljoprivrednice". Cilj radionice je promovisanje rodne ravnopravnosti i poboljšanja položaja, ali i snaženje svijesti o ekonomskom jačanju i udruživanju žena u oblasti poljoprivredne djelatnosti.

15.06.2013.

Održana konferencija za medije ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petra Ivanovića

Održana konferencija za medije ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petra Ivanovića

Izjavu ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petra Ivanovića na redovnoj konferenciji za medije možete preuzeti ovdje...