Manja slova Veća slova RSSVijesti

27.05.2016.

Javna rasprava o nacrtu izvještaja strateške procjene uticaja na životnu sredinu nacrta strategije upravljanja vodama

Kako je članom 29 Zakona o vodama definisana obaveza izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za strategiju i planove upravljanja vodama na vodnom području, odnosno dijelu vodnog područja, obavještavamo vas da će se u periodu 27.05.2016 – 27.06.2016 održati javna rasprava o Nacrtu izvještaja Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Nacrta Strategije upravljanja vodama.

26.05.2016.

U Podgorici predstavljen nacrt nacionalnog plana za održivu upotrebu pesticida

U Podgorici predstavljen nacrt nacionalnog plana za održivu upotrebu pesticida

Srovođenjem nacionalnog plana za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja unaprijediće se ne samo zdravlje bilja, već i ljudi i životinja, ali i zaštita životne sredine, ocijenjeno je na skupu u Podgorici na kome su predstavnici Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Ministarstva poljoprivrede predstavili nacrt ovog dokumenta.

25.05.2016.

Prezentacija Nacrta zakona o sistemima kvaliteta u Podgorici

Prva javna prezentacija Nacrta zakona o sistemima kvaliteta biće održana sjutra, 26. maja, u Podgorici. Javna rasprava pokriće sve centralne opštine, a poziv da se informišu i daju sugestije i predloge upućen je poljoprivrednim proizvođačima, predstavnicima udruženja poljoprivrednika, naučnim institucijama kao i ostalim zainteresovanim stranama.

21.05.2016.

Kampanja za podizanje svijesti o kontroli populacije pasa lutalica

Uprava za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore u saradnji sa Svjetskom organizacijom za zdravlje životinja (OIE) započela je regionalnu kampanju sa ciljem razvijanja svijesti o kontroli populacije pasa lutalica i ulozi pojedinca, organizacija i institucija u dugoročnom rješavanju ovog problema u zemljama Jugoistočne Europe.

20.05.2016.

P O Z I V ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA AUKCIJSKU PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA

Na osnovu člana 77 Zakona o šumama (‘’Sl.list CG’’ br.74/10) i člana 9 Uredbe oprodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( ‘’Sl.list CG’’ br.44/10) i Zaključka Vlade CG broj 08-1268 od 12.05.2016. godine, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o b j a v lj u j e

20.05.2016.

Produžen rok za dostavljanje aplikacija za IPARD-like 2

Javni poziv za dodjelu podrške prerađivačkom sektoru u poljoprivredi kroz projekat IPARD-like 2, koji je otvoren za apliciranje od 1. aprila do 31. maja 2016. godine biće produžen do 1. jula. Odluka o pruduženju roka donijeta je nakon konsultacija predstavnika IPARD Agencije Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Svjetske banke. Cilj donošenja ovakve odluke je da se svim zainteresovanim proizvođačima omogući dodatno vrijeme kako bi što kvalitetnije pripremili dokumentaciju neophodnu za javni poziv. Na taj način povećava se mogućnost da veći broj aplikanata preskoči zahtjevniji prag projekta IPARD-like 2 i povuče opredijeljenih 5,2 miliona eura iz projekta EU/IPA (RD) 2013.

20.05.2016.

Opasnost od pojave opasne zarazne bolesti goveda u Crnoj Gori – bolesti kvrgave kože

Ministarstvo poljoprivrede upozorava na opasnost od širenja zarazne bolesti životinja, prije svega goveda, pod nazivom lumpy skin disease ili bolest kvrgave kože goveda. Ova bolest izaziva morbiditet i mortalitet kod oboljelih životinja, bez terapijskih mogućnosti. Bolest se ne prenosi na ljude.

20.05.2016.

Edukativna radionica o nepravilnostima u IPARD projektima

Edukativna radionica o nepravilnostima u IPARD projektima

Radionica na temu nepravilnosti i prevara u IPARD projektima održana je u Podgorici, u organizaciji IPARD Agencije Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropske komisije (DG AGRI).

18.05.2016.

Potpisani ugovori o kreditiranju kroz ADMAS projekat sa firmama Bjelasica Rada” i “CGI Power Serv”

Potpisani ugovori o kreditiranju kroz ADMAS projekat sa firmama Bjelasica Rada” i “CGI Power Serv”

Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petar Ivanović potpisao je danas još dva ugovora o kreditiranju projekata u poljoprivredi koji se finansiraju u okviru projekta ADMAS koji sprovodi Ministarstvo sa Abu Dabi razvojnim fondom. Ugovori su potpisani sa predstavnicima preduzeća “Bjelasica Rada” iz Bijelog Polja i “CGI Power Serv” iz Nikšića.

17.05.2016.

Održana radionica za prerađivače hrane koji se pripremaju za apliciranje na IPARD-like 2 poziv

Održana radionica za prerađivače hrane koji se pripremaju za apliciranje na IPARD-like 2 poziv

Predstavnici IPARD Agencije Ministarstva poljoprivrede održali su tokom prethodna dva dana više radionica za poljoprivredne proizvođače koji se bave preradom, a koji su zainteresovani da apliciraju na IPARD-like 2 javni poziv. Cilj radionica bio je da se potencijalnim aplikantima pojasni priprema dokumentacije koja je potrebna za prijavljivanje na ovaj javni poziv, kako bi uspješno aplicirali i ugovorili podršku za investicije u unapređenje prerađivačkih kapaciteta.