Manja slova Veća slova RSSVijesti

30.11.2016.

Procedura za podnošenje zahtjeva za odobravanje objekata u poslovanju hranom

Procedura za podnošenje zahtjeva za odobravanje objekata u poslovanju hranom Uz podrsku Projekta "Razvoj bezbjednosti hrane i fitosanitarnih službi u Crnoj Gori" objavljena je publikacija "Procedura za podnošenje zahtjeva za odobravanje objekata u poslovanju hranom". Cilj objavljivanje ove publikacije je da se subjektima u poslovanju hranom koji prvi put podnose zahtjev za odobravanje objekta odnosno, koji tek započinju da obavljaju djelatnost u poslovanju hranom ili započinju novu djelatnosti u objektima koji su prethodno odobreni na što bolji način predstavi sami postupak i tok radnji koje su definisane Zakonom o bezbjednsoti hrane.

26.11.2016.

U Bečićima održan ministarski sastanak zemalja JIE za oblast poljoprivrede

U Bečićima održan ministarski sastanak zemalja JIE za oblast poljoprivrede

"Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore u proteklih četiri godine ostvarilo je ozbiljan napredak u razvoju poljoprivrede i stvaranju ključnih preduslova za dalje usaglašavanje sa EU standardima u ovoj oblasti, kao i za postizanje konkuretnosti poljoprivrednih proizvođača na evropskom tržištu", ocijenio je direktor Direktorata za međunarodne bilateralne odnose u Generalnom direktoratu Evropske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj Džon Klark (John Clarke) na redovnom godišnjem radnom sastanku ministara poljoprivrede jugoistočne Evrope, koji se danas završio u Bečićima.

24.11.2016.

U Crnoj Gori se održava deseti radni sastanak ministara poljoprivrede jugoistočne Evrope

Crna Gora će ove godine biti domaćin godišnjeg sastanka ministara poljoprivrede jugoistočne Evrope. Na desetom po redu ministarskom sastanku, koji će se održati sjutra, 25. novembra, u Bečićima, Crna Gora će preuzeti predsjedavanje Stalnom radnom grupom za ruralni razvoj(SWG).

22.11.2016.

Seminar za proizvođače mliječnih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ambasada Italije i udruženje proizvođača sira ANFOSC iz Italije organizuju seminar za prizvođače mlečnih proizvoda u Crnoj Gori.

21.11.2016.

Radionica za subjekte u poslovanju hranom ne životinjskog porijekla

Predstavnici Uprave za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja održaće u utorak, 22. novembra, u Podgorici, radionicu na temu “Obaveze subjekata u poslovanju hranom i postupak registracije odnosno odobravanja objekata u poslovnju hranom neživotinjskog porijekla”.

21.11.2016.

Lista kandidata NVO za člana stručne radne grupe za oblast upravljanja vodama

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, objavljuje listu kandidata koji su predloženi za člana stručne radne grupe za oblast upravljanja vodama.

18.11.2016.

Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja CDT-u:

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) oglasio se još jednom nudeći istu, praznu priču, ponovo bez valjanog dokaza. Zamjenom teza CDT pokušava da prikrije neprofesionalan rad i grubi falsifikat.

18.11.2016.

Počinje info-kampanja za IPARD like 1.2

Predstavnici Direktorata za plaćanja, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja počeće u ponedeljak, 21. novembra 2016. godine info-kampanju po crnogorskim opštinama, kako bi zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima pojasnili uslove, kriterijume i mogućnosti novog projekta bespovratne podrške investicijama u poljoprivredna gazdinstva kroz projekat IPARD like 1.2

18.11.2016.

Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja CDT-u

Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja CDT-u

Nijesu tačne tvrdnje CDT da Ministarstvo poljoprivrede nije u propisanom roku objavilo analitičku karticu sa podacima o potrošnji novca za period 7-13 novembar.

18.11.2016.

Objavljen novi javni poziv za dodjelu podrške poljoprivrednim proizvođačima

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016.godinu, objavilo je novi javni poziv za dodjelu sredstava bespovratne podrške za investicije u poljoprivredna gazdinstva kroz IPARD-like projekat. Kroz javni poziv IPARD like 1.2 poljoprivrednim proizvođačima biće na raspolaganju 1,5 milion eura.