Manja slova Veća slova RSSVijesti

21.11.2016.

Radionica za subjekte u poslovanju hranom ne životinjskog porijekla

Predstavnici Uprave za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja održaće u utorak, 22. novembra, u Podgorici, radionicu na temu “Obaveze subjekata u poslovanju hranom i postupak registracije odnosno odobravanja objekata u poslovnju hranom neživotinjskog porijekla”.

21.11.2016.

Lista kandidata NVO za člana stručne radne grupe za oblast upravljanja vodama

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, objavljuje listu kandidata koji su predloženi za člana stručne radne grupe za oblast upravljanja vodama.

18.11.2016.

Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja CDT-u:

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) oglasio se još jednom nudeći istu, praznu priču, ponovo bez valjanog dokaza. Zamjenom teza CDT pokušava da prikrije neprofesionalan rad i grubi falsifikat.

18.11.2016.

Počinje info-kampanja za IPARD like 1.2

Predstavnici Direktorata za plaćanja, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja počeće u ponedeljak, 21. novembra 2016. godine info-kampanju po crnogorskim opštinama, kako bi zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima pojasnili uslove, kriterijume i mogućnosti novog projekta bespovratne podrške investicijama u poljoprivredna gazdinstva kroz projekat IPARD like 1.2

18.11.2016.

Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja CDT-u

Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja CDT-u

Nijesu tačne tvrdnje CDT da Ministarstvo poljoprivrede nije u propisanom roku objavilo analitičku karticu sa podacima o potrošnji novca za period 7-13 novembar.

18.11.2016.

Objavljen novi javni poziv za dodjelu podrške poljoprivrednim proizvođačima

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016.godinu, objavilo je novi javni poziv za dodjelu sredstava bespovratne podrške za investicije u poljoprivredna gazdinstva kroz IPARD-like projekat. Kroz javni poziv IPARD like 1.2 poljoprivrednim proizvođačima biće na raspolaganju 1,5 milion eura.

17.11.2016.

Produžen rok za podnošenje zahtjeva za subvencije u ratarstvu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja produžilo je rok za podnošenje zahtjeva za subvencije u ratarskoj proizvodnji. Poljoprivredni proizvođači ratarskih i krmnih kultura koji su zainteresovani za podršku za iz Agrobudžeta za 2016. godinu mogu do 1. decembra dostaviti zahtjev za podršku za jesenju sjetvu.

16.11.2016.

Reagovanje Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja povodom navoda CDT-a

Netačna je informacija koju je danas objavio Centar za demokratsku tranziciju (CDT) da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja jedan od državnih organa koji je prekršio Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja neobjavljivanjem podataka o potrošnji novca iz budžeta i nakon izbora.

16.11.2016.

Održane radionice za potpisnike ugovora za podršku kroz IPARD-like 2

Održane radionice za potpisnike ugovora za podršku kroz IPARD-like 2

Predstavnici Direktorata za plaćanje Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja održali su ovih dana radionice za subjekte u poslovanju hranom koji su potpisali ugovore o dodjeli bespovratne podrške kroz IPARD-like 2 javni poziv.

16.11.2016.

Poziv za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drvnih sortimenata

Na osnovu člana 38 Zakona o šumama („Službeni list CG”, br. 74/10 i 47/15) i člana 9 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG”, br. 44/10) i Zaključka Vlade CG broj 08-2590 od 29.09.2016. godine, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o b j a v lj u j e Poziv za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drvnih sortimenata