Manja slova Veća slova RSSVijesti

16.11.2016.

Održane radionice za potpisnike ugovora za podršku kroz IPARD-like 2

Održane radionice za potpisnike ugovora za podršku kroz IPARD-like 2 Predstavnici Direktorata za plaćanje Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja održali su ovih dana radionice za subjekte u poslovanju hranom koji su potpisali ugovore o dodjeli bespovratne podrške kroz IPARD-like 2 javni poziv.

16.11.2016.

Poziv za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drvnih sortimenata

Na osnovu člana 38 Zakona o šumama („Službeni list CG”, br. 74/10 i 47/15) i člana 9 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG”, br. 44/10) i Zaključka Vlade CG broj 08-2590 od 29.09.2016. godine, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o b j a v lj u j e Poziv za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drvnih sortimenata

11.11.2016.

Saopštenje Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove povodom poplava na sjeveru Crne Gore - Preporuke za držaoce životinja i uzgajivače bilja

Zbog povećanih rizika sa aspekta bezbjednosti hrane i očuvanja zdravlja životinja i zdravstvenog stanja bilja u oblastima poplavljenih opština na sjeveru Crne Gore, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove daje preporuke domaćinstvima na tim područjima.

07.11.2016.

Zaštita novih biljnih sorti

Zaštita novih biljnih sorti

Zaštita biljnih sorti je ekskluzivno pravo dodijeljeno oplemenjivaču kao stvaraocu nove biljne sorte. Stvaranje novih sorti je složen proces koji zahtijeva veliki trud, znanje i finansijska ulaganja, ugradnju naučnih saznanja iz oblasti genetike, oplemenjivanja bilja i veliko iskustvo i sveukupna intelektualna saznanja stvaraoca nove biljne sorte.

07.11.2016.

Saopštenje za javnost: Počinje kampanja jačanja svijesti o sistemu zaštite biljnih sorti u Crnoj Gori

Uz podršku projekta “Razvoj bezbjednosti hrane i fitosanitarnih službi u Crnoj Gori” koji finansira Evropska unija danas počinje tronedjeljna kampanja jačanja svijesti o sistemu zaštite biljnih sorti u Crnoj Gori. Kampanju će sprovesti Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove – Sektor za fitosanitarne poslove, institucija koja je odgovorna za sprovođenje sistema zaštite biljnih sorti. Aktivnosti kampanje se realizuju u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima koji se odnose na ovu oblast, sa ciljem jačanja svijesti proizvođača sjemenskog i sadnog materiajala.

05.11.2016.

DN Vijesti i njihovo licemjerstvo

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje prepisku novinara DN Vijesti i savjetnika za odnose sa javnošću u tom Vladinom resoru, povodom interesovanja ovog medija da “objektivno izvijesti javnost”.

04.11.2016.

NAJAVA: „Karavan organskih i tradicionalnih priozvoda“ u Kotoru

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa SC Kamelija iz Kotora u sklopu projekta „Karavan organskih i tradicionalnih proizvoda“, organizuje manifestaciju u Kotoru. Na štandovima će biti izloženi prepoznatljivi crnogorski organski i tradicionalni proizvodi kao što su med, maslinovo ulje, sir, prerađevine od voća i povrća, kao i suveniri.

02.11.2016.

Javni poziv NVO za predlaganje kandidata za člana stručne radne grupe za oblast upravljanja vodama

Nacionalnom strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020, u okviru podoblasti upravljanja vodama planirano je formiranje stručne radne grupe za vode, kako bi se osigurala primjena ove Strategije i Akcionog plana.

25.10.2016.

Još jedan poziv poljoprivrednicima da se upišu u Registar gazdinstava

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja još jednom obavještava sve poljoprivredne proizvođače koji su podnijeli zahtjev za premije ili podršku iz Agrobudžeta, a nijesu upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava da to učine do kraja oktobra. U suprotnom neće ostvariti pravo na isplatu podrške.

19.10.2016.

Lista kandidata NVO za člana radne grupe za izradu Nacrta Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, objavljuje