Manja slova Veća slova RSSVijesti

18.11.2016.

Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja CDT-u:

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) oglasio se još jednom nudeći istu, praznu priču, ponovo bez valjanog dokaza. Zamjenom teza CDT pokušava da prikrije neprofesionalan rad i grubi falsifikat.

18.11.2016.

Počinje info-kampanja za IPARD like 1.2

Predstavnici Direktorata za plaćanja, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja počeće u ponedeljak, 21. novembra 2016. godine info-kampanju po crnogorskim opštinama, kako bi zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima pojasnili uslove, kriterijume i mogućnosti novog projekta bespovratne podrške investicijama u poljoprivredna gazdinstva kroz projekat IPARD like 1.2

18.11.2016.

Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja CDT-u

Odgovor Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja CDT-u

Nijesu tačne tvrdnje CDT da Ministarstvo poljoprivrede nije u propisanom roku objavilo analitičku karticu sa podacima o potrošnji novca za period 7-13 novembar.

18.11.2016.

Objavljen novi javni poziv za dodjelu podrške poljoprivrednim proizvođačima

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016.godinu, objavilo je novi javni poziv za dodjelu sredstava bespovratne podrške za investicije u poljoprivredna gazdinstva kroz IPARD-like projekat. Kroz javni poziv IPARD like 1.2 poljoprivrednim proizvođačima biće na raspolaganju 1,5 milion eura.

17.11.2016.

Produžen rok za podnošenje zahtjeva za subvencije u ratarstvu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja produžilo je rok za podnošenje zahtjeva za subvencije u ratarskoj proizvodnji. Poljoprivredni proizvođači ratarskih i krmnih kultura koji su zainteresovani za podršku za iz Agrobudžeta za 2016. godinu mogu do 1. decembra dostaviti zahtjev za podršku za jesenju sjetvu.

16.11.2016.

Reagovanje Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja povodom navoda CDT-a

Netačna je informacija koju je danas objavio Centar za demokratsku tranziciju (CDT) da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja jedan od državnih organa koji je prekršio Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja neobjavljivanjem podataka o potrošnji novca iz budžeta i nakon izbora.

16.11.2016.

Održane radionice za potpisnike ugovora za podršku kroz IPARD-like 2

Održane radionice za potpisnike ugovora za podršku kroz IPARD-like 2

Predstavnici Direktorata za plaćanje Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja održali su ovih dana radionice za subjekte u poslovanju hranom koji su potpisali ugovore o dodjeli bespovratne podrške kroz IPARD-like 2 javni poziv.

16.11.2016.

Poziv za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drvnih sortimenata

Na osnovu člana 38 Zakona o šumama („Službeni list CG”, br. 74/10 i 47/15) i člana 9 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG”, br. 44/10) i Zaključka Vlade CG broj 08-2590 od 29.09.2016. godine, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o b j a v lj u j e Poziv za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drvnih sortimenata

11.11.2016.

Saopštenje Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove povodom poplava na sjeveru Crne Gore - Preporuke za držaoce životinja i uzgajivače bilja

Zbog povećanih rizika sa aspekta bezbjednosti hrane i očuvanja zdravlja životinja i zdravstvenog stanja bilja u oblastima poplavljenih opština na sjeveru Crne Gore, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove daje preporuke domaćinstvima na tim područjima.

07.11.2016.

Zaštita novih biljnih sorti

Zaštita novih biljnih sorti

Zaštita biljnih sorti je ekskluzivno pravo dodijeljeno oplemenjivaču kao stvaraocu nove biljne sorte. Stvaranje novih sorti je složen proces koji zahtijeva veliki trud, znanje i finansijska ulaganja, ugradnju naučnih saznanja iz oblasti genetike, oplemenjivanja bilja i veliko iskustvo i sveukupna intelektualna saznanja stvaraoca nove biljne sorte.