Manja slova Veća slova RSSVijesti

01.03.2019.

Javni konkurs „Podrška afirmaciji poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu“

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini („Službeni list CG“, broj 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list CG“, br. 14/18),

01.03.2019.

Javni poziv za dodjelu posebne podrške za vino za 2019.

Javni poziv za dodjelu posebne podrške za vino za 2019.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas Javni poziv za dodjelu posebne podrške za vino za 2019. godinu.

28.02.2019.

Predstavljene mjere Agrobudžeta za sektor slatkovodne i morske akvakulture: Uz podršku povećati proizvodnju i konkuretnost ribe iz domaćeg uzgoja

Predstavljene mjere Agrobudžeta za sektor slatkovodne i morske akvakulture: Uz podršku povećati proizvodnju i konkuretnost ribe iz domaćeg uzgoja

Predstavnici Direktorata za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja su od 25. do 27. februara zainteresovanim uzgajivačima predstavili mjere Agrobudžeta za 2019. godinu koje se odnose na sektor akvakulture, kako morske tako i slatkovodne.

28.02.2019.

Od 1. marta predaju se zahtjevi za premije u stočarskoj proizvodnji za 2019. godinu

Od 1. marta predaju se zahtjevi za premije u stočarskoj proizvodnji za 2019. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i u 2019. godini nastavlja podršku stočarskoj proizvodnji kroz mjere koje se odnose na direktnu podršku po grlu (premije za krave i priplodne junice, ovce i koze), održivo korišćenje planinskih pašnjaka (izdig stoke na katune), kao i premije za steone junice u čistoj rasi. Od ove godine godine podrška se daje za suprasne nazimice i krmače u čistoj rasi.

28.02.2019.

Konkurs za stipendiranje kursa za ocjenu maslinovog ulja

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u saradnji sa Međunarodnim savjetom za maslinu (International Olive Council) IOC, iz Španije, objavljuje Konkurs za:

26.02.2019.

Agrobudžet predstavljen u Plužinama: Za dinamičniji razvoj Plužina iskoristiti sredstva podrške poljoprivrednoj proizvodnji

Agrobudžet predstavljen u Plužinama: Za dinamičniji razvoj Plužina iskoristiti sredstva podrške poljoprivrednoj proizvodnji

Povećano interesovanje za ovogodišnje mjere podrške iz Agrobudžeta za 2019. godinu potvrđeno je i na današnjoj prezentaciji u Plužinama.

26.02.2019.

Novi javni pozivi kroz Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja: Podrška jačanju manjih gazdinstava, izgradnji seoskih puteva i vodovoda

Novi javni pozivi kroz Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja: Podrška jačanju manjih gazdinstava, izgradnji seoskih puteva i vodovoda

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas dva javna poziva za podršku razvoju poljoprivrede i ruralnih područja, kroz Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja, za 2019. godinu, koji realizuje Vlada Crne Gore u saradnji sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede (IFAD).

26.02.2019.

Javni poziv opštinama Nikšić, Šavnik, Žabljak, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane i Petnjica za dostavljanje zahtjeva za podršku razvoju lokalne infrastrukture za 2019.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas Javni poziv opštinama Nikšić, Šavnik, Žabljak, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane i Petnjica za dostavljanje zahtjeva za podršku razvoju lokalne ruralne infrastrukture - putna i vodna infrastruktura za 2019. Godine, koji će se sufinansirati kroz Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja.

26.02.2019.

Javni poziv za dodjelu podrške razvoju lanca vrijednosti kroz Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja za 2019. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podrške razvoju lanca vrijednosti kroz Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja za 2019. godine.

25.02.2019.

Agrobudžet predstavljen u Mojkovcu i Kolašinu: Nastavak podrške otkupu i preradi mlijeka, unapređenju kvaliteta života na selu

Agrobudžet predstavljen u Mojkovcu i Kolašinu: Nastavak podrške otkupu i preradi mlijeka, unapređenju kvaliteta života na selu

Brojni poljoprivredni proizvođači iz Mojkovca i Kolašina, na današnjim prezentacijama Agrobudžeta u ovim opštinama, upoznati su bliže sa svim vrstama raspoložive podrške.