Manja slova Veća slova RSS
>

Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu boravio u Rožajama: Uočene nepravilnosti prilikom kontrole koncesije

Datum objave: 05.08.2019 10:39 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Od početka aprila, kada je odlukom Vlade formiran, Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu održao je osam sjednica. Predstavnici tog radnog međuresorskog tijela bili su na terenu u više crnogorskih opština, posebno obilazeći područne jedinice u kojima su šume ugrožene bespravnim aktivnostima.

 

Intenziviranim i koordiniranim aktivnostima nadležnih organa postignuti su značajni rezultati u evidentiranju i procesuiranju osumnjičenih počinilaca nelegalnih aktivnosti u ovom sektoru, kako u dijelu poslovanja preduzeća, tako i kada je riječ o slučajevima bespravne sječe.

 

Na posljednjoj sjednici održanoj juče u Rožajama posebna pažnja bila je posvećena kontroli korićenja šuma, gdje su analizom stanja uočene nepravilnosti kod kontrole sprovođenja koncesija, posebno kod zaduženja i razduženja koncesionara  i dostavljanja primopredajnih zapisnika  Upravi za šume. Odgovornim licima u PJ naloženo je da do sledeće sjednice dostave detaljna izjašnjenja po svim ugovorima o korišćenju šuma.

 

Na sastanku je analiziran rad po svim područnim jedinicama Uprave za šume sa stanovišta zaštite šuma od bespravnih sječa.

 

Konstatovano je da je stanje značajno popravljeno u odnosu na prethodni period, ali da u Kolašinu i Beranama i dalje postoji trend podnošenja prijava na NN lica što se, kako su poručili predstavnici Koordinacionog tima, neće tolerisati. Zaključeno je da se protiv odgovornih lica povedu odgovarajući zakonski postupci.

 

Takođe primjetno je, kako su konstatovali, da se u pojedinim područnim jedinicama već duži vremenski period ne podnose prijave za bespravne sječe. Iz preventivnih razloga zadužen je direktor Uprave za šume Nusret Kalač da formira komisije za kontrolu terena u područnim jedinicama Plav, Žabljak, Plužine i Danilovgrad.

 

Podnešene su i krivične prijave specijalnom tužilaštvu protiv bivšeg šefa PJ Andrijevica LJ.F. kao i tri službenika te područne jedinice i službenika V.F. u PJ Berane, sve  zbog bespravnih sječa većeg obima.

 

Na osnovu kontrole koja je sprovedena prilikom izrade planova gazdovanja za GJ “Bukov potok –Sušac” konstatovane su bespravne sječe većeg obima u PJ Kolašin. Dokumentacija je proslijeđena nadležnim organima na postupanje.

 

Takođe, i na ovom sastanku bilo je riječi o slučaju davanja koncesije preduzeću iz Pljevalja koje je u vrijeme dobijanja predmetne koncesije imalo višegodišnju blokadu žiro računa od više od 2 miliona eura. Iskazano je i očekivanje da će se preduzeti pokrenute mjere za slučajeve tri koncesije na prostoru PJ Kolašin gdje su evidentni propusti nadležnih službenika koji su omogućili da se posiječe višestruko veća količina drvne mase od ugovorene i to bez prateće planske dokumentacije. U prvom slučaju se radi o konesionaru koji je po konkursu dobio na korišćenje 8.400 m3 a iskoristio je 43.252 m3. Drugo preduzeće je po konkursu dobilo na korišćenje 24.122 m3, a iskoristio je 29.474 m3. Sa trećim preduzećem ugovorena je sječa od preko 6.000 m3 bez planske dokumentacije.

 

Na sastanku je predstavljen izvještaj šumarske inpekcije koja je ukupno izvršila preko 900 kontrola i tim povodom su izrečene kazne prema preduzećima koja su bila predmet kontrole, u iznosu od 26.500,00 €. Zaključeno je da se rad svih inspekcijskih službi mora bolje sinhronizovati i ukazano je na potrebu izmjene pojedinih  inspektora po područjima djelovanja.

 

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja