Manja slova Veća slova RSS
>

Konkurs za upis polaznika u školu pčelarstva

Datum objave: 30.07.2019 08:49 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicuNa osnovu člana 23, Zakona o obrazovanju odraslih ("Sl. listu Crne Gore", br. 20 od 15. aprila 2011, Savez pčelarskih organizacija Crne Gore uz podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja , objavljuje


KONKURS

ZA UPIS POLAZNIKA ŠKOLE PČELARSTVA ZA 2019 GODINU


OPŠTI USLOVI

Na Konkurs za upis u školu pčelarstva mogu se prijaviti kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu mlađi od 18 i stariji od 60 godina.
Polaznik škole pčelarstva mora biti državljanin Crne Gore.
Ukoliko se polaznik već bavi pčelarstvom, mora biti upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava koje vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.
Ukoliko se polaznik već bavi pčelarstvom, mora biti upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava koje vodi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.


Kandidati za upis u školu pčelarstva podnose sljedeća dokumenta:

1.Prijavu na Konkurs. Prijava je sastavni dio Konkursa i nalazi se u dodatku.
2.Kopiju svjedočanstva o završenoj školskoj spremi.
3.Kopiju lične karte.

Opciono:

Rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava.

Prijava na Konkurs podnosi se Savezu pčelarskih organizacija Crne Gore direktno ili putem pošte na adresu Kuću meda, Grbe bb, 81412 Spuž – Danilovgrad.
Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na sajtu Saveza www.pcelarstvo.me, najkasnije do 15 septembra 2019. godine.


Rangiranje kandidata za upis

Kandidati za upis u školu pčelarstva rangiraju se prema ukupnom broju bodova ostvarenim na osnovu sledećih kriterijuma:
1.opšteg uspjeha u posljednja tri razreda srednje škole- 40 bodova;
2.broja pčelinjih društava koje kandidat posjeduje-25 bodova
3.godine starosti polaznika:
od 18 do 30 godina-20 bodova
od 30 do 50 godina-10 bodova
od 50 do 60 godina- 5 bodova

Ukoliko dva ili više podnosioca zahtjeva imaju isti broj bodova, prednost ima podnosilac zahtjeva koji je prvi predao zahtjev u odnosu na ostale podnosioce zahtjeva.


Pravo na prigovor

Na utvrđenu rang listu, kandidat može podnijeti prigovor Savezu u roku od pet dana od dana objavljivanja rang liste na sajtu Saveza.
Po prigovoru, Savez je dužan da odluči u roku od pet dana od dana podnošenja prigovora.


OPŠTE INFORMACIJE

Troškove školarine za polaznike pokriva Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.
Trajanje Konkursa je od 31.07 do 31.08.2019. godine.
Početak škole pčelarstva je 01. 10. 2019. godine.
Završetak škole pčelarstva je 20.12.2019. godine.
Održavanje nastave je u Kući meda u Danilovgradu.
Konkurs za polaznike škole pčelarstva biće objavljen u julskom izdanju časopisu Pčelarstvo, na internet stranici Saveza www.pcelarstvo.me i na Facebook stranici Saveza.
Maksimalan broj polaznika prve generacije škole pčelarstva je 30.
Program škole pčelarstva se nalazi na sajtu Saveza www.pcelarstvo.me
Sve dodatne informacije u vezi konkursa kao i programa škole pčelarstva možete dobiti putem mejl na: spocg@t-com.me ili na kontakt telefon 00382 69 941 505.