Manja slova Veća slova RSS
>

Stočarima isplaćene premije za priplodne nazimice i krmače, licencirane bikove, licencirane pastuve i za utovljenu junad u prvoj polovini 2019. godine

Datum objave: 17.07.2019 14:37 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja isplatilo je držaocima životinja premije za priplodne nazimice i krmače, licencirane bikove, licencirane pastuve i za utovljenu junad. Premiej su isplaćene za prvu polovinu godine držaocima koji su ispunili uslove predviđene Agrobudžetom za 2019. godinu.

Podršku kroz ove mjere ostvarilo je 1.103 gazdinstva.

Korisnicima podrške koji su na svojim gazdinstvima držali ukupno 1.564 priplodne nazimice i krmače, 434 priplodna bika, 383 priplodna pastuva i na svom gazdinstvu su utovili 1.430 junadi  isplaćeno je 376.440€.

Podsjećamo da su u cilju većeg obuhvata korisnika i uvođenju podrške svinjogojstvu, ove godine prvi put kroz Agrobudžet podržani i držaoci priplodnih nazimica i krmača. Osnovni uslov za ostvarivanje ove podrške je bio da se na gazdinstvu drži minimum 10 priplodnih grla. Pravo na podršku za priplodne nazimice i krmače ostvarilo je 42 držaoca za 1.564 grla sa ukupnim iznosom od 78.200€.

Pored minimalnog broja grla, uslovi za dobijanje premije su: da se grla drže minimalno sedam mjeseci na gazdinstavu, da su obilježena ušnim markicama i registrovana u Centralnom registru gazdinstava i životinja i da držalac uredno vodi evidenciju, da vrši godišnji popis u skladu sa zakonom, kao i da su nad životinjama sprovedene mjere po Programu obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja. Takođe, obaveza držaoca je bila i to da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i da poštuje preporuke Kodeksa dobre poljoprivredne prakse.

Po završenom licenciranju priplodnih bikova i pastuva, premiju za licencirane bikove ostvarilo je 434 držaoca za 434 bika, sa ukupnim iznosom od 52 080€. Premije su dobili i držaoci 383 pastuva, sa ukupnim iznosom od 45 960€.

Licenciranje podrazumijeva korišćenje kvalitetnih priplodnjaka tamo gdje se vještačko osjemenjivanje ne primjenjuje a, za priplodne bikove najmanje 15 km udaljenosti od  najbliže veterinarske ambulante. Agrobudžetom je predviđena podrška za licencirane bikove – bikovi u čistoj rasi (smeđe, simentalske i sive tirolske rase a za licenciranje se ne odabiraju bikovi holštajn-frizijske rase) stariji od jedne godine i licencirane pastuve – pastuvi brdskog konja.

Isplaćena je i premija po grlu za utovljenu junad bikove i volove držaocima koji su završili tov i utovljena grla prodali odobrenom odnosno registrovanom objektu u poslovanju hranom (klanica, mesara), u prvoj polovini 2019 godine. Premiju za tov junadi bikova i volova u prvoj polovini 2019. godine ostvarilo je 244 držaoca sa ukupnim iznosom od 200.200€.

Ohrabreni rastom broja korisnika podrške u sektoru stočarstva, Ministarstvo će nastaviti da u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačima kreira ambijent za dalji razvoj i rast konkurentnosti ovog sektora, sa fokusom na edukaciju, pravovremeno informisanje i pomoć u ispunjavanju propisanih standarda i procedura.

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja