Manja slova Veća slova RSS
>

Do otkrivanja počinioca ekološkog incidenta u Ćehotini, EPCG će nadoknaditi štetu

Datum objave: 08.07.2019 08:29 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Nakon prijema informacije o ekološkom incidentu u Ćehotini koji je izazvao pomor ribe velikih razmjera, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede mr Milutin Simović razgovarao je sa menadžmentom EPCG i dogovoreno je da ta kompanija nadoknadi štetu i izdvoji neophodna sredstva za poribljavanje Ćehotine do pronalaženja lica odgovornog za ovaj incident.

 

Sa informacijom o pomoru ribe i sumnjom da se to desilo otvaranjem ventila na postrojenju Termoelektrane i ispuštanjem opasnog sadržaja, potpredsjednik je upoznat od strane SRK Lipljen prilikom radne posjete Plužinama, kojoj su prisustvovli i predstavnici EPCG. Simović je istog dana dogovorio sa predstavnicima EPCG da pomognu u saniranju štete, dok se ne utvrdi počinilac ovog nedjela.

 

Interesantno je što se incident desio istog dana kada je u Plužinama organizovana prezentacija uspjesno realizovanih i novoodobrenih projekata koji se finansiraju u okviru Programa malih grantova u okviru projekta "Upravljanje vodama sliva rijeke Drine”. Kroz prvi javni poziv ovog programa grantove su prošle godine dobila četiri sportsko – ribolovna kluba sa projektima koji su se odnosili na unapređenje i čuvanje ribljeg fonda, opremanje ribočuvarskih službi, uređenje ambijenta oko rijeka i jezera, kao i poribljavanje Otilovićkog jezera sa mladicom.

 

SRK Lipljan iz Pljevalja, koji gazduje vodama Ćehotinom i  Vežišnicom, realizacijom prvog granta nabavio je 100 komada mladice, da bi kroz projekat za koji su grant dobili ove godine stavili u funkciju mrijestiliste Breznica i time omogućili proizvodnju mlađi za poribljavanje rijeka na teritoriji Pljevalja,  kao i ostalih ribolovnih voda u narednim godinama.  Na ovaj način je SRK Lipljan stvorio osnov za obnovu ribljeg fonda i dalji razvoj sportsko ribolovnog turizma.

 

Ovaj, kao i ostali sportsko ribolovni klubovi su kao korisnici ribljeg fonda u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu preuzeli značajna ovlašćenja i obveze i time postali ozbiljan partner Ministarstvu u upravljanju ovim resursom u ribolovnim vodama. Posljednjih godina zajedno sa SRK postigli smo ohrabrujuće rezultate, tako da odgovorno ponašanje kada su u pitanju riblji resursi u našim rijekama i jezerima očekujemo i od svih subjekata koji mogu ugroziti riblji fond. Stoga smo sa nevjericom i razočarenjem primili informaciju o incidentu u Čehotini, jer jedan ovakav slučaj prijeti da anulira sve napore i dobre akcije koje se sprovide na očuvanju ribljeg fonda.

 

Podsjećamo da su nadležni inspektori nakon prijave od strane SRK izašli na teren, konstatovali činjenično stanje i uzeli uzorke ribe i vode. Precizan razlog zamućenja rijeke i uginuća ribe biće poznat nakon urađene analize uzorka upućenih u Centar za ekotoksikološka ispitivanja. Očekujemo da će nakon utvrđivanja uzroka i procesuiranja slučaja od strane nadležnih organa počinilac ovog nedjela biti adekvatno procesuiran i kažnjen.

 

 

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja