Manja slova Veća slova RSS
>

Sastanak Radne Grupe za rijeku Drim održan u Prištini

Sastanak Radne Grupe za rijeku Drim održan u Prištini
Datum objave: 04.06.2019 14:24 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


MPRRMPRR 

Predstavnici Radne grupe za Drim održali su krajem maja 17. sastanak na kome su razmotrili aktuelne projekte koji se sprovode u cilju unapređenja upravljanja vodnim resursima u tom slivu.

Radnu grupu za Drim čine predstavnici resornih ministarstava za vode sliva rijeke Drim (Grčka, Sjeverna Makedonija, Albanija, Crna Gora i Kosovo). Drimska inicijativa o saradnji država u slivu je potekla potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju 2011. godine, od strane ministara nadležnih za upravljanje vodnim resursima, a nakon toga podržana od strane GEF fonda u vidu projekta „Omogućavanje prekogranične saradnje i integralnog upravljanja vodnim resursima u proširenom slivu rijeke Drim“.

Glavni rezultat projekta je priprema Strateškog Akcionog Plana (SAP), koji će reflektovati sve potrebe država u oblasti upravljanja vodama. Kako je SAP strateški dokument, njegovo potpisivanje će biti od strane resornih ministara zakazano tokom Konferencije i ministarskog sastanka Radne Grupe za Drim krajem tekuće godine.

Predstavnik resorsnog ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore u Radnoj Grupi je Generalni direktor direktorata za vodoprivredu Momčilo Blagojević, koji je prisustvovao sastanku.

Blagojević je izrazio zadovoljstvo na saradnji u proteklom periodu u okviru Radne grupe i predstavio plan daljeg razvoja ove inicijative, što je podržano od članova ostalih država.

Kao prva aktivnost koja će se pokrenuti u narednom periodu, na inicijativu g-dina Blagojevića je priprema prvog Plana upravljanja slivom rijeke Drim, što će dodatno osnažiti razvoj država sliva u oblasti upravljanja vodama i unaprijediti saradnju na slivu. Osim pomenutih, Plan upravljanja slivom rijeke Drim će biti i najvažnija obaveza država u okviru poglavlja 27 – životna sredina, za sektor voda, koju će ispuniti u skladu sa EU direktivama.

Ovakav pristup je pozdravljen i od strane ministra životne sredine i prostornog planiranja Kosova, g-dina Fatmira Matoshija, koji je prisustvovao sastanku, izrazio zahvalnost u ime Kosova na podršci koju pružaju međunarodne organizacije UNDP i GEF na pripremi i implementaciji projekata, kao što je i ovaj.

Na marginama sastanka, ministar Matoshi je održao sastanak sa g-dinom Blagojevićem gdje se zahvalio na podršci koju Crna Gora pruža Kosovu u sektoru voda kroz rad Radne Grupe za Drim. Takođe, ministar Matoshi je izrazio interes na daljoj saradnji između Crne Gore i Kosova u oblasti voda kao i mogućnostima korišćenja podrške ekspertize Crne Gore u dijelu ispunjavanja mjerila za oblast voda u procesu pristupanja EU (https://www.facebook.com/Drin.Basin.Corda).

Na sastanku se raspravljalo i o regionalnom projektu za borbu sa poplavama u slivu rijeke Drim, za koji je opredijeljeno 10 miliona USD kroz Adaptacioni fond. Projektom će se za Crnu Goru izdvojiti 1,2 miliona USD za pripremu projekta regulacije rijeke Bojane i izgradnju nasipa na prioritetnim dionicama u cilju zaštite od poplavama. Osim toga, projektom će se konačno riješiti i problem geotetskih repera na nasipima na Bojani između Crne Gore i Albanije. Projekat u Crnoj Gori će se implementirati u saradnji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i kancelarije UNDP-a.

Takođe, g-din Blagojević je održao sastanke sa izvršnim sekretarom Globalnog partnerstva za vode g-dinom Vangelisom Konstantinosom i Regionalnim menadzerom Dimitrisom Falutsosom, kao i regionalnim menadzerom UNDP-a za GEF projekte iz Istanbula g-dinom Vladimirom Mamaevim oko novih mogućnosti i dobijanja podrške za projekte u oblasti voda. Sastanak je imao veoma pozitivne efekte i očekuje se početak pripreme novih projekata u oblasti voda (regionalnih i nacionalnih) koji će biti finansirani kroz dostupne fondove za upravljanje vodama i životnu sredinu.