Manja slova Veća slova RSS
>

U Mojkovcu otkrivena bespravna sječa više od 100 kubika

Rad Kordinacionog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu daje rezultate

Rad Kordinacionog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu daje rezultate
Datum objave: 12.04.2019 09:05 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicuKordinacioni tim suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu koji je prošle sedmice započeo intenzivne aktivnosti bazirane na međuresorskoj saradnji u cilju efikasnijeg djelovanja u borbi protiv ovih pojava, već daje rezultate.

Tokom prošle sedmice na području Mojkovca otkrivena je bespravna sječa većeg obima - preko 100 m3 tehničkog drveta, koje je bilo dopremljeno do lokalnog prerađivačkog pogona, bez dokumentacije  o porijeklu proizvoda. To je, između ostalih, bio povod za održavanje sjednice u Mojkovcu.

Podsjećamo da je  cilju efikasnije borbe sa svim vidovima bespravnih aktivnosti u šumarstvu, Vlada na predlog Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, na sjednici 21. marta usvojila Akcioni Plan za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu i formirala međuresorsko Koordinaciono tijelo. U sastavu tog tijela su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Uprave za šume, predstavnici Uprave policije, Vrhovnog državnog tužilaštva, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave carina,  Poreske uprave, kao i predstavnik nevladinog sektora.

Na sastanku kojim je predsjedavao državni sekretar za šumarstvo i drvnu industriju dr Milosav Anđelić predstavljeni su prvi rezultati na suzbijanju bespravnih aktivnosti. Sjednici je prisustvovao i predsjednik Opštine Ranko Mišnić.

Kada je riječ o navedenom slučaju otkrivanja bespravne sječe na području te opštine, saopšteno je da su u postupak uključeni inspekcijski organi, odelenje privrednog kriminaliteta, te osnovno tužilaštvo iz Bijelog Polja. Sva relevantna dokumentacija je prikupljena i predmet je ustupljen tužiocu kako bi se  počinilaci ovog djela procesuirali.

Za 134 preduzeća sa jednim radnikom donijeta rješenja o prinudnoj naplati potraživanja

Kako je i najavljeno, Koordinacioni tim posebnu pažnju posvetiće kontroli preduzeća korisnika šuma, prvenstveno sa aspekta njihovog zakonitog poslovanja, ažurne dokumentacije i izmirenih obaveza prema zaposlenim i državi, posebno u onim preduzećima koja imaju po jednog zapošljenog.

Prethodnom analizom utvrđeno je da je ostvareni prihod 202 preduzeća koja imaju prijavljenog samo  jednog  radnika u 2018. godini iznosio  4.649.462 €. Na dan 10. april 2019. godine obaveze ovih preduzeća po osnovu neplaćenih poreza iznosile su 1.851.302 €.

Reagujući na uočene pojave, nadležni organi su u period između dvije sjednice Kordinacionog tima izvršili kontrole u ovoj kategoriji preduzeća. Kontrolisano je 134 preduzeća i tim povodom su donijeta rješenja o prinudnoj naplati potraživanja. Kontrole inspekcijskih organa u vezi kontrole rada na crno u ovim preduzećima je u toku.

Uprava za šume analizirala je informaciju vezanu za zaštitu šuma na području opštine Kolašin, koja je određena kao pilot oblast, i u tom pravcu su  data konkretna zaduženja za monitoring svih koncesionih ugovora i preduzeća korisnika šuma na terenu, a prvenstveno sa aspekta njihovog zakonitog poslovanja, ažurne dokumentacije i legalnosti sječe.

U cilju eliminisanja sivog tržišta, pojačaće se kontrola svih drvoprerađivačkih kapaciteta, s obzirom na informacije o postojanju neregistrovanih pogona, posebno u pograničnim područjima.

Današnjem sastanku prethodilo je usvajanje Protokola kojim su definisani principi međusobne saradnje uključenih institucija, kao i civilnog sektora.

 

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja