Manja slova Veća slova RSS
>

Pokrenut novi Program Sava – Drina koridor: Crnoj Gori novih 20 miliona eura za upravljanje vodama

Pokrenut novi Program Sava – Drina koridor: Crnoj Gori novih 20 miliona eura za upravljanje vodama
Datum objave: 21.03.2019 08:23 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Kroz “Program Sava - Drina koridor” koji predstavlja novu i jednu od najvećih regionalnih inicijativa u poslednjim godinama u oblasti integralnog upravljanja vodnim resursima, Crna Gora će imati na raspolaganju novih oko 20 miliona eura za projekte unapređenja upravljanja vodama u slivu Drine.

To je dogovoreno na prvom sastanku predstavnika država slivova Drine i Save - Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, sa predstavnicima Svjetske banke, a povodom pokretanja regionalnog Programa Sava-Drina koridor čija je ukupna vrijednost 220 miliona eura.

Na sastanku koji je održan u Brčkom (Bosna i Hercegovina) Crnu Goru su predstavljali državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Đuro Žugić i generalni direktor Direktorata za vodprivredu Momčilo Blagojević. Ispred SB, sastanku je prisustvovala direktorica za Zapadni Balkan Linda Van Gelder i direktor Kancelarije SB za Crnu Gori, BiH i Srbiju Karlos Salinas.

Kroz Program Sava-Drina koridor realizovaće se projekti od značaja za održivo upravljanje vodnim resursima, vezano za zaštitu voda, obezbjeđivanje vode za sve, zaštitu od poplava i bolju saradnju država u slivovima ovih rijeka. 

Crna Gora je na sastanku dala punu podršku pokretanju novog Programa, imajući u vidu potrebu Crne Gore da nastavi sa aktivnostima u cilju unapređenja i održivog upravljanja vodama kao resursom koji je važan za ostvarivanje prioritetnih Vladinih politika na planu razvoja i poboljšanja kvaliteta života građana.

Državni sekretar crnogorskog Ministarstva poljoprivrede Đuro Žugić izrazio je zahvalnost na dobroj saradnji u okviru dosadašnjih zajedničkih projekata i naporima koje ulaže Svjetska banka u dijelu pripreme projekata, obezbjeđivanja sredstava i njihove implementacije u Crnoj Gori. Žugić je naveo da se trenutno u Crnoj Gori implementira veliki broj projekata u saradnji sa SB, a koji su od velikog značaja za razvoj države i ostvarivanje prioritetnih ciljeva, posebno u oblasti upravljanja vodama.

Žugić je podsjetio da se kroz projekat ,,Upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu'', u Crnoj Gori radi na pripremi idejnog projekta za zaštitu od poplava, regulaciju i navodnjavanje sliva rijeke Lim (sa rijekom Grnčar). Ujedno počela je izrada i glavnog projekta regulacije rijeka Grnčar i Lim, na definisanim prioritetnim dionicama.

On je istakao da će sredstva koja su predviđena za Crnu Goru kroz Program Sava - Drina koridor biti od izuzetnog značaja da se u što skorijem roku počne sa infrastrukturnim radovima na regulaciji Lima i Grnčara. Očekivanje je da to može biti već naredne godine.

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja