Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2019

Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2019
Datum objave: 06.03.2019 08:11 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu



Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2019. godinu, objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za ovu godinu.
Kroz ovaj javni poziv poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti bespovratnu podršku za nabavku odgovarajuće opreme, kako bi na farmi proizveli mlijeko u skladu sa propisanim higijenskim kriterijumima i očuvali kvalitet do isporuke mljekari ili prerade na sopstvenom gazdinstvu.

Cilj podrške je dalje unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda na crnogorskim farmama, a samim tim i unapređenje konkuretnosti naših proizvođača.

Tokom prethodnih godina kroz ovu mjeru podržano je 750 poljoprivrednih proizvođača. U istom periodu održano je oko 100 edukativnih radionica na temu higijene sirovog mlijeka. Ove aktivnosti i zajednički rad Ministarstva i poljoprivrednih proizvođača dali su rezultat, jer je značajno povećan procenat mlijeka koji je u skladu sa EU kriterijumima. Pitanje kvaliteta mlijeka biće ključni izazov u ovoj i u narednim godinama. Stoga je samo za ovu mjeru podrške ove godine opredijeljeno više sredstava nego prošle godine - 150.000 eura. Ukupno 1,6 miliona eura kroz Agrobudžet za 2019. biće usmjereno na podršku tržišnoj proizvodnji mlijeka uz podizanje kriterijuma kvaliteta, kao uslova za dobijanje premija za mlijeko, ali i dodatno povećanje premija za ostvareni EU kvalitet mlijeka.

Kroz javni poziv koji je danas objavljen, podrška Ministarstva za nabavku opreme za mužu, adekvatnih kanti za mlijeko i sredstava za dezinfekciju iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, dok podrška za nabavku opreme za hlađenje mlijeka (laktofriza) iznosi 70% prihvatljive investicije. Za mlade poljoprivrednike podrška se uvećava za dodatnih 10%.

S obzirom da je definisana maksimalno prihvatljiva investicija 5.000 eura, poljoprivredno gazdinstvo po ovom javnom pozivu može ostvariti podršku do 3.500€, odnosno 4.000€ za mlade poljoprivrednike.
Za podršku po ovom Javnom pozivu mogu konkurisati sva poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom mlijeka i mlijeko predaju registrovanim mljekarama i sirarama, kao i ona koja se bave proizvodnjom mlječnih proizvoda, a registrovani su u Registru poljoprivrednih gazdinstava u trenutku podnošenja zahtjeva za podršku.

Rok za podnošenje Zahtjeva za dodjelu podrške je 06. april 2019. godine. U slučaju ranijeg utroška sredstava, Javni poziv će biti zaključen, o čemu će proizvođači biti obaviješteni na vrijeme.
Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, kao i zahtjev za dodjelu podrške nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2019. godinu

Obrazac - Zahtjev za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka

PR Služba Ministrarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja