Manja slova Veća slova RSS
>

Od 1. marta predaju se zahtjevi za premije u stočarskoj proizvodnji za 2019. godinu

Od 1. marta predaju se zahtjevi za premije u stočarskoj proizvodnji za 2019. godinu
Datum objave: 28.02.2019 13:39 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i u 2019. godini nastavlja podršku stočarskoj proizvodnji kroz mjere koje se odnose na direktnu podršku po grlu (premije za krave i priplodne junice, ovce i koze), održivo korišćenje planinskih pašnjaka (izdig stoke na katune), kao i premije za steone junice u čistoj rasi. Od ove godine godine podrška se daje za suprasne nazimice i krmače u čistoj rasi.

Rok za dostavljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na premije po grlu za krave i priplodne junice; premije po grlu za priplodne ovce i koze; premije za steone junice, suprasne nazimice i krmače u čistoj rasi i održivo korišćenje planinskih pašnjaka je od 01. marta do 30. aprila.

Kako bi držalac životinja ostvario pravo na ove premije potrebno je da najkasnije do 30. aprila dostavi potrebnu dokumentaciju regionalnim centrima odjeljenja za savjetodavne poslove u stočarstvu lično ili preporučenom poštom.

Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da se pridržavaju roka predviđenog za slanje zahtjeva jer će neblagovremeno poslati zahtjevi i zahtjevi koji nijesu dostavljeni u skladu sa procedurom biti odbijeni.

Obrasci zahtjeva za premije mogu se preuzeti u regionalnim kancelarijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i na sajtu Ministarstva.

Obrazac Premije u stocarstvu 2019
Kontakt informacije:

Regionalni centri Odjeljenja za savjetodavne poslove u stočarstvu:

Bar: Bjeliši bb, 030/312-965;

Podgorica: ul Mihaila Lalića 1, 020/265-337;

Nikšić: ul Radoja Dakića bb, 040/212-012;

Berane: ul Polimska bb, 051/233-301;

Bijelo Polje: ul Milorada Šćepanovića bb, 050/487-009;

Pljevlja: ul Ratnih vojnih invalida bb, 052/353-505.

 

Direkcija za stočarstvo

020 482 281

020 482 283