Manja slova Veća slova RSS
>

Savjet za zaštitu životinja: Stvaraju se pretpostavke za rješavanje ključnih izazova u oblasti dobrobiti životinja

Savjet za zaštitu životinja: Stvaraju se pretpostavke za rješavanje ključnih izazova u oblasti dobrobiti životinja
Datum objave: 28.12.2018 12:30 | Autor: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Ispis Štampaj stranicu


Predstavnici Savjeta za zaštitu životinja tokom proteklog mjeseca posjetili su azile u Beranama i Podgorici, gdje su imali sastanke sa nadležnim komunalnim preduzećima i tom prilikom dogovorili način buduće saradnje i aktivnosti koje treba partnerski da se sprovode u u cilju unapređenja uslova za dobrobit životinja u azilima. 
 
Na današnjoj, šestoj po redu sjednici Savjeta, dogovoreno je da se sa ovom aktivnošću nastavi u narednom periodu i da se obiđu svi azili koji, za sada, postoje u osam crnogorskih opština. Takođe, pozdravljena je informacija da je nekoliko opština, koje nemaju azile, u plan za narednu godinu predvidjelo sredstva za ovu namjenu.

UBHVFP  UBHVFP

Na sjednici Savjeta sumirani su rezultati polugodišnjeg rada ovog tijela i dogovorene dalje aktivnosti. Ocijenjeno je da je u relativno kratkom vremenskom roku urađeno dosta posla, jer je završena ili otpočeta realizacija većine do sada planiranih aktivnosti. 

Pripremljen je podzakonski akt koji uređuje oblast identifikacije i registracije kućnih ljubimaca.

•  Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove otpočela je izradu nadogradnje elektronske baze za identifikaciju i registraciju životinja sa bazom za pse, kroz finansiranja iz MIDAS projekta Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ovaj posao, u skladu sa ugovorom biće završen do kraja aprila 2019. godine. U programu mjera obavezne zdravstvene zaštite životinja, planiran je poseban segment vezan za identifikaciju i registraciju pasa i vakcinaciju protiv bjesnila. Uprava će, takođe, stvoriti pretpostavke za nabavku čipova i vakcina potrebnih za sprovođenje ovog potprograma. Savjet je ovu aktivnost prepozao kao primarnu, kojom se obezbjeđuje odgovornost vlasnika direktno, i smanjenje populacije pasa lutaluca, indirektno. 

Pripremljen je nacrt edukativne brošure u kojoj su jasno definisane obaveze i odgovornosti vlasnika i institucija, u skladu sa propisima. Ova brošura će nakon usvajanja od strane Savjeta biti štampana i promovisana, kako bi svi akteri bili jasno upoznati sa svojim obavezama i odgovornostima.

Uspostavljena komunikacija sa medijima sa ciljem promovisanja rada i ciljeve Savjeta.

Savjet je pripremio i uputio javni apel držaocima životinja i nadležnim organima lokalnih samouprava, sa ciljem podrške sprovođenju mjera definisanih propisima, posebno u dijelu zaštite građana i životinja od neodgovornih vlasnika životinja.

Na trećoj sjednici Savjeta, koja je održana u okviru Veterinarskih dana u Beranama i kojoj je prisustvoavao podpredsjednik Vlade mr Milutin Simović i predsjednici crnogorskih opština, izražena spremnost svih aktera (Vlade, lokalnih samouprava i civilnog sektora) da partnerski rade još intenzivnije na rješavanju problema odgovornog vlasništva kućnih ljubimaca i problema populacije napuštenih životinja. Na istoj sjednici zatraženo je od lokalnih uprava koje nijesu donijele odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, da te odluke donesu i da ih primjenjuju. U trenutku održavanja sjednice 15 lokalnih uprava je imalo ovu Odluku, danas ih ima 17. Po pitanju sprovođenja odluka, takođe su primjećena određena poboljšanja. 

Otpočete su aktivnosti na izradi Strategije za napuštene kućne ljubimce, definisanjem članova radne grupe koji će raditi na izradi iste. Kroz projekat IPA 2014 “Jačanje veterinarske službe” obezbjeđena je ekspertska pomoć za izradu strategije.

Članovi Savjeta izrazili su zadovoljstvo postignutim rezultatima, s obzirom da mnoge od planiranih aktivnosti zahtjevaju vrijeme. Konstatovano je da treba još dosta da se radi, kako bi se se riješili brojni problemi i pitanja u oblasti dobrobiti životinja, a posebno prioritetna, vezana za nehuman odnos pojedinaca prema prema životinjama, neodgovoran odnos vlasnika prema kućnim ljubimcima, problem velikog broja pasa lutalica i sve češćih pojava napada pasa na ljude.

Savjet za zaštitu životinja