Manja slova Veća slova RSS
>

Održan prvi sastanak novoformirane Vodoprivredne komisije Crne Gore za saradnju sa Albanijom: Intenzivirati rad na rješavanju zajedničkih pitanja

Održan prvi sastanak novoformirane Vodoprivredne komisije Crne Gore za saradnju sa Albanijom: Intenzivirati rad na rješavanju zajedničkih pitanja
Datum objave: 18.12.2018 11:23 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Prvi sastanak novoformirane crnogorske Vodoprivredne komisije za saradnju sa Albanijom održan je danas u Podgorici u prisustvu potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutina Simovića.

Formiranje bilateralnih vodoprivrednih komisija je obaveza u skladu sa Okvirnim Sporazumom o vodoprivrednim odnosima između Crne Gore i Albanije potpisanim u okviru zajedničke sjednice vlada Crne Gore i Albanije, održane 3. jula. 2018. godine u Skadru.

Vodoprivredna komisija je tehničko tijelo, koje će raditi na analizi i predlogu najboljih mogućih rješenja unaprijeđenja prekograničnog upravljanja površinskim i podzemnim vodama između Crne Gore i Albanije.

Osnovni cilj formiranja vodoprivrednih komisija Crne Gore i Albanije jeste očuvanje prekograničnih vodnih resursa, usklađivanje sa EU standardima, implementacija Konvencije o vodama, kao i razvoj najboljeg upravljačkog modela kroz dijalog na osnovu argumenata dobijenih kroz naučnu i stručnu analizu postojećeg stanja i budućih scenarija planiranog razvoja.

U dosadašnjem periodu radilo se na pripremi projekata prekograničnog karaktera kroz instrumente podrške Globalnog fonda za zaštitu životne sredine (GEF), GIZ-a, Svjetske banke, Evropske Unije, kao i nacionalnih institucija - CANU, Uprave za vode i Hidrometeorološkog zavoda.

Novoformirana crnogorska vodoprivredna komisija će zajedno sa kolegama iz albanske vodoprivredne komisije raditi na analizi dosadašnjih rezultata kao i predlogu zajedničkih rješenja. Crnogorska strana će, kako je danas zaključeno, inicirati da se zajednički sastanak komisija dvije zemlje održi u najkraćem roku, kako bi se intenzivirao rad na rješavanju zajedničkih pitanja, od interesa za dvije države.

Svakako, pitanja od najvećeg značaja za Crnu Goru kao što su funkcionisanje sistema hidroelektrana na Drimu, nasipi na Bojani, rijeka Grnčar kao i tekuća pitanja o potencijalnoj izgradnji objekata na Cijevni u Albaniji, će biti otvorena i o njima će biti raspravljano kroz dosadašnje analize, argumentovano i sa konačnim ciljem utvrđivanja obostranog interesa, očuvanja i održivog korišćenja vodnih resursa.

Osim ovih, komisija će se baviti i predlogom novih projekata, koji će biti kandidovani kod međunarodnih partnera za dalju finansijsku podršku i njihovu implementaciju.

Današnjoj sjednici, osim članova Komisije, prisustvovali su državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma Saša Radulović i generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojinović.

U sastavu Vodoprivredne komisije Crne Gore su: Momčilo Blagojević generalni direktor Direktorata za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja– predsjednik Komisije; Damir Gutić, direktor Uprave za vode; prof.dr Mićko Radulović, Građevinski fakultet; prof.dr Goran Sekulić, Građevinski fakultet; prof.dr Mihailo Burić, Filozofski fakultet; doc.dr Radovan Đurović, Građevinski fakultet; Darko Novaković, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju; Miodrag Radunović, načelnik pravne službe u Ministarstvu poljoprivrede; Enis Đokaj iz Ministarstva poljoprivrede, sekretar Komisije.

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja