Manja slova Veća slova RSS
>

Farmeri iz Ulcinja prisustvovali obuci na temu unapređenja kvaliteta mlijeka

Farmeri iz Ulcinja prisustvovali obuci na temu unapređenja kvaliteta mlijeka
Datum objave: 11.10.2018 20:00 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


MPRRVeoma dobar hemijski kvalitet sirovog mlijeka koje se proizvodi u Crnoj Gori potrebno je nadograditi i ispunjavanjem propisanih higijenskih parametara koji se odnose na broj mikroorganizama i somatskih ćelija u mlijeku, kako bi crnogorski proizvođači postali konkuretniji i ostvarivali veće prihode na gazdinstvima.

Značajan broj naših farmera proizvodi sirovo mlijeko koje prema higijenskim parametrima zadovoljava EU kriterijume. Cilj je da svi naši proizvođači dostignu taj nivo kvaliteta, a on se može se ostvariti samo uz striktno poštovanje osnovnih higijenskih uslova prilikom muže i pravilnim postupcima sa mlijekom nakon muže.

Stoga Ministarstvo nastavlja sa organizovanjem obuka farmera širom Crne Gore. U okviru novog ciklusa obuka, koji je počeo na Žabljaku ove sedmice, danas je radionica održana u Ulcinju. Radionica koja je održana u mjesnoj zajednici Vladimir bila je značajno posjećena, prisustvovalo je više desetina farmera sa područja ulcinjske opštine.    

Predstavnici Odjeljenja za savjetodavne poslove u stočarstvu Ministarstva predstavili su farmerima propise vezane za higijenski kvalitet mlijeka, a koji se odnosi na broj bakterija i broj somatskih ćelija u mlijeku. Broj bakterija je pokazatelj higijene na farmi, higijene prilikom muže i načina čuvanja sirovog mlijeka do trenutka otkupa, dok su somatske ćelije pokazatelj  zdravstvenog stanja muznog grla.  

Program obuke realizuje se u okviru Nacionalnog programa za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka, koji ima za cilj unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka u Crnoj Gori, u skladu sa dinamikom definisanom u okviru pristupanja EU. Kroz dosadašnju edukaciju i podsticajne mjere - dodatne premije za viši kvalitet mlijeka i mjere bespovratne podrške za nabavku opreme za mužu i čuvanje mlijeka, postignuti su  značajni rezultati. Tokom proteklih nekoliko godina procenat mlijeka u skladu sa EU kriterijumima na crnogorskim farmama je rastao.  U 2108. godini 51% otkupljenog mlijeka kravljeg mlijeka je u skladu sa EU standardima, a 90% kod otkupljenog kozijeg i ovčjeg mlijeka. Ovi podaci su ohrabrujući, imajući u vidu uporedno pretpristupno iskustvo zemalja EU u ovoj oblasti, gdje je taj proces trajao duži niz godina. Ministarstvo će zajedno sa farmerima nastaviti da radi na unapređenju higijenskog kvaliteta sirovog mlijeka, kako bi svo mlijeko koje se proizvodi na crnogorskim farmama bilo usklađeno sa EU zahtjevima.   

Konkretno, prema našem zakonodavstvu broj somatskih ćelija u sirovom mlijeku mora biti manji od 400.000 u mililitru mlijeka i ta granica je usaglašena sa onom u EU, dok će se broj bakterija postepeno smanjivati. Trenutno dozvoljena granica za broj bakterija je 1.000.000 dok će od 01. januara 2019. godine taj broj biti 600.000 bakterija u mililitru mlijeka.

Naredne sedmice radionice će biti nastavljene u drugim opštinama, o čemu će farmer biti blagovremeno obaviješteni.

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja