Manja slova Veća slova RSS
>

Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u izgradnju bunara i bistijerni za 2018. godinu

Datum objave: 11.06.2018 07:20 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2018. godinu – Agrobudžet (“Službeni list CG” br. 6/18), program Mjera 2.1.13. – Podrška investicijama u izgradnju bunara i bistijerni, a u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu podrške investicijama u izgradnju bunara i bistijerni za 2018. godinu, objavljenim dana 14. marta 2018. godine na internet stranici ovog Ministarstva i u dnevnom listu „DNEVNE NOVINE”, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače i zainteresovanu javnost da se Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u izgradnju bunara i bistijerni za 2018. godinu, završava na dan 11. jun 2018. godine, zbog utroška sredstava opredijeljenih kroz Agrobudžet za 2018. godinu - mjera 2.1.13. - Podrška investicijama u izgradnju bunara i bistijerni.
Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podsticaja, podnijeti nakon 11. juna 2018. godine, biće odbijeni.