Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za dodjelu podrške mladim pčelarima početnicima za 2018. godinu

Javni poziv za dodjelu podrške mladim pčelarima početnicima za 2018. godinu
Datum objave: 15.02.2018 09:41 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija, nastavlja sa podsticajima mladim ljudima u sektoru pčelarstva. U skladu sa agrobudžetskom linijom za 2018. godinu - Program unapređivanja pčelarstva, danas je objavljen Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za podršku za mladog pčelara početnika za 2018. godinu.

Kroz javni poziv mladi ljudi koji su nezaposleni, starosti od 18 do 30 godina, imaju mogućnost da dobiju po tri košnice sa tri pčelinja roja na ramovima, čime im se pruža šansa da započnu posao u oblasti pčelarstva. Iskustvo s ovom vrstom podrške u prošloj godini je bilo vrlo pozitivno, zbog velikog interesovanja mladih ljudi. Stoga je, u cilju podrške što većem broju nezaposlenih mladih ljudi, nastavljena podrška i iznosi 25.000 eura. Podrška Ministarstva iznosi 80 odsto vrijednosti tri košnice sa rojevima.

Korisnici ove podrške, koji ispunjavaju uslove poziva, dobijaju košnice, nakon što potpišu ugovor sa Ministarstvom i Savezom. U ugovoru se obavezuju da će se baviti  pčelarstvom u narednih pet godina. Mladi pčelari su u obavezi da prethodno, u periodu od obavještenja da im je odobrena podrška do potpisivanja ugovora, prisustvuju obuci za pčelarenje koju organizuje Savez.

U javnom pozivu, osim uslova i kriterijuma za podršku mladim pčelarima, definisan je i način prijavljivanja. Sve informacije, kao i obrazac zahtjeva za dodjelu podrške po ovom pozivu može se preuzeti sa web stranice Ministarstva, kao i direktno u službenim prostorijama Ministarstva i Saveza pčelarskih organizacija, kao i kancelarijama Službe za selekciju stoke.

Popunjen obrazac zahtjeva zajedno sa potrebnom dokumentacijom poslati isključivo preporučenom poštom na adresu Ministarstva: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, zahtjev po Javnom pozivu za dodjelu podrške za mlade pčelare za 2018. godinu; Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica.

Rok za prijavljivanje na javni poziv je 15. mart 2018. godine.

Sve informacije u vezi sa pozivom mogu se dobiti direktno u Ministarstvu poljoprivrede na telefon 020-482/292, Savezu pčelarskih organizacija Crne Gore na telefon 069-941/505 ili u kancelarijama Službe za selekciju stoke na telefon 020-265/337.

Javni poziv za podršku mladim pčelarima početnicima za 2018. godinu

Zahtjev za prijavu na Javni poziv za podršku mladim pčelarima početnicima za 2018. godinu

Povećana podrška pčelarstvu:

Osim javnog poziva za mlade pčelare, kroz Program unapređenja pčelarstva Ministarstvo  nastavlja podršku sektoru pčelarstva, posredstvom Saveza pčelarskih organizacija.

U ovogodišnjem Agrobudžetu značajno je povećana podrška za pčelare i znosi 290.000 eura.

Većina mjera je definisano kao i prošle godine, s tim da su uvedene nove linije za podršku i to:

U cilju usklađivanja sa pravnom tekovinom EU za sektor pčelarstva potrebno je donošenje Nacionalnog pčelarskog programa. Za donošenje programa izradiće se Studija o strukturi proizvodnje i stavljanju na tržište meda i drugih pčelinjih proizvoda. U cilju filanizacije projekta Kuće meda u planiran je i projekat pakovanja meda čijom ćemo realizacijom dobiti konačne uslove za kontrolisano pakovanje meda u skladu sa potrebama pčelara i zahtjevima tržišta. Savremeno pčelarstvo, okrenuto ekonomičnosti i produktivnosti, se ne može ni zamisliti bez selidbe pčela na više paša. U cilju povećanja sigurnosti pčelarenja, povećanja proizvodnje pčelinjih proizvoda i dostupnosti više pčelinjih paša podržava se sufinansiranje troškova kupovine pčelarskih kontejnera koji se koriste za selidbu pčelinjih zajednica.

Dalje, opredijeljena sredstva su namijenjena proizvodnji: selekcionisanih matica, učešće u nabavci matica, unapređenju kvaliteta pčelinjih proizvoda i zdravstvenog stanja pčelinjih zajednica, prerada voska, nabavka voska i stručno osposobljavanju pčelara.

Takođe, pčelari kao i ostali poljoprivredni proizvođači mogu da ostvare podršku kroz ostale mjere Agrobudžeta, u cilju nabavke opreme za preradu na porodičnim gazdinstvima, početak bavljenja turizmom u ruralnim područjima, zatim za organsku proizvodnju, laboratorijsku analizu meda i druge.