Manja slova Veća slova RSS
>

Održana treća sjednica Komisije za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Datum objave: 21.07.2017 18:48 | Autor: Komisija za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Ispis Štampaj stranicu


Danas je održana treća sjednica Komisije za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini sa dvije tačke dnevnog reda: (i) razmatranje pristiglih ponuda shodno objavljenom Javnom pozivu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području Opštine Ulcinj – Šas i (ii) razmatranje peticije mještana MZ Dinoša povodom objavljenog Javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Glavnog grada Podgorica – KO Dinoša i KO Golubovci.

Prepoznajući potrebu da se poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koje je nedovoljno iskorišćeno valorizuje na održiv način, u cilju ostvarivanja značajnih ekonomskih benefita (povećanja proizvodnje, rasta konkuretnosti, otvaranja novih radnih mjesta), a imajući u vidu značajno interesovanje investitora za proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda, Vlada Crne Gore donijela je Odluku o formiranju Komisije za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ("Sl. list CG" broj 35/17). 

Kako smo i saopštili na konstitutivnoj sjednici, održanoj 05. juna 2017. godine, Komisija ima zadatak, da koordinira i predlaže modele vezane za valorizaciju zemljišta i priprema dokumentacije za oglašavanje, kao i da proaktivno preduzima druge aktivnosti u cilju zaštite, iskorišćavanja i ukupnog unapređenja korišćenja poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa propisima. Već na prvoj, konstitututivnoj sjednici Komisije diskutovano je o pristiglim inicijativama za zakup poljoprivrednog zemljišta na više lokacija širom Crne Gore, pri čemu je ocijenjeno da su u pitanju kvalitetni investicioni projekti. 

Javnost je bila upoznata i sa odlukom Komisije da se krene u pripremu tenderske dokumentacije, a koja se odnosi na oglašavanje oko 60 hektara zemljišta na području Glavnog grada Podgorica, i oko 70 ha na području Opštine Ulcinj. U skladu sa tim, na narednoj sjednici Komisije, od 13.06.2017. razmatran je model za valorizaciju kompleksa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na teritoriji katastarskih opština Golubovci i Dinoša, kao i Šaskog jezera. Odlučeno je da se Vladi uputi informacija sa predlogom načina valorizacije za navedene lokalitete, sa pripremljenom dokumentacijom, u cilju davanja saglasnosti za raspisivanje javnog poziva za valorizaciju ovih kompleksa. 

U cilju davanja doprinosa u pripremi materijala, u radu komisije učestvovali su i predsjednici gradskih opština Tuzi i Golubovci, Abedin Adžović i Dušan Radonjić, kao i predsjednik Opštine Ulcinj Nazif Cungu.

Komisija je, uz prethodno poštovanje svih zakonom propisanih procedura, a na osnovu člana 29, 39 i 40 Zakona o državnoj imovini („Sl. list CG“ br.21/09,40/11), člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl. list CG“ broj 44/10), Odluke o obrazovanju komisije za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ("Sl. list CG" broj 35/17), Zaključka Vlade Crne Gore 07-1874 i 07-1831 od 15.06.2017. godine, objavila dana 22.06.2017. godine Javni poziv za učešće na tenderu za davanje u zakup nepokretnosti na lokaciji KO Golubovci i KO Dinoša, Glavni grad Podgorica i KO Šas, opština Ulcinj. Poziv za lokalitete na području Glavnog grada Podgorica je produžen 20. jula za još pet dana. 

Na današnjoj sjednici kostatovano je da nije bilo pristiglih ponuda a shodno objavljenom Javnom pozivu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na lokalitetu Opštine Ulcinj – Šas, i zaključeno je da se pripremi Informacija i uputi prema Vladi Crne Gore, sa predlogom za raspisivanje novog Javnog poziva. 

Kada se radi o drugoj tački dnevnog reda, u toku trajanja Javnog poziva, Komisija se upoznala sa peticijom mještana MZ Dinoša, upućenom posredstvom GO Tuzi, u kojoj mještani osporavaju postupak davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, u dijelu koji se odnosi na poljoprivredno zemljište na teritoriji KO Dinoša. U peticiji mještani su istakli da je „zemlja u vlasništvu bratstava iz MZ Dinoša, iako je prema katastarskim podacima, zemljište označeno kao državna svojina“. 

Takođe, ističe se da su „mještani postigli saglasnost da kao jedan od načina valorizacije može biti i poziv prema našim iseljenicima kojima bi se dala mogućnost da tu investiraju“. Upravo u cilju izlaženja u susret očekivanjima mještana i davanja takve mogućnosti, Komisija je iskazala spremnost da, uz prethodno formalno dostavljanje ovog zahtjeva, još jednom produži trajanje javnog poziva za davanje u zakup zemljišta u KO Dinoša, a sve u cilju animiranja što šireg kruga potencijalnih investitora. 

Vjerujemo da ovakvim pristupom se pokazuje odgovornost i spremnost za zajedničku brigu o resursima, odlučnost da se valorizuje decenijama zapušteni kompleks koji predstavlja značajan poljoprivredni potencijal, uz animiranje što šireg kruga potencijalnih investitora. Sa tim ciljem, a nakon formalnog dostavljanja zahtjeva za produženje roka, iskazana je spremnost za značajnijim produženjem trajanja Javnog poziva.

Komisija za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini