Manja slova Veća slova RSS
>

Reagovanje Ministarstva poljoprivrede: Demokrate pokušavaju da zamute vodu

Datum objave: 07.07.2017 22:27 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Neistinita tvrdnja Demokrata da Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Strategijom upravljanja vodama Crne Gore predviđa poskupljenje vode od 100 odsto na teritoriji cijele Crne Gore do 2030. godine, predstavlja još jedan očigledan pokušaj dezinformisanja i obmane građana Crne Gore.

I pored činjenice da nas je i ova tvrdnja zatekla u poslu, na terenu u Nikšiću, sa predstavnicima Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede – IFAD i predstavnicima sedam crnogorskih opština u kojima počinje da se realizuje novi projekat razvoja ruralnih područja, radi istinitog i potpunog informisanja javnosti, odgovorićemo i na ove neistinite tvrdnje.

Tvrdnja o navodnom “100%” povećanju cijene vode istrgnuta je iz konteksta i ovako interpretirana, ukazuje ili na elementarno nerazumijevanje materije, ili na očiglednu namjeru dezinformisanja javnosti s ciljem ubiranja dnevno-političkih poena.

Postoji i velika vjerovatnoća da autori ove neistine nijesu ni pročitali ovaj strateški dokument koji na 228 stranica daje okvir za dugoročno planiranje funkcionisanja sektora voda, na principu održivog razvoja, odnosno, obavljanje vodne djelatnosti u njenim osnovnim oblastima (uređenje i korištenje voda, zaštita voda od zagađivanja i uređenje vodotoka i zaštita od štetnog djelovanja voda) i definišu se ostali poslovi i aktivnosti neophodni za funkcionisanje i razvoj vodne djelatnosti (finansiranje, monitoring i dr.).

Da su ga pročitali i da su željeli da istinito informišu javnost prenijeli bi da je Strateškim dokumentima u oblastima vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama do 2030. godine predviđeno je da se investira oko 710 miliona EUR.

Dalje bi pročitali da kada bi se krediti za navedene investicije otplaćivali samo povećanjem cijene vode, da bi to značilo povećanje više nego 100%.

Isto tako Strategija definiše tri ključna izvora finansiranja za sprovođenje Strategije u narednom periodu:
- Fondove EU i međunarodne donacije,
- Domaće izvore finansiranja;
- Kredite/zajmove od banaka i međunarodnih finansijskih institucija (MFI);

Domaći doprinosi finansiranju potiču od:
- Naknada za vode
- Posebnih naknada;
- Prihoda vodovodnih preduzeća;
- Posebno opredijeljenih sredstava u državnom i opštinskim budžetima;
- Iz sredstava javnih zajmova;
- Posebnih (opredijeljenih) poreza;
- Primjene Zakona o koncesijama.

Dakle, prihod vodovodnih preduzeća predstavlja samo jedan od brojnih izvora finansiranja sprovođenja ove Strategije.

Strategija takođe ukazuje da dostizanje ekonomske cijene vode (odnosno, usluga vodosnabdijevanja i kanalisanja naselja) mora biti prilagođeno ekonomskoj moći stanovništva i privrede.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja najkraće, najtačnije i najrazumljivije daje odgovor na sve ove neistinite tvrdnje Demokrata:

Crna Gora će realizovati sve investicije u oblasti Strategije upravljanja vodama jer je to interes svih građana, nastavljajući da koristi izdašne EU pretpristupne fondove koji su nam već uveliko dostupni i biće sve izdašniji zahvaljujući integracionim i demokratskim iskoracima Crne Gore, uz sve značajnije korišćenje fondova regionalnih inicijativa u kojim Crna Gora već uveliko participira (Berlinski proces…), kao i brojnih bilateralnih donatorskih projekata.

Svakako, u ovom sektoru posebna pažnja će se posvetiti efikasnijem poslovanju vodovodnih preduzeća, značajnijem smanjivanju gubitaka vode, efikasnijoj naplati i posebno racionalizaciji u njihovim poslovanju.

Takođe, želimo da istaknemo i činjenicu da Ministarstvo poljoprivrede nije nadležno za formiranje cijene vode u vodovodnim preduzećima. Prema važećim propisima, odluku o visini cijene vode donosi organ uprave komunalnih preduzeća, uz saglasnost nadležnog organa osnivača, tj. jedinice lokalne samouprave.

PR služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja