Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za obuku i sertifikaciju degustatora za jaka alkoholna pića

Datum objave: 25.05.2017 08:24 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2017. godinu - Agrobudže („Službeni list CG“, broj 10/17) i linijom 2.1.10 Unapređivanje kvaliteta proizvoda, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje

JAVNI POZIV
za obuku i sertifikaciju degustatora za organoleptičko ocjenjivanje jakih alkoholnih pića

Predmet ovog Javnog poziva je obuka i sertifikacija degustatora za organoleptičko ispitivanje jakih alkoholnih pića u skladu sa Zakonom o jakim alkoholnim pićima („Službeni List Crne Gore”, br. 53/16).
Degustatori su lica koja su prošla obuku i imaju sertifikat za degustaciju jakih alkoholnih pića. Lica koja prođu obuku i dobiju setrifikat naći će se na Listi degustatora koju utvrđuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu ima lica koja su državljani Crne Gore; diplomirani inžinjeri prehrambene tehnologije ili srodnog usmjerenja, VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja i imaju minimum tri godine iskustva u oblasti jakih alkoholnih pića ili rada na zakonodavnom dijelu kojim se uređuje oblast jakih alkoholnih pićima.

Obuka se realizuje na Biotehničkom fakultetu u Ljubljani, Slovenija. Ministarstvo će snositi 90% troškova obuke, a 10% snose polaznici obuke. Iz jedne institucije ili privrednog društva koje se bavi proizvodnjom jakih alkoholnih pića, obuku mogu pohađati najviše dva lica.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 7 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv organa rada, radnog mjesta ) na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Direktorat za poljoprivredu i ribarstvo

po Javnom pozivu za
za obuku degustatora za organoleptičko ocjenjivanje jakih alkoholnih
Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica


Bliži kriterijumi i uslovi za ostvarivanje prava na podršku kroz ovaj Javni poziv i zahtjev za podršku objavljeni su na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja: www.minpolj.gov.me
Dodatne informacije se mogu dobiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja ili na broj telefona +382 20 482 383.

Javni poziv za obuku I sertifikaciju degustratora za organoleptičko ocjenjivanje jakih alkoholnih pića, 2017

Obrazac prijave na Javni poziv