Manja slova Veća slova RSS
>

Mogućnost da više proizvođača iskoristi sredstva podrške EU

Produžen rok za prijavljivanje na IPARD like 2.2 javni poziv do 30. aprila

Datum objave: 16.03.2017 12:30 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, tokom prethodna dva mjeseca, ostvarilo je intenzivnu komunikaciju sa potencijalnim korisnicima programa IPARD like 2.2, u cilju prezentacije novih mogućnosti i podrške u pripremi aplikacija za raspoloživa bespovratna sredstva EU, u iznosu od blizu tri miliona eura, namijenjenih jačanju prerade kroz ovaj javni poziv.

Kao rezultat takve intenzivne i otvorene komunikacije, u susret potrebama poljoprivrednih proizvođača i kvalitetu realizacije ovog programa podrške, Ministarstvo je donijelo odluku da produži rok za podnošenje aplikacija do 30. aprila.

Imajući u vidu zahtjevnost procedura koje podrazumijevaju izrade projekata, biznis i drugih planova, dobijanja rješenja, urbanističko-tehničkih uslova i drugih neophodnih dokumenata, Ministarstvo je donijelo odluku o produženju roka za podnošenje aplikacija, kako bi obezbijedilo svim zainteresovanim proizvođačima dodatno vrijeme za kvalitetnu pripremu neophodne dokumentacije.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je odlučno da intenzivira aktivnosti kojima bi se svim zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima pružila stručna podrška u procesu pripreme aplikacija.

U tom cilju Ministarstvo i ovom prilikom poziva sve potencijalne korisnike ovoga i drugih programa podrške da koriste kapacitete stručnih i savjetodavnih službi Ministarstva u cilju podrške pripremi dokumentacije, kao i da ukazuju na prisustvo eventualnih barijera, kako bi Ministarstvo preduzelo korake u cilju njihovog prevazilaženja.

Podsjećamo, kroz IPARD like 2.2 poziv, subjekti u poslovanju sa hranom, mogu da investiraju minimalno 15.000 eura, a maksimalno 250.000 eura. Oni koji ispune uslove poziva i ugovore investiciju dobiće povrat sredstava u iznosu od 50 odsto investicije, ne računajući PDV.

Šansu da unaprijede svoje poslovanje kroz ovaj poziv imaju pravna lica i preduzetnici iz sektora vezanog za mlijeko, ribarstvo i akvakulturu. Iz sektora hrane biljnog porijekla i gljiva korisnici mogu biti oni koji se bave preradom i pakovanjem primarnih poljoprivrednih proizvoda: voća, povrća, gljiva, aromatičnog i ljekovitog bilja, maslinovog ulja i drugih proizvoda od maslina i vina. Podržavaju se i klanice, a u tom dijelu korisnici mogu biti fizička lica ili privredna društva, koji se bave uzgojem goveda, ovaca, koza, svinja, tovnih piladi i ćurića.

Pozivamo sve subjekte u poslovanju sa hranom da se obrate za savjete i pomoć u pripremi aplikacija i neophodnih dokumenata, kao i na ukazivanje na eventualne barijere na koje nailaze u procesu pripreme dokumentacije za aplikacije.


Javni poziv za dodjelu podrške kroz IPARD like 2.2


PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja