Manja slova Veća slova RSS
>

Držaoci živine da poštuju date preporuke

Potvrđen prvi slučaj ptičijeg gripa kod divljih ptica u Crnoj Gori

Potvrđen prvi slučaj ptičijeg gripa kod divljih ptica u Crnoj Gori
Datum objave: 20.12.2016 18:14 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


U Crnoj Gori potvrđen je prvi slučaj avijarne influence, odnosno ptičijeg gripa. Virus visoko patogene avijarne influence tipa H5N5 dijagnostikovan je, prilikom redovnog monitoringa, kod jedne divlje patke sa područja Skadarskog jezera, saopšteno je danas iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarnu politiku Ministarstva poljoprivrede.

Zbog rizika od prenošenja virusa sa divljih ptica na domaću živinu, predstavnici Uprave su pozvali sve držaoce živine da poštuju preporuke koje je ova instutucija distribuirala početkom decembra, nakon pojave ptičijeg gripa u regionu. Istaknuto je da se virus ne prenosi na ljude, niti može imati negativne posledice po bezbjednost hrane na tržištu.

Direktorica Uprave za bezbjednost hrane Vesna Daković, na današnjoj konferenciji za novinare, istakla je da je najveći broj slučajeva ptičijeg gripa u Evropi potvrđen kod divljih ptica, te da je jedini rizik prenošenje na domaću živinu.

Prema podacima OIE (Međuarodne organizacije za zdravlje životinja) tip virusa avijarne influence H5N5, koji je potvrđen u Crnoj Gori, potvrđen je još samo u Holandiji. Brojne zemlje takođe imaju potvrđene slučajeve visoko patogene avijarne influence, ali je tip virusa H5N8 (Srbija, Hrvatska, Mađarska, Austrija, Rumunija, Njemačka, Poljska, Francuska i druge).

Daković je istakla da se u svim zemljama sprovode iste mjere koje imaju cilj sprječavanje prenošenja virusa sa divljih ptica na domaću živinu. Ona je podsjetila da je 08. decembra, odmah nakon pojave ptičijeg gripa u Srbiji, Uprava za bezbjednost hrane izdala saopštenje za javnost o riziku pojave bolesti i u Crnoj Gori, kao i letak sa preporukama držaocima živine. Daković je istakla da se rizik od prenošenja bolesti smanjuje na jamanju moguću mjeru, upravo poštovanjem datih preporuka, kao preventivnih mjera.

Preporuke držaocima živine

U letku koji se nalazi na sajtu Uprave i Ministarstva poljoprivrede, držaocima živine preporučeno je da u narednom periodu u potpunosti sarađuju sa veterinarskom službom, kao i da:

• Onemoguće bilo kakav kontakt svoje živine sa divljim pticama tako što živinu treba držati u zatvorenim objektima sa mrežama na prozorima;
• U slučaju držanja živine u spoljnjim kavezima, kaveze pokriju i ograde žicom sa otvorima ne većim od 2 cm
• Spriječe kontakt svoje živine sa ostalim domaćim životinjama
• Živinu ne poje vodom sa otvorenog prostora (iz buradi, lokvi, bara, kišnicom i sl.)
• Hranu za živinu drže u zatvorenom prostoru zaštićenu od bilo kakvog kontakta sa spoljnom sredinom ili drugim životinjama ili glodarima
• Onemoguće nezaposlenima ulazak na farmu
• Primjenjuju sistem držanja živine „sve unutra – sve van“
• Nakon završetka držanja živine, objekat detaljno očiste, operu, dezinfikuju i izvrše deratizaciju i dezinsekciju prije sljedećeg useljenja u objekat
• Đubre i prostirku odlažu na posebno određenom mjestu i zaštite ga od kontakta sa drugim životinjama
• Redovno detaljno peru ruke, odjeću i obuću prije svakog ulaska u objekat sa živinom i nakon izlaska iz objekta
• Nose čista zaštitna odijela i gumene čizme prilikom rada sa živinom
• Ne uvode nove jedinke u postojeće jato
• Ne kupuju nove životinje od neprovjerenih prodavaca i bez urednog Uvjerenja o zdravstvenom stanju
• Ne posjećuju druge živinarske farme
• Ne koriste opremu ili bilo kakva druga sredstva sa neke druge farme
• Ne dozvoljavaju posjetiocima ulazak na farmu
• Redovno kontaktiraju najbližu veterinarsku ambulantu u slučaju bilo kakvih promjena zdravstvenog stanja živine i radi konsultovanja oko načina dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Za suzbijanje bolesti avijarne influence u Crnoj Gori, na snazi je zakonska regulativa:

• Pravilnik o mjerama za sprečavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorijenjivanje avijarne influence, koji je objavljen u „Službenom listu“ Crne Gore br. 74/16, 01.12.2016. godine.
• Plan upravljanja kriznim situacija u slučaju pojave avijarne influence živine, koji je objavljen u „Službenom listu“ Crne Gore br. 70/16, 09.11.2016. godine.
• Naredba o zabrani tranzita i uvoza pošiljki živine, ptica i proizvoda od živine i ptica radi sprečavanja unošenja visoko patogene avijarne influence, koja je obajvljena u „Službenom listu“ Crne Gore br. 74/16, 01.12.2016. godine.

HPAI - Letak 2 2016.

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja