Manja slova Veća slova RSS
>

Reagovanje MPRR povodom tvrdnji poslanice Ljerke Dragičević da u Ministarstvu nema stručnjaka za ribarstvo

Datum objave: 21.06.2016 20:28 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Reagovanje Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja povodom izlaganja uvažene poslanice Ljerke Dragičević na zasijedanju Skupštine Crne Gore, 21. juna

Iznenađeni stavovima uvažene poslanice Ljerke Dragičević iznijetim tokom današnje rasprave u Parlamentu povodom Zakona o obrazovanju, a na račun stručnosti zaposlenih u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja i članova radne grupe za vođenje pregovara sa EU u Poglavlju 13(Ribarstvo), želimo da ukažemo na nekoliko činjenica.

Crna Gora ima kadrove sposobne da vode Poglavlje 13. Pregovarački tim ima 42 člana, od koji su 31 predstavnik državnih institucija, a 11 civilnog sektora, većinom ribari. U junu 2015. godine Vlada Crne Gore usvojila je Strategiju ribarstva Crne Gore 2015-2020 sa Akcionim planom za prenošenje, implementaciju i sprovođenje pravne tekovine EU. U izradu dokumenta uključene su sve zainteresovane strane, među kojima i predstavnici svih udruženja ribara Crne Gore, domaći i međunarodni eksperti s dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju zajedničke ribarstvene politike. Ovim dokumentom ispunjeno je mjerilo za otvaranje pregovaračkog poglavlja 13. Akcioni plan sadrži detaljan pregled aktivnosti kojima će se rješiti aktuelni problemi kao što su vezovi ribarskih plovila, mjesta prvog iskrcaja i prodaje ribe i jačanje zajedničkog djelovanja ribara koje je od presudnog značaja za buduće funkcionisanje ovog sektora u EU. Evropska komisija je dala pozitivno mišljenje na dostavljenu Strategiju i vrlo visoku ocjenu za ostvareni napredak, što dokazuje i posljednji Izvještaj o napretku Crne Gore.

Skupštinski Odbor za evropske integracije u decembru 2015. jednoglasno je dao pozitivno mišljenje na Nacrt pregovaračke pozicije za poglavlje 13, a Vlada Crne Gore istu usvojila na sjednici od 28. decembra 2015. Ovaj dokument zastupa interese Crne Gore u oblasti ribarstva. I u njegovoj izradi učestvovali su članovi radne grupe, predstavnici akademske zajednice i ribara.

Kao krunu trogodišnjeg rada očekujemo skoro otvaranje poglavlja 13.

Ako Ministarstvo poljoprivrede i Crna Gora nemaju kadrove, kako postigosmo sve navedeno? Iznenađeni smo da se gospođa Dragičević u svom izlaganju poziva na mišljenje nekoliko ribara koji već duže vrijeme zbog svojih neplaćenih dugova prema državi i ličnih interesa, iznose neistine na račun rada Ministarstva i sektora ribarstva uopšte.

Apsolutno je netačna konstatacija da u Ministarstvu nije bilo razumijevanja za potrebe pravih profesionalnih ribara kojima je ulov ribe na moru pretežna i jedina djelatnost, a pogotovu za odgovorne ribare koji svojim trudom, radom i poštovanjem propisa obavljaju jednu od najtežih privrednih djelatnosti. Takođe, nije tačno da u sektoru morskog ribarstva rade nestručni i sujetni ljudi. Naprotiv, Sektor morskog ribarstva u okviru Ministarstva poljoprivrede kadrovski je značajno ojačan. Umjesto jednog danas u ovom Sektoru radi pet mladih i edukovanih ljudi, koji su u kontinuitetu na obukama za sticanje znanja i vještina neophodnih da se izuzetno složena, zajednička ribarska politika implementirala u nacionalno zakonodavstvo i zaživi u praksi.

Kako je morska riba djeljiv resurs, od neprocjenjive je važnosti imati i dobru naučnu podlogu da bi se omogućilo dugoročno i održivo upravljanje i iskorišćavanje resursa mora. Ministarstvo je zakonom prepoznalo Institut za bilogiju mora kao naučnu ustanovu, dalo podršku za rekonstrukciju, opremu i obuku zaposlenih da vrše složena istraživanja i daju procjene o održivom nivou eksploatacije živih resursa mora.

Posebno je interesantno da se zaposlenima u Ministarstvu prebacuje da ne žele da uče. Edukacija kadrova vrši se u kontinuitetu, ne samo zaposlenih već i ribara, naravno onih koji su spremni da uče i da prihvataju pravila odgovornog i drživog ribarstva. Crne Gora ne usaglašava oblast morskog ribarstva samo sa pravnom tekovinom EU. Kao zemlja koja izlazi na Mediteran, mi smo članica Generalne komisije za ribarstvo Mediterana (GFCM) i u obavezi smo da da prihvatamo preporuke ove Komisije. U zvaničnim izvještajima ove organizacije Crna Gora je istaknuta kao dobar primjer, jer je svojim trudom i radom implementirala većinu preporuka za održivo iskorišćavanje i upravljanje resursima mora

Takođe, ovo Ministarstvo je, u cilju edukacije i upoznavanja sa novim savremenim i efikasnijim tehnikama ribanja, ribarima iz Crne Gore omogućilo niz studijskih posjeta, radionica i sl. U aprilu ove godine ribari su boravili u višednevnoj posjeti italijanskim kolegama, gdje su imali priliku da se upoznaju i prodiskutuju o važnim pitanjima kao što su donošenje mjera upravljanja resursima sitne plave ribe u Jadranskom moru, standardima Evropske unije vezanim za sljedljivost i obilježavanja proizvoda ribarstva, kao i tržišnim zahtjevima u EU.

Na kraju, podrška koja se izdvaja kroz mjere Agrobudžeta za razvoj sektora morskog ribarstva, u poslednje četiri godine, u konstantnom je povećanju, te u tekućoj godini iznosi 348.000€ dok je, poređenja radi 2012. iznosila 171.000€. Može se zaključiti da je podrška ovom sektoru uvećana za 200%. U prethodnoj godini, ribari su investirali u osavremenjivanje ribarskih plovila blizu 290.000€ od čega je podrška ovog Ministarstva iznosila preko 143.000€ odnosno 50% vrijednosti ispostavljenih računa. Takođe, kroz javne pozive u tekućoj godini, ribari su prijavili planirane investicije u iznosu od 499.000€, gdje će takođe biti podržani sa 50% vrijednosti od ispostavljenih računa.

 

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja