Manja slova Veća slova RSS
>

Poziv za predaju zahtjeva za subvencije u ratarskoj proizvodnji za 2016. godinu

Poziv za predaju zahtjeva za subvencije u ratarskoj proizvodnji za 2016. godinu
Datum objave: 26.02.2016 11:09 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i u 2016. godini nastavlja podršku proizvodnji ratarskih kultura i sjemenskog materijala ratarskih kultura, i to u obliku direktnih plaćanja po ha zasijane i/ili zasađene površine.

Pravo na podršku imaju proizvođači upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno u Registar proizvođača sjemena i sadnog materijala, koji su prijavili proizvodnju za tu godinu.

Minimalna površina za podršku proizvodnje žitarica i krmnog bilja je 1ha. Mogu se sabirati površine na kojima se uzgajaju različite vrste žitarica ili krmnog bilja radi ispunjavanja navedenog minimuma po zahtjevu. Ukoliko se sabiraju površine od dvije ili više parcela, svaka od njih mora biti najmanje površine 0,3ha. Za proizvodnju krompira minimalna površina za podršku proizvodnje iznosi 0,5ha.

Osnovni iznos plaćanja po ha iznosi:

• do 160€ (za ratarske kulture koje se gaje za merkantilnu proizvodnju);
• do 160€ (za krmno bilje u godini sjetve) i 100€ (u narednih četiri godine);
• za sjemenski krompir kategorije elita do 700€ (niže kategorije sjemenskog krompira obračunavaće se kao za merkantilnu proizvodnju u iznosu 160€/ha);
• za sjemensku proizvodnju žitarica 300€.

Proizvođači ratarskih kultura podnose Ministarstvu zahtjev za ostvarivanje prava na podršku sa sljedećom dokumentacijom:

• fiskalni račun za sjemenski materijal;
• ovjerenu kopiju predate prijave proizvodnje Fitosanitarnom sektoru.

Proizvođači višegodišnjih krmnih kultura dostavljaju potrebnu dokumentaciju samo u prvoj godini zasnivanja proizvodnje.

Proizvođači sjemenskog materijala podnose Ministarstvu zahtjev za ostvarivanje prava na podršku sa sljedećom dokumentacijom:

• sertifikat o priznavanju sjemenskog materijala;
• dokaz o kupovini krompira elita odnosno sertifikovanog polaznog materijala za sjemena žitarica (fiskalni račun/virman i etiketa sa pakovanja);
• izjavu da su izmirili finansijske obaveze prema sertifikacijskom organu odnosno načinu izmirivanja ove obaveze.

Poljoprivredni proizvođači ratarskih kultura koji su zainteresovani za podršku treba da dostave zahtjeve do 1. juna, za proljećnju sjetvu. Za jesenju sjetvu rok za prijavu je 15. novembar.

Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da se pridržavaju roka predviđenog za slanje zahtjeva, jer će neblagovremeno poslati zahtjevi i zahtjevi koji nijesu dostavljeni u skladu sa procedurom biti odbijeni.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom proizvođači mogu predati na adresu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Savjetodavne službe za biljnu proizvodnju i opštinskim službama za poljoprivredu.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 020/482-383 ili 020/206-710.

Napomena: Svi korisnici podrške kroz mjere agrobudžeta za 2016. godinu, moraju biti registrovani ili predati kompletnu dokumentaciju za registraciju u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava (Službeni list Crne Gore, br. 16/14), najkasnije do ispalte premija.

Zahtjev za podrsku ratarstvo 2016.

Ratarstvo, Agrobudžet.