Manja slova Veća slova RSS
>

24.04.2012

Ceremonija zatvaranja IPA 2008 projekta „Razvoj službi za bezbjednost hrane u Crnoj Gori“

Ceremonija zatvaranja IPA 2008 projekta „Razvoj službi za bezbjednost hrane u Crnoj Gori“
Datum objave: 24.04.2012 10:19 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Dana 23. aprila, na Njegušima održan je okrugli sto povodom obilježavanja završetka projekta Razvoj službi za bezbjednost hrane u Crnoj Gori“ finansiranog od strane Evropske unije u okviru IPA-e 2008. Vrijednost projekta iznosi 2.200.000,00 € od čega je učešće Evropske unije 2 Miliona €, a Crne Gore 200.000,00€.

 

 

Na okruglom stolu učestvovali su šef Delegacije EU, Ambasador Leopold Maurer,   ministar pooljoprivrde i ruralnog razvoja Tarzan Milošević, gradonačelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović, Cristiano Longo, tim lider projekta, predstavnici institucija korisnika projekta (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja,Ministarstva zdravlja,  Veterinarska uprave, Fitosanitarna uprave i Laboratorije u kojima se sprovode službene analize hrane) kao  i predstavnici mesne industrije.

U uvodnom obraćanju, tim lider projekta gospodin Cristiaono Longo je kazao  da je sistem bezbjednosti hrane već sada djelimično u skladu sa zahtjevima Evropske unije i dodao. “Kao konačni rezultat ove aktivnosti mi smo pripremili takozvanu politiku bezbjednosti hrane, sistem  bezbjednosti hrane koji država treba da implementira da bi ispoštovala zahtjeve Evropske unije. Što se tiče laboratorija, uloženo je 850.000 € u izradu portfolija i nabavku laboratorijske opreme za veterinarsku laboratoriju, za laboratoriju Instituta za javno zdravlje i Biotehničkog fakulteta.”

On je naveo da je pripremljen prijedlog za razvoj ovog sistema i da je nedavno kupljen registar za proizvođače hrane i takođe, za zvanične kontrole. On je na kraju izlaganja istakao da je stvaranje sistema bezbjednosti hrane u skladu sa pravilima EU veoma težak i zahtjevan posao i traži puno, u smislu ljudskih i ekonomskih resursa, kao i u smislu vremena i napora koje je potrebno uložiti. Longo smatra da je Crna Gora na pravom putu u smislu stvaranja sistema bezbjednosti hrane koji je u potpunosti usklađen sa standardima Evopske unije.

 

MPRR      MPRR     MPRR

 

Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ambasador Leopold Maurer je kazao da su uvedene stroge i striktne kontrole kada je u pitanju proizvodnja hrane ali da to nije  samo u interesu građana već i u interesu proizvođača i da te mjere nije bilo lako sprovesti ni u zemljama EU. Ambasador je dalje kazao: ”Zbog toga podržavamo ovaj projekat sa više od 2 miliona eura, što je prilična suma, i mislim da dosta sarađujemo kroz različite projekte sa Crnom Gorom da bi uvela evropske standarde u ovoj oblasti. Nadamo se da ćemo sa ovim projektom podići svijest ljudi da građani Crne Gore pokažu proizvođačima da su zadovoljni zato što postoje visoki standardi u smislu kvaliteta hrane. Takođe, treba da imamo na umu da je Crna Gora država koja živi uglavnom od turizma i turisti kada je posjete moraju da jedu, a takođe traže i neke suvenire. Razvoj proizvodnje hrane, stoga, u Crnoj Gori igra veoma važnu ulogu.” Maurer je na kraju istakao da nije lako dobiti dozvolu za izvoz ali se nada da će uz saradnju sa Ministarstvom to ubuduće biti olakšano.

 

Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Tarzan Milošević je u svom izlaganju podsjetio na ključno opredjeljenje Crne Gore da uloži sve napore radi bržeg uključivanja u Evropsku uniju.

Ministar je kazao: “Svjesni smo da dobijeni status kandidata kao i brzi početak pregovora obavezuje i da predstavlja početak dugog i zahtjevnog procesa ispunjavanja zahtjeva Evropske unije, kako bismo konačno bolje odgovorili na izazove globalizacije, posebno globalnih tokova u proizvodnji i trgovini hranom. Ne treba posebno naglašavati činjenicu da je poljoprivreda značajni razvojni resurs koji najbrže daje efekte i najbrže može da apsorbuje tehnološke viškove i time značajno doprinese smanjenju nivoa nezaposlenosti ali i regionalnih dispariteta u razvoju Crne Gore “

On je potom naveo neke od ključnih aktivnosti koje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja usmjeravalo tokom proteklih godina, a koje se odnose na: podršku strukturalnim prilagođavanjima u sektoru stočarstva, povećanju ukupne konkurentnosti i produktivnosti kroz ulaganja za primjenu savremenih tehnika i tehnologija proizvodnje boljeg upravljanja, poboljšanju statusa postizanja domaćih standarda i standarda Evropske unije, povećanje nivoa svijesti, znanja i vještina u ovom sektoru a putem stručne obuke, jačanje kapaciteta samog Ministarstva kao i uprava i savjetodavnih službi.

U oblasti poljoprivredne proizvodnje i bezbjednosti hrane Ministarstvo je u prethodnom periodu preduzelo niz mjera sa ciljem da se nedostaci prepoznati u ovom sektoru, kao što je mali obim proizvodnje, neusaglašenost sa standardima Evropske unije na nivou poljoprivrednih gazdinstava, klanica i malih prerađivačkih postrojenja, pravovremeno otklone i da se i dalje radi na unaprjeđivanju i ispunjavanju zahtjeva bezbjednosti i kavaliteta hrane.

Takođe ministar Milošević je izrazio zadovoljstvo zbog pažnje koju Evropska unija preko delegacije EU u Crnoj Gori poklanja cjelokupnom sektoru poljoprivrede. Na kraju izlaganja se zahvalio projektnom timu, koji je uspješno, zajedno sa  crnogorskim institucijama postavio dobre temelje za dalje unaprjeđivanje sistema bezbjednosti hrane u Crnoj Gori.

“Poštovanje zakona o bezbjednosti hrane, nije samo zakonska nego i moralna dužnost” naglasio je ministar Milošević na kraju izlaganja.

 

Nakon uvodnih izlaganja, na okruglom stolu učešće u raspravi su uzeli i neki od prisutnih predstavnika proizvođača mesa kao i direktor Instituta za bilogiju mora, direktor Centra za ekotoksikološka ispitivanja,  predstavnici Veterinarske uprave i Ministarstva zdravlja.