Manja slova Veća slova RSS
>

12.04.2012

Saopštenje: Održan sastanak međudržavne komisije Crne Gore i Republike Albanije za regulaciju rijeke Bojane

Datum objave: 12.04.2012 15:55 | Autor: MPR

Ispis Štampaj stranicu


Dana 12.04.2012. godine u Podgorici  održan je sastanak međudržavne komisije Crne Gore i Republike Albanije za regulaciju rijeke Bojane, kojom su predsjedavali  resorni pomoćnici ministara za vodoprivredu g-dina Velizara Vojinovića i g-dina Arbena Demetija.

Na  sastanku je  prezentovan dosadašnji rad Komisije na realizaciji hitnih mjera na regulaciji korita rijeke Bojane, usaglašavanju kota bojanskih nasipa na osnovu geodetskih mjerenja koje su uradile obje strane, rješavanju problema regulacije rijeke Grnčar, imenovanju zajedničke grupe eksperata međudržavnih komisija za realizaciju kontrole i usaglašavanja kota nasipa, kao i na usaglašavanju II faze hitnih mjera odnosno uklanjanju riječnog nanosa duž cijelog korita rijeke Bojane.

Albanska strana je istakla da je kroz projekat Svjetske banke angažovala kompaniju Mott MC Donald iz Velike Britanije da radi studiju za II fazu aktivnosti, koja će biti završena do kraja maja, a planira se da se održi prezentacija zaključaka iste u Tirani na kojoj bi prisustvovali i članovi crnogorske međudržavne komisije kako bi dali svoje mišljenje za tu studiju.

Na sastanku je zaključeno da su dvije strane završile prvu fazu hitnih mjera i usaglasile stavove oko daljih aktivnosti druge faze. Formirana je zajednička grupa eksperata koja će raditi na usaglašavanju kote nasipa i bentova. Grupa eksperata će ubrzo pristupiti određivanju mjesta postavljanju repera koji bi bili korišćeni za obadvije strane. 

Dvije strane su izrazile zadovoljstvo dosadašnjim radom međudržavnih komisija i predložile da se poštuju dogovori oko usaglašenih stavova koji se prije svega odnose na blagovremeno dostavljanje izvještaja o izvedenim radovima u toku realizacije hitnih mjera. Sledeći sastanak je dogovoren da se održi u junu mjesecu tekuće godine.