Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: JAVNA RASPRAVA O NACRTU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SJEMENSKOM MATERIJALU POLJOPRIVREDNOG BILJA I NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SADNOM MATERIJALU

Datum objave: 01.07.2011 15:33 | Autor: Deniz Frljučkić

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj 30. juna 2011. godine, na predlog Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, utvrdila:

  • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja;
  • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o sadnom materijalu, s Programom javne rasprave.

Nacrti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sadnom materijalu dalji su doprinos integracijskim procesima, odnosno odraz su potrebe usklađivanja propisa iz fitosanitarne oblasti. Prilikom njihovog koncipiranja, koja su nastala kao rezultat postupka daljeg usklađivanja u procesu pristupanja Crne Gore EU, vodilo se računa i o obezbjeđivanja pravne osnove za izradu podzakonskih akata u ovim oblastima čime će  se preciznije urediti oblast sjemenskog i sadnog materijala.

Javna rasprava će trajati 45 dana od datuma objavljivanja teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o sadnom materijalu na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Javna rasprava se organizuje na sljedeći način: putem sajta Ministarstva i u formi  regionalnih okruglih  stola koji će se organizovati:

 u Bijelom Polju 20. jula 2011. godine, skupštinska sala Opštine Bijelo Polje, sa početkom u 11h;

u Baru 25. jula 2011 godine,  Centar za subtropske kulture, sa početkom u 11h;

 u Podgorici  28. jula 2011. godine, Fitosanitarna uprava, sa početkom u 11h.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja poziva sva stručna i zainteresovana lica da uzmu učešće u javnoj raspravi i doprinesu kvalitetu ovih zakona.

Svi zainteresovani mogu svoja mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi na adresu Ministarstva:

 

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Rimski trg 46

81000 Podgorica

fax: 020/ 234 306

e-mail: suncica.boljevic@mpr.gov.me, fitosanitarnaupravacg@t-com.me


Ovdje možete preuzeti:

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja

Nacrt Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sadnonom materijalu