Manja slova Veća slova RSSVijesti

31.03.2020.

Izmjena drugog javnog poziva za dodjelu bespovratne podrške kroz IPARD za Mjeru I

Na osnovu člana 9 stav 1 tačka b Zakona o potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije kojim se utvrđuju pravila za upravljanje i sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru Instrumenta pretpristupne podrške za oblast politike „Poljoprivreda i ruralni razvoj” (IPARD) („Službeni list Crne Gore-Međunarodni ugovori“, broj 2/16) i člana 27 Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II Program) („Službeni list CG“, br. 16/16, 4/18, 11/18, 46/19, 8/20 i 19/20), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Direktorat za plaćanja objavljuje

30.03.2020.

Javni poziv na konsultacije zainteresovanoj javnosti za utvrđivanje prioritetnih oblasti za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2021. godini

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/18), objavljuje javni poziv

26.03.2020.

Obavještenje subjektima koji obavljaju djelatnost prodaje na malo hrane neposredno krajnjem potrošaču

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove podsjeća i upozorava subjekte u poslovanju hranom koji obavljaju djelatnost prodaje na malo hrane neposredno krajnjem potrošaču na obavezu preduzimanja svih propisanih mjera higijenskog rukovanja hranom, uz obavezno sprovođenje i mjere predostrožnosti u skladu sa preporukama za sprječavanje pojave virusa korona...

26.03.2020.

Obavještenje povodom Javnih konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini

Shodno inicijativi nevladinih organizacija u vezi realizacije javnih konkursa objavljenih u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (Sl.list Crne Gore, br. 39/11 i 37/17), ovim putem se javnost obavještava

25.03.2020.

Produžen rok za podnošenje zahtjeva za javne pozive za podršku uzgajivačima u slatkovodnoj akvakulturi i marikulturi

Zbog okolnosti nastalih usljed primjene mjera i preporuka za sprečavanje širenja korona virusa (COVID-19) u Crnoj Gori, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavještava sva zainteresovana lica da je rok za podnošenje zahtjeva za odobravanje podrške na osnovu Javnog poziva za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture i Javnog poziva za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora slatkovodne akvakulture

24.03.2020.

Informacija o roku za dostavljanje ponuda na tender za izradu Glavnog projekta za regulaciju rijeke Bojane u okviru projekta „Integralno upravljanje rizicima od poplava u slivu rijeke Drim“

Ministarstvo poljoprivrede obavještava zainteresovane da je rok za dostavljanje ponuda na tender za izradu Glavnog projekta za regulaciju rijeke Bojane u okviru projekta "Integralno upravljanje rizicima od poplava u slivu rijeke Drim" produžen do 15. aprila.

21.03.2020.

Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za 2020. godinu

Na osnovu čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2020. godinu – Agrobudžet (“Službeni list CG” br. 4/20), program Mjera 2.1.13. – Podrška za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje, a u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za 2020. godinu, objavljenim dana 11. marta 2020. godine na internet stranici ovog Ministarstva i u dnevnom listu „DNEVNE NOVINE”, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavjestava

17.03.2020.

Privremeno obustavljeno podnošenje zahtjeva za premije u stočarstvu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavještava poljoprivredne proizvođače da je, u skladu sa mjerama i preporukama za sprječavanje pojave virusa korona, privremeno obustavljen prijem zahtjeva za premije u stočarskoj proizvodnji.

16.03.2020.

Kontakt telefoni za informisanje poljoprivrednih proizvođača

Kontakt telefoni za informisanje poljoprivrednih proizvođača

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja otkazalo je održavanje svih planiranih radionica na terenu namijenjenih informisanju i edukaciji poljoprivrednih proizvođača, u skladu sa privremenim mjerama za sprječavanje pojave virusa korona.