Manja slova Veća slova RSS

Školske šeme

25.09.2019.

Podrška zdravim prehrambenim navikama djece u školama

Podrška zdravim prehrambenim navikama djece u školama Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, kako je i najavilo, započeće u ovoj 2019/2020 školskoj godini realizaciju Programa - Šeme za škole koji podrazumijeva besplatnu podjelu voća, povrća, mlijeka i mlječnih proizvoda djeci u školama, sa ciljem poboljšanja prehrambenih navika i promocije zdravih stilova života kod najmlađih.

25.09.2019.

JAVNI POZIV za proizvođače i dobavljače koji su zainteresovani za učešće u Programu voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi za škole, za školsku 2019/20 godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2019. godinu i budžetskom linijom 1.4.1 – Program intervencija na tržištu i Odlukom br. 320-1335/19-1 od 20. septembra 2019. godine, objavljuje Javni poziv za dobavljače i proizvođače zainteresovane za učešće u Programu voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi za škole. Program intervencija na tržištu obuhvata mjere koje se uvode radi stabilizacije tržišta i posebne programe podrške za određene proizvode, kakav je „Program voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi za škole“, koji prije svega ima za cilj stvaranje zdravih prehrambenih navika kod djece. Ovim Javnim pozivom se utvrđuju uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava.