Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НИКШИЋ

Датум објаве: 30.07.2019 14:39 | Аутор: МПРР

Испис Штампај страницу


На основу члана 29, 39 и 40 Закона о државној имовини ("Службени лист ЦГ", број 21/09 и 40/11), члана 5 Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист ЦГ“, број 44/10), и закључка Владе Црне Горе број 07-3222 од 25.07.2019. године, Министарство пољоприведе и руралног развоја објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НИКШИЋ

 

1. Предмет јавног надметања

 

Предмет јавног надметања је катастарска парцела број 1139/4, површине 135.538м2, евидентирана у посједовном листу број 844, КО Озринићи, општина Никшић, својина – Црна Гора, располагање – Влада Црне Горе, на период од 5 (пет) година.

                2. Почетна цијена на јавном надметању

Почетна цијена закупа описана у тачки 1 на годишњем нивоу износи 2.710,00€ (двијехиљадеседамстодесет еура).

 

                             3. Мјесто и вријеме одржавања јавног надметања

Давање у закуп непокретности из тачке 1 ће се вршити, јавним усменим надметањем које ће се спроводити у просторијама Министарства пољопривреде и руралног развоја, Римски трг 46, дана 08.08.2019. године, четвртак, са почетком у 12:00 часова.

                                                                                                                                                                                                  4. Услови јавног надметања

 

Право да учествују на јавном надметању имају подносиоци пријава односно сва правна и физичка лица, која уплате депозит у износу од 10% од износа почетне цијене закупнине и то: 271,00 € (двјестаседамдесетједан еуро).

 

Депозит се уплаћује на жиро-рачун број 535-17202-77 (код Прве банке Црне Горе) за учешће на јавном надметању.

 

Образац Пријаве за учешће на јавном надметању може се добити у канцеларији број 7, у Министарству пољопривреде и руралног развоја, сваког радног дана, до 06.08.2019. године (од 10 до 14 часова).

 

Уз пријаву је неопходно доставити и План коришћења земљишта за период од пет година.

 

Учесници у јавном надметању чије су пријаве неблаговремене и непотпуне не могу учествовати у јавном надметању.

 

Сматраће се да су испуњени услови за одржавање јавног надметања, ако у назначено вријеме приступи макар један учесник који понуди износ почетне цијене закупнине на годишњем нивоу.

 

Минималну промјену распона понуда у поступку јавног надметања утврђује Комисија за давање у закуп предметног локалитета формирана рјешењем бр. 460-85/18-20 од 29.07.2019. године у складу са Уредбом о продаји и давању у закуп државне имовине путем јавног надметања – аукције ("Службени лист Црне Горе", бр. 44/10).

 

Поступак јавног надметања се завршава ако ниједан од учесника ни на трећи позив не понуди већу цијену од до тада понуђене највеће цијене.

 

У том случају закупцем се проглашава учесник који је први понудио највећу постигнуту цијену.

 

 

     5. Остали услови јавног надметања

 

Закупац је дужан да са Владом Црне Горе – Министарством пољопривреде и руралног развоја закључи Уговор о закупу предметне непокретности у року од 30 (тридесет) дана од дана одржавања јавног надметања.

 

Уколико закупац не закључи Уговор о закупу у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита, а закуподавац има право да закључи уговор о закупу предметне имовине са другим понуђачем на јавном надметању који је понудио другу највећу цијену.

 

Право на повраћај депозита губи потенцијални закупац који поднесе пријаву, а не учествује, односно не региструје се за јавно надметање.

 

Уплаћени депозит ће се вратити осталим учесницима у року од 10 (десет) дана од дана јавног надметања, а депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у цијену закупа.

 

Регистрација учесника ће се вршити у просторијама Министарства пољопривреде и руралног развоја, Римски трг 46, Подгорица, 15 минута прије почетка одржавања јавног надметања.

Ближе информације могу се добити у Министарству пољопривреде и руралног развоја на контакт телефон: 020/482-392.

 

Комисија Министарства пољопривреде и руралног развоја (Комисија за спровођење поступка давања у закуп предметне непокретности) задржава право да поништи поступак јавног надметања прије почетка његовог одржавање уз писано образложење.