Manja slova Veća slova RSSSaradnja sa NVO

14.05.2020.

Utvrđena lista NVO koje nijesu dostavile potpunu dokumentaciju na Javni konkurs „Unapređenje kapaciteta i znanja u oblasti prerade drveta“ za 2020 godinu

Nakon tehničke obrade pristiglih prijava nevladinih organizacija na Javni konkurs „Unapređenje kapaciteta i znanja u oblasti prerade drveta“, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinih organizacija je utvrdila Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

14.05.2020.

Utvrđena lista NVO koje nijesu dostavile neophodnu dokumentaciju na Javni konkurs „Doprinos održivom gazdovanju šumama“ za 2020 godinu

Nakon tehničke obrade pristiglih prijava nevladinih organizacija na Javni konkurs „Doprinos održivom gazdovanju šumama“, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinih organizacija je utvrdila Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

14.05.2020.

Utvrđena lista NVO koje nijesu dostavile neophodnu dokumentaciju na Javni konkurs „Podrška u identifikovanju koncentrisanih i rasutih izvora zagađenja voda“ za 2020 godinu

Nakon tehničke obrade pristiglih prijava nevladinih organizacija na Javni konkurs „Podrška u identifikovanju koncentrisanih i rasutih izvora zagađenja voda“, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinih organizacija je utvrdila Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

14.05.2020.

Utvrđena lista NVO koje nijesu dostavile neophodnu dokumentaciju na Javni konkurs „Podrška afirmaciji poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu“ za 2020 godinu

Nakon tehničke obrade pristiglih prijava nevladinih organizacija na Javni konkurs „Podrška afirmaciji poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu“, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinih organizacija je utvrdila Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju

30.03.2020.

Javni poziv na konsultacije zainteresovanoj javnosti za utvrđivanje prioritetnih oblasti za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2021. godini

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/18), objavljuje javni poziv

26.03.2020.

Obavještenje povodom Javnih konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini

Shodno inicijativi nevladinih organizacija u vezi realizacije javnih konkursa objavljenih u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (Sl.list Crne Gore, br. 39/11 i 37/17), ovim putem se javnost obavještava

28.02.2020.

Javni konkurs za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti šumarstva i prerade drveta „Unapređenje kapaciteta i znanja u oblasti prerade drveta“

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini („Službeni list CG“, broj 57/19) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list CG“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, objavljuje javni konkurs

28.02.2020.

Javni konkurs za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti šumarstva i prerade drveta „Doprinos održivom gazdovanju šumama“

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini („Službeni list CG“, broj 57/19) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list CG“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, objavljuje javni konkurs

28.02.2020.

Javni konkurs za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite životne sredine – zaštita voda „Podrška u identifikovanju koncentrisanih i rasutih izvora zagađenja voda“

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini („Službeni list CG“, broj 57/19) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list CG“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, objavljuje javni konkurs