Manja slova Veća slova RSS

Ribarstvo

02.03.2016.

Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju profesionalne ribarske flote za ulov pelagičnih resursa

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i budžetskom linijom B.1 Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, Mjera B.1.1.2, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju profesionalne ribarske flote za ulov pelagičnih resursa.

02.03.2016.

Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju ribarske flote za ulov demerzalnih resursa

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i budžetskom linijom B.1 Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, Mjera B.1.1.1, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju ribarske flote za ulov demerzalnih resursa.

25.02.2016.

Javni oglas za ustupanje ribljeg fonda u ribolovnim vodama na korišćenje

Na osnovu Zakona o slatkovodnom ribarstvu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, raspisuje Javni oglas za ustupanje ribljeg fonda u ribolovnim vodama na korišćenje. Predmet oglasa je ustupanje ribljeg fonda u ribolovnim vodama na korišćenje, u cilju zaštite i unapređenja ribljeg fonda i obavljanja sportsko rekreativnog ribolova, u ribolovnim vodama opština…

23.02.2016.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede u Briselu na sastancima u okviru Upravnog odbora Strategije za Jadransko-jonski region(EUSAIR)

Visoki zvaničnici osam zemalja koje sprovode Strategiju EU za Jadransko-jonski region(EUSAIR) okupiće se na sastanku Upravnog odbora strategije, 24. februara, u Briselu. Diskutovaće se o najboljim načinima dalje saradnje u cilju ekonomskog rasta i društvenog prosperiteta ovog regiona, kroz unapređenje promocije, konkurentnosti i povezivanja.

22.02.2016.

Lista kandidata NVO za radnu grupu za izmjene i dopune Zakona o slatkovodnom ribarstvu

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, objavljuje listu kandidata koji su predloženi za članove radne grupe

09.02.2016.

Javni poziv NVO za predlaganje kandidata za člana radne grupe za pripremu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja poziva nevladine organizacije, koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti slatkovodnog ribarstva, da predlože kandidata/kinju, za člana radne grupe zpripremu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

09.02.2016.

Izvještaj o konsultacijama u vezi sa prepremom narcta izmjena i dopuna Zakona o slatkovodnom ribarstvu

Shodno članu 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, br. 12/12), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje podatke o završenim konsultacijama u vezi postupka pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu

15.01.2016.

Javni poziv za uključivanje u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona slatkovodnom ribarstvu

Zainteresovanoj javnosti (građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, opštinama, sportsko – ribolovnim klubovima, Savezu sportsko - ribolovnih organizacija Crne Gore, političkim strankama, sindikatima, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u postupak pripreme

15.01.2016.

Ministarstvo poljoprivrede obavještava javnost i ribare da su se stekli uslovi da se ukine mjera zabrane ribolova na Skadarskom jezeru

Nakon što su predstavnici Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“ predložili ukidanje privremene zabrane ribolovnih aktivnosti, Ministarstvo poljoprivrede zatražilo je mišljenje naučne ustanove kako bi se utvrdilo da li je nivo jezera premašio srednji godišnji nivo.

19.12.2015.

Javni poziv za istraživanje i procjenu resursa Šaskog jezera i rijeke Bojane

Na osnovu Sporazuma o zajedničkoj realizaciji projekta „Održivi razvoj morskog i obalnog ekosistema Opštine Ulcinj“, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja raspisalo je Javni poziv za istraživanje i procjenu resursa Šaskog jezera i rijeke Bojane.