Manja slova Veća slova RSS

Ribarstvo

19.02.2020.

Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju profesionalne ribolovne flote za ulov pelagičnih resursa

Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju profesionalne ribolovne flote  za ulov pelagičnih resursa Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2020. godinu i programom B-1. Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, mjerom B-1.1. Jačanje profesionalne ribolovne flote, budžetskom linijom B-1.1.2. Modernizacija profesionalne ribolovne flote za ulov pelagičnih resursa, objavilo je Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju profesionalne ribolovne flote za ulov pelagičnih resursa.

19.02.2020.

Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju profesionalne ribolovne flote za ulov demerzalnih resursa

Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju profesionalne ribolovne flote  za ulov demerzalnih resursa

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2020. godinu i programom B-1. Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, mjerom B-1.1. Jačanje profesionalne ribolovne flote, budžetskom linijom B-1.1.1. Modernizacija profesionalne ribolovne flote za ulov demerzalnih resursa, objavilo je Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju profesionalne ribolovne flote za ulov demerzalnih resursa.

03.02.2020.

Oglas za tematskog eksperta za podršku administraciji Crne Gore u implementaciji Strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR)

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, u skladu sa Sporazumom o podršci br. CCI 2017CE160AT160 potpisanom između Crne Gore i Evropske komisije, a radi obezbjeđivanja podrške koordinatoru prvog stuba - Plavi rast u aktivnostima na sprovođenju Strategije za Jadransko- jonski region (EUSAIR), poziva zainteresovane kandidate da se prijave

29.01.2020.

Ukida se ribolovni zabran na Skadarskom jezeru, po preporuci PMF-a: Dijalog dao rezultat

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja ukinulo je danas privremeni ribolovni zabran na području Skadarskog jezera, nakon što je od Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta CG, kao nadležne naučne institucije, stiglo mišljenje da ne postoji rizik od prelova ribe zbog visine vodostaja.

22.01.2020.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede primili privredne ribare sa Skadarskog jezera, Dijalogom do mogućeg rješenja

Izlazeći u susret inicijativi privrednih ribara sa ribolovnog područja nacionalonog parka „Skadarsko jezero“ u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja danas je održan sastanak sa deset predstavnika privrednih ribara.

21.01.2020.

Obavještenje o uvođenju ribolovnog zabrana na ribolovnom području „Skadarsko jezero“ zbog niskog vodostaja

Ministarastvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, na osnovu Naredbe o ribolovnim zabranima, lovostaju i minimalnim veličinama riba i drugih vodenih organizama ispod kojih je zabranjen ulov, obavještava javnost da se od 21. januara 2020. godine na ribolovnom području “Skadarsko jezero” zabranjuje ulov svih vrsta riba i drugih vodenih organizama do poboljšanja hidroloških prilika.

10.12.2019.

Novi IPA projekat za unapređenje uzgoja školjki u Boki Kotorskoj

Novi IPA projekat za unapređenje uzgoja školjki u Boki Kotorskoj

Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja tokom naredne tri godine realizovaće novi projekat koji treba da doprinese značajnom unapređenju konkuretnosti sektora marikulture u Boki Kotorskoj.

09.12.2019.

Najava: Konferencija za medije povodom početka realizacije projekta „Food4Health“

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Univerziteta Crne Gore (Instituta za biologiju mora), u utorak, 10. decembra, u Podgorici, održaće se konferencija za medije povodom početka realizacije projekta Održivi i inovativni lanac vrijednosti Agro hrane i ribarstva za prekogranično tržište malih i srednjih poduzeća - Food4Health“.

22.10.2019.

Počela sa radom Radna grupa za suzbijanje zagađivanja ribolovnih voda Koordinisano i sistemski štitiće ribolovne vode

Počela sa radom Radna grupa za suzbijanje zagađivanja ribolovnih voda Koordinisano i sistemski štitiće ribolovne vode

U skladu sa odlukom Vlade da se nadležne institucije koordinisano i efikasno pozabave evidentnim problemima vezanim za zagađivanje ribolovnih voda, formirana je Radna grupa za suzbijanje zagađivanja i degradacije ribolovnh voda nastalih ispuštanjem otpadnih voda i odlaganjem različitih vrsta otpada. Radna grupa počela je sa radom, a danas je održala prvi sastanak, u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

17.09.2019.

JAVNI OGLAS za izradu stručne studije o procjeni količine riba i drugih vodenih organizama sliva rijeke Morače (rijeka Morača, Cijevna i Zeta) i Rikavačkog jezera

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, na osnovu čl. 18 Zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi („Službeni list CG“, br. 17/18) i člana 2 Pravilnika o sadržini ribolovne osnove ( „Službeni list CG“ br. 1/19), a u vezi sa čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2019. godinu- Agrobudžet („Službeni list CG“, br. 06/19) Program 2532 - Ribarstvo, linija B-2 Podrška razvoju slatkovodnog ribarstva i akvakulture, B-2.1. Mjera unapređenja slatkovodnog ribarstva, budžetska linija B-2.1.1. Održivo upravljanje slatkovodnim ribarstvom, objavilo je Javni oglas za izradu stručne studije o procjeni količine riba i drugih vodenih organizama sliva rijeke Morače (rijeka Morača, Cijevna i Zeta) i Rikavačkog jezera.