Manja slova Veća slova RSS

Ribarstvo

27.06.2015.

JAVNI POZIV za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora slatkovodne akvakulture za 2015. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2015. godinu i budžetskom linijom B.2 Podrška razvoju sektora slatkovodnog ribarstva i slatkovodne akvakulture, mjera B-2.2.1 objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora slatkovodne akvakulture za 2015. godinu.

27.06.2015.

JAVNI POZIV za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture za 2015. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2015. godinu i budžetskom linijom B.1 Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, mjera B-1.2.1. objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture za 2015. godinu.

27.06.2015.

JAVNI POZIV za dodjelu podrške za poboljšanje zaštite uzgajališta od predatora za 2015. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2015. godinu i budžetskom linijom B.1 Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, mjera B-1.2.2. objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za poboljšanje zaštite uzgajališta od predatora za 2015. godinu.

23.04.2015.

Najava Mjere podrške predstaviće proizvođačima iz Bara i Budve

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja održaće sjutra, 24. aprila, informativnu radionicu o mjerama podrške sektorima poljoprivrede i ribarstva, za poljoprivredne proizvođače sa područja Budve i Bara.

15.04.2015.

Javni poziv zapodršku za povećanje profesionalne ribarske flote za ulov pelagičnih vrsta

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2015. godinu i budžetskom linijom B.1 Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, Mjera B.1.1.2, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za povećanje profesionalne ribarske flote za ulov pelagičnih resursa.

15.04.2015.

Javni poziv za modernizaciju plovila u malom privrednom ribolovu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2015. godinu i budžetskom linijom B.1 Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, Mjera B.1.1.3, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju i osavremenjivanje postojećih ribolovnih plovnih objekata od 3 do 10m u malom privrednom ribolovu.

15.04.2015.

Javni poziv za podršku modernizaciji ribarske flote

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2015. godinu i budžetskom linijom B.1 Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, Mjera B.1.1.1, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju ribarske flote za ulov demerzalnih resursa.

02.04.2015.

Saopštenje: Održana radionica na temu: „Crna Gora i ekosistemski pristup u ribarstvu i akvakulturi“

Saopštenje: Održana radionica na temu: „Crna Gora i ekosistemski pristup u ribarstvu i akvakulturi“

Ekosistemski pristup u sektoru ribarstva je poželjan za održivo upravljanje u tom sektoru i dio je Zajedničke ribarske politike EU, koji na putu evropskih integracija treba da počne primjenjivati i Crna Gora, ocijenila je generalna direktorka Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo Danijela Stolica otvarajući radionicu koja se na tu temu održala danas u Podgorici. Radionica „Crna Gora i ekosistemski pristup u ribarstvu i akvakulturi“ organizovana je uz podršku Organizacije za poljoprivredu i hranu Ujedinjenih nacija (FAO), s ciljem da se sa tim pristupom upoznaju predstavnici institucije koje su uključene u oblasti upravljanja ribarstvom u Crnoj Gori.

02.04.2015.

Saopštenje: Uspješne aktivnosti na FAO projektu podrške usaglašavanju sa standardima u oblasti zdravlja riba i školjki

U Crnoj Gori se uspješno sprovode planirane aktivnosti regionalnog Projekta FAO „Pomoć zemljama zapadnog Balkana za unaprjeđenje usaglašenosti sa međunarodnim standardima za zdravlje životinja akvakulture“. U okviru projekta u martu je održana i nacionalna radionica o zdravlju životinja akvakulture, za uzgajivače riba i školjki u Crnoj Gori. Prisustvovali su predstavnici FAO projekta i nadležnih institucija- Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Veterinarske uprave i Uprave za inspekcijske poslove, odnosno veterinarske inspekcije.

01.04.2015.

Najava: Radionica na temu „Crna Gora i ekosistemski pristup u ribarstvu i akvakulturi“

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja održaće sjutra, 02.aprila, radionicu na temu „Crna Gora i ekosistemski pristup u ribarstvu i akvakulturi“, koja se organizuje uz podršku Organizacije za poljoprivredu i hranu Ujedinjenih nacija (FAO).