Manja slova Veća slova RSS
>

Ribarima predstavlljena podrška iz Agrobudžeta: Značajno veća sredstva za intenzivniji razvoj ribarstva

Ribarima predstavlljena podrška iz Agrobudžeta: Značajno veća sredstva za intenzivniji razvoj ribarstva
Datum objave: 14.03.2019 17:49 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


MPRRPredstavnici Direktorata za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja protekle sedmice su zainteresovanim profesionalnim ribarima predstavili mjere Agrobudžeta za 2019. godinu, koje se odnose na modernizaciju profesionalne ribolovne flote.


Profesionalnim ribarima u Baru, Ulcinju i Kotoru predstavljena su tri objavljena javna poziva i to: Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju profesionalne flote za ulov demerzalnih resursa, Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju profesionalne flote za ulov pelagičnih resursa, kao i Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju profesionalne flote u malom privrednom ribolovu za plovila do 10 m dužine.

Učešće na prezentacijama Javnih poziva uzeli su i profesionalni ribari iz svih ostalih primorskih opština. Tokom prezentacija zainteresovani ribari su imali priliku da se upoznaju sa mogućnostima podrške, detaljnom procedurom prijave, odnosno uslovima za ostvarivanje prava na podršku. Takođe, imali su priliku da daju svoje komentare i sugestije, kao i da prodiskutuju sa predstavnicima Ministarstva o tekućim problemima u ribarstvu.

Kroz ova tri javna poziva za modernizaciju profesionalne ribolovne flote opredijeljena su sredstva u iznosu od 200.000 €, koja su uvećana za 40.000 € u odnosu na prethodnu godinu, dok cjelokupni budžet opredijeljen za sektor ribarstva iznosi 1,5 miliona €, što je značajno uvećanje od 49% u odnosu na prethodnu godinu. Zahvaljujući prošlogodišnjem interesovanju profesionalnih ribara i njihovom stopocentnom odzivu i potpunom utrošku opredijeljenih im sredstava, stekli su se i uslovi za ovogodišnje povećanje iznosa koji im je na raspolaganju. Moguće je ostvariti podršku u iznosu od 50 % od ostvarene investicije, najviše do 10.000 € kroz javne pozive za modernizaciju profesionalne flote za ulov demerzalnih i pelagičnih resursa, odnosno do 5.000 € kroz javni poziv za plovila do 10 m dužine.

Prateći potrebe ribara Crne Gore, osim ovih sredstava opredijeljenih kroz Agrobudžet, opredijeljena su i sredstva Svijetske banke – MIDAS II projekat, u vidu grantova, koja će ribari moći da iskoriste za nabavku novih plovila i da vrše značajno veće investicije u odnosu na do sada. Sve to u cilju što bolje modernizacije ribolovne flote i stvaranja uslova za njihov bolji rad i veću konkurentnost na EU tržištu. Osim ovoga, obezbijeđena su i sredstva za rješavanje krupnih infrastrukturnih problema, kao što su ribarske luke, te su upoznati sa započetim aktivnostima kada je u pitanju ribarska luka u Ulcinju – Rt Đerane. Obezbijeđena su i sredstva za edukaciju profesionalnih ribara i njihove posjete drugim zrmljama sa ciljem razmjene iskustava i sticanja novih znanja i upoznavanja sa novim tehnika u ribolovu.

Sa svim ovim predstavnici Direktorata za ribarstvo su upoznali su profesionalne ribare i sve zainteresovane strane u prethodnim danima i pozvali profesionalne ribare da iskoriste dostupna finansijska sredstva, kako bi modernizovali svoja plovila i nabavkom novih alata povećali efikasnost, a samim tim i vrijednost ulova i poboljšali uslove za rad. Na ovaj način, zajedno, u partnerskom odnosu, stvaramo uslove za bolje iskorišćavanje potencijala koje Crna Gora ima kada je u pitanju izlov ribe.

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja