Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Правилници

Датум објаве: 19.10.2013 14:55 | Аутор: МПРР

Испис Штампај страницу


Морско рибарство

Правилник о измјенама Правилника о основним конструктивно-техничким карактеристикама начину употребе времену намјени количини и врсти риболовних алата и опреме која се смије употребљавати у великом и малом привредном риболову

Правилник о основним конструктивно-техничким карактеристикама начину употребе времену намјени количини и врсти риболовних алата и опреме која се смије употребљавати у великом и малом привредном

Правилник о начину коришћења одржавања заштите означавања као и дужини обале називу и мјесту рибарске посте

Правилник о облику и садржини дневника улова изјаве о искрцају извјештаја о улову и року достављања извјештаја о укупном улову и искрцају улова и начину обавјештавања и вођења евиденције

Правилник о обрасцу дозволе начину плаћања накнаде облику садржини и начину вођења регистра дозвола за марикултуру

Правилник о обрасцу дозволе поступку издавања дозволе начину плаћања накнаде за обављање привредног риболова и ближим условима за преношење дозволе за привредни риболов

Правилник о одређивању линије на којој вода престаје бити постојано слана у ријекама које се уливају у море и одређивању граница заштићених риболовних подручја

Правилник о регистру риболовних пловних објеката

Правилник о типу сателитског система мониторинга риболовних пловних објеката и врсти риболовних пловних објеката за које се систем успоставља

Правилник о измјенама правилника о спортско-рекреативном риболову на мору

Правилник о условима риболовном алату и опреми периоду обављања риболова и начину издавања дозволе за обављање малог привредног риболова одређених запослених лица и пензионера

Правилник о условима ограничењима и редосљеду обављања риболова у појединим риболовним подручјима

 

Слатководно рибарство

1.Правилник о обрасцу, садржини и начину издавања дозволе за спортско-рекреативни риболов и количини рибе која се може уловити

2.Наредбу о риболовним забранима, ловостају и минималним величинама риба и других водених организама испод којих је забрањен улов

3.Правилник о Цјеновнику за накнаду штете причињене над рибама и другим воденим организмима.пдф

4.Рјешење о одређивању заштићених риболовних подручја.пдф

5.Правилник о обрасцу, садржини и начину издавања дозволе за привредни риболов.пдф

6.Правилник о одређивању риболовних ревира.пдф

7.Правилник о садржини Годишњег плана заштите, очувања и унапређења риба и других водених организама

8.Правилник о садржини риболовне основе.пдф

9.Правилник о садржини записника о извршеној контроли, изгледу униформе, обрасцу, садржини и начину издавања службене легитимације рибочувара и начину вођења евиденције о издатим службеним ле

10.Правилник о врсти алата и опреме, техничким карактеристикама, начину обиљежавања и количини риболовних алата и опреме која се употребљава у привредном риболову и броју доз

11.Рјешење о одређивању риболовног подручја у риболовним водама националног парка Скадарско језеро

12.Правилник о обрасцу дозволе и садржини регистра дозвола за аквакултуру.пдф

13.Правилник о листи страних и локално неприсутних врста риба и других водених организама у аквакултури