Manja slova Veća slova RSS
>

Pravilnici

Datum objave: 19.10.2013 14:55 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Morsko ribarstvo

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osnovnim konstruktivno-tehničkim karakteristikama načinu upotrebe vremenu namjeni količini i vrsti ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u velikom i malom privrednom ribolovu

Pravilnik o osnovnim konstruktivno-tehničkim karakteristikama načinu upotrebe vremenu namjeni količini i vrsti ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u velikom i malom privrednom

Pravilnik o načinu korišćenja održavanja zaštite označavanja kao i dužini obale nazivu i mjestu ribarske poste

Pravilnik o obliku i sadržini dnevnika ulova izjave o iskrcaju izvještaja o ulovu i roku dostavljanja izvještaja o ukupnom ulovu i iskrcaju ulova i načinu obavještavanja i vođenja evidencije

Pravilnik o obrascu dozvole načinu plaćanja naknade obliku sadržini i načinu vođenja registra dozvola za marikulturu

Pravilnik o obrascu dozvole postupku izdavanja dozvole načinu plaćanja naknade za obavljanje privrednog ribolova i bližim uslovima za prenošenje dozvole za privredni ribolov

Pravilnik o određivanju linije na kojoj voda prestaje biti postojano slana u rijekama koje se ulivaju u more i određivanju granica zaštićenih ribolovnih područja

Pravilnik o registru ribolovnih plovnih objekata

Pravilnik o tipu satelitskog sistema monitoringa ribolovnih plovnih objekata i vrsti ribolovnih plovnih objekata za koje se sistem uspostavlja

Pravilnik o izmjenama pravilnika o sportsko-rekreativnom ribolovu na moru

Pravilnik o uslovima ribolovnom alatu i opremi periodu obavljanja ribolova i načinu izdavanja dozvole za obavljanje malog privrednog ribolova određenih zaposlenih lica i penzionera

Pravilnik o uslovima ograničenjima i redosljedu obavljanja ribolova u pojedinim ribolovnim područjima

 

Slatkovodno ribarstvo

1.Pravilnik o obrascu, sadržini i načinu izdavanja dozvole za sportsko-rekreativni ribolov i količini ribe koja se može uloviti

2.Naredbu o ribolovnim zabranima, lovostaju i minimalnim veličinama riba i drugih vodenih organizama ispod kojih je zabranjen ulov

3.Pravilnik o Cjenovniku za naknadu štete pričinjene nad ribama i drugim vodenim organizmima.pdf

4.Rješenje o određivanju zaštićenih ribolovnih područja.pdf

5.Pravilnik o obrascu, sadržini i načinu izdavanja dozvole za privredni ribolov.pdf

6.Pravilnik o određivanju ribolovnih revira.pdf

7.Pravilnik o sadržini Godišnjeg plana zaštite, očuvanja i unapređenja riba i drugih vodenih organizama

8.Pravilnik o sadržini ribolovne osnove.pdf

9.Pravilnik o sadržini zapisnika o izvršenoj kontroli, izgledu uniforme, obrascu, sadržini i načinu izdavanja službene legitimacije ribočuvara i načinu vođenja evidencije o izdatim službenim le

10.Pravilnik o vrsti alata i opreme, tehničkim karakteristikama, načinu obilježavanja i količini ribolovnih alata i opreme koja se upotrebljava u privrednom ribolovu i broju doz

11.Rješenje o određivanju ribolovnog područja u ribolovnim vodama nacionalnog parka Skadarsko jezero

12.Pravilnik o obrascu dozvole i sadržini registra dozvola za akvakulturu.pdf

13.Pravilnik o listi stranih i lokalno neprisutnih vrsta riba i drugih vodenih organizama u akvakulturi