Manja slova Veća slova RSS
>

Pravilnici

Datum objave: 19.10.2013 14:55 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Morsko ribarstvo

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osnovnim konstruktivno-tehničkim karakteristikama načinu upotrebe vremenu namjeni količini i vrsti ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u velikom i malom privrednom ribolovu

Pravilnik o osnovnim konstruktivno-tehničkim karakteristikama načinu upotrebe vremenu namjeni količini i vrsti ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u velikom i malom privrednom

Pravilnik o načinu korišćenja održavanja zaštite označavanja kao i dužini obale nazivu i mjestu ribarske poste

Pravilnik o obliku i sadržini dnevnika ulova izjave o iskrcaju izvještaja o ulovu i roku dostavljanja izvještaja o ukupnom ulovu i iskrcaju ulova i načinu obavještavanja i vođenja evidencije

Pravilnik o obrascu dozvole načinu plaćanja naknade obliku sadržini i načinu vođenja registra dozvola za marikulturu

Pravilnik o obrascu dozvole postupku izdavanja dozvole načinu plaćanja naknade za obavljanje privrednog ribolova i bližim uslovima za prenošenje dozvole za privredni ribolov

Pravilnik o određivanju linije na kojoj voda prestaje biti postojano slana u rijekama koje se ulivaju u more i određivanju granica zaštićenih ribolovnih područja

Pravilnik o registru ribolovnih plovnih objekata

Pravilnik o tipu satelitskog sistema monitoringa ribolovnih plovnih objekata i vrsti ribolovnih plovnih objekata za koje se sistem uspostavlja

Pravilnik o izmjenama pravilnika o sportsko-rekreativnom ribolovu na moru

Pravilnik o uslovima ribolovnom alatu i opremi periodu obavljanja ribolova i načinu izdavanja dozvole za obavljanje malog privrednog ribolova određenih zaposlenih lica i penzionera

Pravilnik o uslovima ograničenjima i redosljedu obavljanja ribolova u pojedinim ribolovnim područjima

 

Slatkovodno ribarstvo

Pravilnik o obrascu dozvole za sportsko-rekreativni ribolov

Pravilnik o sadržini Godišnjeg plana korišćenja i unapređenja ribljeg fonda

Pravilnik o službenom odijelu legitimaciji programu i načinu polaganja ispita za ribočuvara