Manja slova Veća slova RSS
>

Unapređuje se sistem bezbjednosti hrane, njen kvalitet i zaštita potrošača

Saopštenje: Počinje Kampanja identifikacije i registracije svinja u Crnoj Gori

Saopštenje: Počinje Kampanja identifikacije i registracije svinja u Crnoj Gori
Datum objave: 21.07.2015 14:14 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


 

MPRRMinistarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori ozvaničilo je danas početak Kampanje identifikacije i registracije svinja u Crnoj Gori. Aktivnost će narednih dana sprovoditi 28 veterinarskih ambulanti, u saradnji sa Veterinarskom upravom, tako što će obilaziti gazdinstva, registrovati ih i obilježiti svinje sa ušnim markicama.  

Identifikacijom i registracijom svinja završiće se obilježavanje svih proizvodnih životinja u Crnoj Gori u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima.  Sa ovom kampanjom nadogradiće se postojeći sistem identifikacije i registracije u Crnoj Gori, čije su osnove uspostavljene uz pomoć EU 2006. godine. Kampanja obilježavanja svinja se sprovodi kroz projekat koji finansira EU „Jačanje kapaciteta veterinarskih službi Crne Gore“. O značaju predstojeće kampanje i aktivnostima na njenoj realizaciji, danas su u EU Info Centru govorili ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja prof.dr Petar Ivanović, predstavnica Delegacije EU u CG Don Edi-Berd, kao i predstavnik Vetrinarske uprave Saša Lješković.

 

Danas zvanično krećemo u još jednu kampanju čiji je osnovni cilj povećanje stepena bezbjednosti u lancu proizvodnje hrane. Dodatno, kroz kampanju identifikacije i registracije svinja, uvodimo standarde EU i dajemo doprinos boljoj zaštiti poljoprivrednih proizvođača i potrošača“, rekao je ministar Ivanović.

 

Ministar je podsjetio da je prvi korak u identifikaciji domaćih životinja bio je obilježavanje goveda. „Prvom registracijom obuhvatili smo 20.000 gazdinstava i obilježili 87.000 goveda. Nastavili smo 2011. godine prvom registracijom ovaca i koza kojom smo obuhvatili 3.052 gazdinstva i obilježili 266.490 ovaca i koza. Istakao bih da smo u protekle dvije i po godine značajno unaprijedili statistiku u oblasti poljoprivrede. Registracijom gazdinstava i obilježavanjem svinja po prvi put ćemo imati tačnu evidenciju o broju gazdinstava na kojima se svinje drže sezonski, kao i broj farmi na kojima se ove životinje drže za reprodukciju. To će biti dobra osnova ne samo za planiranje razvoja svinjogojstva, već i praćenje zdravlja životinja, bolju kontrolu proizvodnje i prometa svinjskog mesa, odnosno jačanje sistema bezbjednosti hrane“, kazao je ministar Ivanović.

Pažljivim planiranjem, efikasnom saradnjom i kodinacijom aktivnosti, prema riječima Ivanovića, ostvaren je osnovni cilj  definisan projektom – uspostavljen je registar proizvodnih životinja. “Ovaj, kao i ostali registri koje smo izgradili u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, ne samo da daju pouzdanu statističku osnovu, već predstavljalju podlogu za planiranje mjera zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja. Takođe, registar predstavlja i osnov buduće podrške držaocima životinja na unaprjeđivanju uslova držanja životinja i proizvodnje hrane na gazdinstvima što je preduslov za: obezbjeđivanje  kvaliteta i bezbjednosti hrane životinjskog porijekla; efikasno sprovođenje mjera za sprječavanje pojave i širenje  zaraznih bolesti životinja; unaprjeđenje kvaliteta života i životnog  standarda građana Crne Gore posebno u ruralnim područjima naše države”, rekao je ministar Ivanović.

On je istakao da je unapređenje sistema bezbjednosti hrane u Crnoj Gori jedan od prioriteta ministarstva, jer je sistem obuhvaćen i veoma zahtjevnim pregovaračkim poglavljem 12 - Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika.

Govoreći o ispunjavanju mjerila za otvaranje pregovora u poglavlju 12, Ministar je rekao da su sve obaveze završene. “Završili smo strategiju i akcioni plan. Oba dokumenta su poslata EK na finalnu verifikaciju i vjerujemo da će biti odobrena. Ali smo, takođe, završili i ostale aktivnosti na ispunjavanju svih mjerila. Postoji, praktično, devet mjerila, iako su zapakovana kao tri. U isto vrijeme, od 12 zakona dobili smo potvrdu za 11 da su u skladu sa EU zakonodavstvom. To je ogroman posao koji smo završili u oblasti bezbjednosti hrane i to je neophodan okvir za projekat kao što je ovaj”, kazao je ministar Ivanović.

MPRRZamjenica šefa Sektora za saradnju u Delegaciji EU u CG Don Edi-Berd rekla je da će uspostavljanje sistema identifikacije i registracije domaćih proizvodnih životinja u skladu sa EU standardima omogućiti bolju kontrolu zdravlja životinja, ali i unaprijediti sljedljivost hrane životinjskog porijekla. Ona je istakla da je zdravlje životinja povezano sa efikasnim planovima za vanredne situcije, jer će identifikacija i bolja kontrola razvoja situacije omogućiti crnogorskim organima da prekinu skupe godišnje planove vakcinacije u cilju sprečavanja zaraza.“Kada govorimo o bezbjednosti hrane, implementacija ovog sistema stvoriće preliminarne uslove za praćenje porijekla hrane do originalnog proizvođača, što je ključni faktor garancije bezbjedne hrane, što je element EU regulativa iz tzv. higijenskog paketa“, kazala je Edi-Berd.

Identifikacija i registracija, kako je dodala, obuhvata označavanje mesnih proizvoda što građanima daje sveobuhvatne informacije o porijeklu i podiže nivo svijesti potrošača o bezbjednosti i kvalitetu hrane. EU će, kako je istakla, nastaviti da podržava Crnu Goru u procesu unapređenja bezbjednosti hrane i zaštite potrošača.

Savjetnik u Veterinarskoj upravi Saša Lješković kazao je da je sve spremno za početak identifikacije svinja i registraciju gazdinstava, koje će za farmere biti besplatno tokom 2015. godine. „Prilikom obilaska gazdinstva držaocu svinja će se uručiti popisni list i obilježiće se životinja dvostrukom ušnom markicom, žute boje, sa oznakom MNE i osmocifrenim identifikacionim brojem. Obaveza držaoca životinje je da svaku aktivnost i događanje vezano za životinje unese u registar gazdinstva svinja, dužan je da upiše sve podatke o identifikaciji, porijeklu, transportu, rođenju uginuću, prodaji, klanju i ostalim definisanim aktivnostima, u roku od tri dana. U roku od sedam treba da prijavi nadležnoj veterinarskoj ambulanti“, kazao je, između ostalog Lješković.

O detaljnijim aktivnostima i obavezama farmera tokom kampanje učesnici današnje konferencije imali su priliku da se informišu tokom projekcije kratkog promotivnog filma o predstojećoj kampanji. Zainteresovana javnost je posredstvom medija već imala priliku da sazna nešto više o predstojećem obilježavanju svinja u Crnoj Gori, a sve informacije nalaze se na stranici projekta, na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i Veterinarske uprave.


 

 

 

 

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja