Manja slova Veća slova RSS
>

Obavještenje: Uskoro počinje Kampanja identifikacije i registracije svinja u Crnoj Gori

Datum objave: 19.07.2015 16:12 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


U julu ove godine nastaviće se aktivnosti na nadogradnji sistema identifikacije i registracije svih domaćih životinja koja se vrši u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Naime, uspostavljanje ovog sistema u Crnoj Gori započetog 2007. godine obilježavanjem goveda i upotpunjenog  2011. godine obilježavanjem ovaca i koza, nastaviće se kampanjom identifikacije i registracije svinja.

Pomenutu kampanju će, kao i sve dosadašnje aktivnosti na izgradnji efikasnog sistema identifikacije i registracije, pomoći EU, ovoga puta u okviru projekta „Jačanje veterinarskih službi“. Operativan i funkcionalan sistem identifikacije i registracije životinja od ključne je važnosti za unaprijeđenje kontrole njihovog zdravstvenog stanja, kao i suzbijanje i iskorijenjivanje bolesti životinja.

Prilikom prvog obilježavanja svinja u 2015. godini koju će sprovesti veterinarske ambulante koje imaju ugovor sa Veterinarskom upravom izvršiće se i registracija gazdinstava na kojima se svinje drže. Farmeru će se izdati Popisni list za registraciju gazdinstava kao i Potvrda o izvršenoj identifikaciji životinja. Time će se njegovo gazdinstvo uvesti u Centralni registar gazdinstava za dalje planiranje institucionalnih i međunarodnih podsticajnih sredstava za razvoj sektora svinjarstva, a životinje će se registrovati kao predmet kontinuiranog zdravstvenog i veterinarskog nadzora nadležnih službi.

Identifikacija svinja vršiće se dvostrukom ušnom markicom na lijevo uvo fiksiranjem kroz ušnu školjku. Ušnа mаrkicа zа identifikaciju svinja je žute boje i sаstојi sе iz dvа diјеlа u obliku diska. Ona je okruglog oblika i sadrži: oznaku Crne Gore koja se sastoji od dva slova (ME) i osmocifreni jedinstveni identifikacioni broja svinje rоđеnе u Crnој Gоri ili uvеzеne u Crnu Goru iz zemalja koje nijesu članice EU.

Sistem identifikacije i registracije svinja za sada u potpunosti subvencionira država i on je za farmere besplatan. Podaci o životinjama se neće koristiti za oporezovanje, već za suzbijanje i sprječavanje pojave zaraznih bolesti, kao i za kontrolu subvencija na farmama koje ispunjavaju uslove.

Cilj projekta “Jačanje veterinarskih službi Crne Gore” koji finansira EU sa oko 700.000 eura, u okviru kojeg se sprovodi ova kampanja, je unaprijeđenje kapaciteta Veterinarske uprave,  veterinarske inspekcije i veterinarske laboratorije kako bi se ove institucije osposobile za prenošenje i sprovođenje pravne tekovine EU vezano za poglavlje 12 - Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika.